Doorgaan naar hoofdcontent

Schokkend: Disfunctioneren politieafdeling LIRC beschadigde informatiepositie. Ook (internationale) cold cases.

Het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de Nationale Politie heeft lange tijd gedisfunctioneerd. Het disfunctioneren leidde tot organisatie- en taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen, slechte afstemming tussen verschillende politieonderdelen en schade aan werknemers. Tot deze conclusie komt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar eerste rapportage over het onderzoek naar misstanden bij de Landelijke Eenheid van de politie. 

De Inspectie JenV kreeg eind 2019 signalen binnen over ongewenst gedrag, machtsmisbruik, een verkeerde stijl van leiderschap en onprofessioneel handelen bij twee dienstonderdelen van de Landelijke Eenheid. Het onderzoek naar de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), die agenten en rechercheurs 24/7 informatie moet leveren, is nu openbaar. De klachten betroffen hier twee afdelingen: het LIRC en het Team Criminele Inwinning. De rapportage over de Dienst Specialistische Operaties (DSO) volgt later dit jaar.

LIRC

Het LIRC moet internationale rechtshulpverzoeken afhandelen en zorgen voor internationale informatie-uitwisseling (ook op het gebied van cold cases: redactie). Hoewel het op deze terreinen achterstanden had en klachten kreeg over geleverd werk, werd het aantal taken toch uitgebreid. Het LIRC probeerde beide tegelijk te doen: de ‘basis op orde’ te krijgen en de verbreding van het takenpakket te realiseren. Dat lukte niet, vooral omdat centrale sturing door de DLIO en LIRC-leiding ontbrak. De ongestuurde aanpak zorgde voor spanningen, zowel intern als met andere politieonderdelen en met (internationale) partners en leverde ook operationele risico’s op. Die zorgde ook voor een forse afname van het personele welzijn.  

Door het disfunctioneren van het LIRC ontstond een groot afbreukrisico voor de (inter)nationale opsporing, raakte de internationale samenwerking beschadigd en ontstond schade aan medewerkers. Dit alles heeft ook invloed gehad op de projecten: ‘cold cases internationaal’, ‘Quick response buitenland’, ‘tracing foreign, assets internationaal’ en ‘loket ondersteuning operaties internationaal’. 

Klik hier om de rapportage en aanvullende documenten te lezenPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me