Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstuk Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid: Nieuwe systeemtechnologie Artificial Intelligence

De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid heeft een interessante rapportage uitgebracht over de nieuwe systeemtechnologie Artificial Intelligence. In een aanbiedingsbrief aan de Miniter-President concludeert de Raad dat de overheid zich actiever moet voorbereiden op een samenleving waarin artificiele intelligentie een grote rol speelt. Zo wordt in het rapport ook verwezen naar cold cases. Volgens de Raad zou de politie inmiddels experimenteren met machine learning om te voorspellen welke cold cases de hoogste kans hebben op een doorbraak en dus zinvol zijn om verder te onderzoeken. 
In het rapport heeft de Raad een tabel opgenomen van AI voorbeelden in Nederland, waaronder het door de politie inschatten van de kansrijkheid van cold cases. 

Overigens verwijst de Raad voor dit experiment naar 2018, waar de politie de Minister heeft laten weten reeds met tientallen dossiers aan de slag te zijn gegaan. Deze dossiers zouden zijn gedigitaliseerd, in een aparte politiedatabase zijn gezet en bewerkt zijn met tekstmining en machinelearning. 

Als Kennis Centrum Cold Cases is ook kritiek neer te leggen bij de rapportage van de Raad. Binnen zogenaamde nieuwe systeemtechnologieen als Artificial Intelligence wordt uitgegaan van een gedigitaliseerd dossier. De politie schat de kansrijkheid van een cold case in op het beschikbare dossier, terwijl een dossier niet eens volledig hoeft te zijn. De Raad gaat er vanuit dat een dossier van de politie over een cold case altijd compleet is. Verhuizingen, tijdsgeest en reorganisaties hebben in elke organisatie invloed op een archief. Is het dan wel zuiver genoeg om de kansrijkheid van een cold case volledig in te schatten op basis van een dossier waarvan niet duidelijk is of deze compleet is? Een groot afbreukrisico om volledig te vertrouwen op AI technologieën. Een fysiek dossier zal altijd door een ervaren rechercheur (bij voorkeur een zogenaamde 'dossierbouwer') getoetst moeten worden op de compleetheid voordat het dossier gedigitaliseerd en gebruikt kan worden. 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me