Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2019 tonen

Minister: terugwerkende kracht en privacy belemmering rond bijdrage bloedmonsters bij de oplossing van cold cases.

De minister verwijst in zijn beantwoording naar het algemeen overleg over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra. Deze commissie werd ingesteld naar aanleiding van de strafzaak tegen Bart. van U. vanwege de moord op zijn zus en voormalig minister Borst. Daaruit bleek dat juridische en praktische uitvoeringen rond DNA-afnames niet naar behoren liepen. De Tweede Kamer kwam vervolgens met een aantal vragen over het toepassen van bloedmonsters.  De wens vanuit de Tweede Kamer ligt om de bloedmonsters te gebruiken om strafbare feiten op te helderen. Zo zouden bloedmonsters onder bepaalde omstandigheden een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van cold cases. Tegelijkertijd vormen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beperkingen die kleven aan DNA-onderzoek, redenen om op zorgvuldige wijze om te gaan met dit middel. Het is dan ook van belang een goed evenwicht te bewaren tussen het opsporingsbelang aan de ene kant en het recht op bescher

Project Gerede Twijfel

Een mooi initiatief vanuit de wetenschappelijke hoek: Project Gerede Twijfel. In het kort:  Voor het onderzoek van vermeende rechterlijke dwalingen is het Project Gerede Twijfel opgezet. In grote lijnen gebeurt in het project het volgende. Op verzoek van een veroordeelde, diens advocaat of een andere betrokkene wordt een zaak die een rechterlijke dwaling zou kunnen zijn in onderzoek genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door groepen studenten onder leiding en supervisie van universitair medewerkers. Als het onderzoek nieuwe gegevens oplevert, wordt daarvan een rapportage gemaakt die bij voorkeur wordt gepubliceerd.  Het Project Gerede Twijfel heeft op deze manier de volgende doelen: Onderzoek. In de loop van de tijd – nadat een groter aantal van dergelijke zaken is onderzocht – levert het inzicht in de mechanismen in opsporingsonderzoeken en het strafproces die rechterlijke dwalingen zouden kunnen bevorderen. Onderwijs. Het project biedt aan studenten de mogelijkheid zich te bekwamen