Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2019 tonen

Minister: terugwerkende kracht en privacy belemmering rond bijdrage bloedmonsters bij de oplossing van cold cases.

De minister verwijst in zijn beantwoording naar het algemeen overleg over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra. Deze commissie werd ingesteld naar aanleiding van de strafzaak tegen Bart. van U. vanwege de moord op zijn zus en voormalig minister Borst. Daaruit bleek dat juridische en praktische uitvoeringen rond DNA-afnames niet naar behoren liepen. De Tweede Kamer kwam vervolgens met een aantal vragen over het toepassen van bloedmonsters.  De wens vanuit de Tweede Kamer ligt om de bloedmonsters te gebruiken om strafbare feiten op te helderen. Zo zouden bloedmonsters onder bepaalde omstandigheden een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van cold cases. Tegelijkertijd vormen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beperkingen die kleven aan DNA-onderzoek, redenen om op zorgvuldige wijze om te gaan met dit middel. Het is dan ook van belang een goed evenwicht te bewaren tussen het opsporingsbelang aan de ene kant en het recht op bescher

Project Gerede Twijfel

Een mooi initiatief vanuit de wetenschappelijke hoek: Project Gerede Twijfel. In het kort:  Voor het onderzoek van vermeende rechterlijke dwalingen is het Project Gerede Twijfel opgezet. In grote lijnen gebeurt in het project het volgende. Op verzoek van een veroordeelde, diens advocaat of een andere betrokkene wordt een zaak die een rechterlijke dwaling zou kunnen zijn in onderzoek genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door groepen studenten onder leiding en supervisie van universitair medewerkers. Als het onderzoek nieuwe gegevens oplevert, wordt daarvan een rapportage gemaakt die bij voorkeur wordt gepubliceerd.  Het Project Gerede Twijfel heeft op deze manier de volgende doelen: Onderzoek. In de loop van de tijd – nadat een groter aantal van dergelijke zaken is onderzocht – levert het inzicht in de mechanismen in opsporingsonderzoeken en het strafproces die rechterlijke dwalingen zouden kunnen bevorderen. Onderwijs. Het project biedt aan studenten de mogelijkheid zich te bekwamen

Minister deelt Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie met Tweede Kamer

Artificiële intelligentie (AI) verandert de wereld ingrijpend. AI zal stevig bijdragen aan economische groei, welvaart en welzijn van Nederland. Ook zal het enorm helpen bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld vergrijzing, klimaatverandering, voedselveiligheid, gezondheid en zorg. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor uitdagingen als de bescherming van fundamentele rechten als privacy, non-discriminatie en autonomie.  De volgende uitgangspunten zijn leidend voor de Nederlandse aanpak: • We werken publiek-privaat samen, onder meer in de Nederlandse AI-Coalitie om de maatschappelijke en economische kansen van AI te benutten. • Nederland gaat voor internationale samenwerking, vooral met Europese partners. • We profileren ons als een land dat voorop loopt met AI-toepassingen die de belangen dienen van mens en maatschappij. • We kiezen voor een inclusieve aanpak die mensen centraal stelt, waarbij we streven naar betrouwbare AI. Ook in het politiedomei

Kamercommissie J&V stelt vragen aan minister bericht "Gezichtendatabase politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen"

De vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid stelt vragen aan de minister over een verschenen artikel waarin wordt vermeld dat de politie een database zou hebben waar van 1.3 miljoen mensen een foto opgeslagen zou zijn. Wat is de wettelijke grondslag op basis waarvan deze foto’s worden bewaard? Hoe heeft de politie deze foto’s verworven? Gebruikt de politie «scraping»-technieken teneinde foto’s van onschuldige Nederlanders te vergaren? De minister antwoordt dat het genoemde artikel gaat over gelaatsvergelijking met het systeem Catch Strafrecht Verdachte en Veroordeelde (hierna te noemen Catch). Veel politiebureaus beschikken over een zogenaamde identificatiezuil waarmee onder andere een (frontale) foto van het gezicht en een kopie van het identiteitsbewijs worden gemaakt.  De onduidelijkheid over bewaartermijnen vind de minister onwenselijk. Op dit moment is het beter om deze onvolkomenheid in de naleving van de wet te accepteren en genoegen te nemen met de maatregelen van de ko