Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2021 tonen

Beleidsonderzoek: Evaluatie regeling DNA verwantschapsonderzoek

Beleidsartikel 33 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft betrekking op de sociale veiligheid en de criminaliteitsbestrijding en is doorgelicht op zijn werking in de periode 2014 t/m 2019. Dat gebeurde in het kader van de periodieke beleidsdoorlichting zoals die nog geldt voor alle beleidsartikelen van de rijksbegroting. Beleidsartikel 33 kent twee componenten met betrekking tot de rol van de Rijksoverheid: de facilitering van het lokale bestuur in zijn rol om de lokale veiligheid te vergroten en de openbare orde te handhaven, en de mate waarin criminaliteit leidt tot opsporing en vervolging van verdachten. Als bijlage van de beleidsdoorlichting is het volgende onderzoek toegevoegd: Winter, H., Hoving, R., Boxum, C., Veen, C., Evaluatie regeling DNAverwantschapsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Groningen 2019 Doel van het DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken, dat sinds 2012 mogelijk is, is om door middel van het vaststellen van