Doorgaan naar hoofdcontent

Beleidsonderzoek: Evaluatie regeling DNA verwantschapsonderzoek

Beleidsartikel 33 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft betrekking op de sociale veiligheid en de criminaliteitsbestrijding en is doorgelicht op zijn werking in de periode 2014 t/m 2019. Dat gebeurde in het kader van de periodieke beleidsdoorlichting zoals die nog geldt voor alle beleidsartikelen van de rijksbegroting. Beleidsartikel 33 kent twee componenten met betrekking tot de rol van de Rijksoverheid: de facilitering van het lokale bestuur in zijn rol om de lokale veiligheid te vergroten en de openbare orde te handhaven, en de mate waarin criminaliteit leidt tot opsporing en vervolging van verdachten. Als bijlage van de beleidsdoorlichting is het volgende onderzoek toegevoegd: Winter, H., Hoving, R., Boxum, C., Veen, C., Evaluatie regeling DNAverwantschapsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Groningen 2019

Doel van het DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken, dat sinds 2012 mogelijk is, is om door middel van het vaststellen van verwantschap, via familieleden de dader van ernstige misdrijven op te sporen en zo bij te dragen aan de opsporing en vervolging van (ernstige) strafbare feiten. Dit doel is behaald, waaronder in enkele zeer geruchtmakende cold cases. Tussen 2012 en 2018 zijn er ongeveer 160 onderzoeken gedaan waarin actief werd gezocht naar verwantschap hetgeen in ongeveer een op de vijf onderzoeken een mogelijke verwant opleverde. Dat is een hoog succespercentage. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij de uitvoering van het DNA- verwantschapsonderzoek de inbreuk op het recht op privéleven binnen alle redelijke grenzen bleef, maar sommige eisen waren te streng waardoor een onderzoek niet uitgevoerd werd, terwijl dit had kunnen bijdragen aan de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. Bijvoorbeeld dat het middel te terughoudend werd ingezet of dat de wettelijke eis dat het alleen ingezet kon worden bij een delict waarop minstens acht jaar staat. Er moest een goede balans komen tussen effectieve opsporing en de bescherming van het recht op privéleven. Het werkte vertragend en kostenverhogend dat de in de databank opgeslagen DNA-profielen geen Y-chromosomale kenmerken bevatten. Dat zou (wettelijk) mogelijk gemaakt worden in het nieuwe WvSv. 
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me