Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2020 tonen

Kamercommissie confronteert Minister: Bescherming slachtoffers bij publicatie(s)? Casus Nicole van den Hurk

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft overleg gevoerd met Minister voor Rechtsbescherming, over onder andere de bescherming van belangen van slachtoffers bij publicatie.  De Kamercommissie begint met de bescherming van de belangen van slachtoffers bij publicatie. Het gaat om de bescherming in strafrechtelijke zaken in het algemeen, en om de medewerking van politie en het Openbaar Ministerie aan journalistiek werk in het bijzonder. Het uitgangspunt bij mediaproducties is dat hierover tijdig met slachtoffers of nabestaanden in contact wordt getreden. Voortaan sluiten de politie en het Openbaar Ministerie vooraf altijd een contract met journalisten, auteurs en/of producenten, zodat ze de noodzakelijke waarborgen kunnen vragen die nodig zijn om de belangen ook werkelijk te beschermen. Het gaat niet alleen om het belang van het slachtoffer bij een publicatie, maar ook om het feit dat slachtoffers altijd met hun volledige naam in de media worden genoemd. Dat blijft ook zo als

Minister beantwoordt vragen over het boek "Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases".

De Minister van Justitie en Veiligheid beantwoordt kamervragen over het boek «Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases» (ingezonden 14 november 2019).  Vraag 1 Bent u bereid kennis te nemen van het boek «Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases»? Antwoord 1 Ik ben door mijn ambtenaren over de inhoud van het boek ingelicht. Vraag 2 Wat is in algemene zin uw reactie op zaken waarin mogelijke ongerijmdheden zijn gevonden of twijfel is blijven bestaan over de ware toedracht van overlijdens? Deelt u in algemene zin de mening dat het belangrijk is voor het vertrouwen in de opsporing dat zo min mogelijk twijfel blijft bestaan over de waarheid achter mogelijk niet adequaat onderzochte zaken, niet alleen voor de waarheidsvinding maar ook voor de rouwverwerking van nabestaanden? Antwoord 2 Ja, de Minister voor Rechtsbescherming en ik hebben in onze brief van 16 januari 20192 onderkend dat de twijfel bij nabestaanden over de oorzaak van het overlijden van hun naaste

Kamercommissie met minister van Justitie over DNA-zaken: verwantschapsonderzoek en bloedmonsters.

Onderstaand het beleid van de minister als antwoord op de vragen die zijn gesteld in de commissie voor Justitie en Veiligheid.  De minister wilt uitlichten de verruiming van de mogelijkheid om verwantschapsonderzoek in te zetten. Hoofdconclusie van de evaluatie van de wettelijke regeling voor DNA-verwantschapsonderzoek is dat het doel van de regeling is gehaald. Het DNA-verwantschapsonderzoek heeft volgens de onderzoekers een belangrijke bijdrage geleverd aan de opsporing en vervolging van daders in verschillende zaken, waaronder enkele zeer geruchtmakende cold cases. Door de evaluatie ingegeven heb ik voorgesteld de voorgenomen versoepeling van de toepassingsgrens van lichtere vormen van DNA-verwantschapsonderzoek versneld in te voeren. Daardoor kan de opsporingspraktijk eerder en vaker van deze opsporingsmiddelen gebruikmaken. Ik vind het gerechtvaardigd dat lichtere vormen van DNA-verwantschapsonderzoek kunnen worden ingezet als sprake is van een voorlopige hechtenismisdrijf.  De mi