Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2020 tonen

Vaste Kamercommissie bevraagt minister over wervingscampagne voor vrijwilligers bij cold cases.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid had op 21 september 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, en de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 24 februari 2020 inzake cold cases (onder andere genealogische DNA-databanken) (Kamerstuk 29 628, nr. 939).  De vaste commissieleden brachten de volgende onderwerpen naar voren, waarbij de nadruk kwam te liggen op de vrijwilligers. Kamerleden hebben het idee dat vrijwilligers met een bepaalde expertise een meerwaarde kunnen hebben voor een cold case onderzoek. De Kamer verwacht van de regering dan ook dat men een actieve wervingscampagne op poten gaat zetten om deze hoog gekwalificeerde vrijwilligers binnen te halen.  "Het eerste gaat over cold cases. De VVD juicht de aanpak van het kabinet toe: komen tot een meer eenduidige en systematische aanpak bij het oplossen van cold cases en hierbij vrijwilligers inzetten. Eind 20

Kamerleden dienen motie in: regering dient wervingscampagne te starten voor cold case teams

Ruim 1700 cold case zaken, onderbezetting en kennisdeling. Dit zijn wel de basiselementen geweest voor Kamerleden om een motie in te dienen om een wervingscampagne te starten onder studenten en werkenden. Deze groep vrijwilligers kunnen een waardevolle meerwaarde hebben bij het onderzoeken van cold cases.  Diverse eenheden van de Nationale Politie werken al met ge├╝niformeerde vrijwilligers in het werkgebied van de operationele openbare orde en veiligheid. Vrijwilligers binnen opsporing met taakaccent cold cases is een nog niet uitgewerkt gebied.   Bekijk de motie hier.