Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2021 tonen

Programma Digitalisering Strafrechtketen: cold cases in webapplicatie

De heeft enige jaren geleden een afslag genomen op een nieuwe snelweg. In een snel tempo zijn in diverse programma's stappen ondernomen om als overheid meer te gaan digitaliseren, zo ook voor de gehele strafrechtketen. Zo liggen er ontwikkelingen om steeds meer tot een digitaal strafdossier te komen, waarbij politie, justitie, rechtbanken en de advocatuur gezamenlijk in hetzelfde platform optimaal en digitaal kunnen werken. Ook voor cold case zaken wordt al jaren geroepen om verdere digitalisering. Via een rapportage van de tussenstand van het digitaliseringprogramma wordt gemeld dat eind 2020 de webapplicatie Complexe Dossiers op kleine schaal in gebruik is genomen door verschillende rechercheteams, cold cases en het landelijk parket (release versie 1.0). Rechercheurs en officieren toetsen gedurende een periode de webapplicatie aan de hand van lopende onderzoeken. Op deze wijze wordt een zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijke digitale oplossing voor complexe dossiers ontwi