Doorgaan naar hoofdcontent

Deventer moordzaak: Gehandhaafd of nieuwe cold case? Kamervragen & de Hoge Raad

Vanuit de Tweede Kamer werden vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid wat nu eigenlijk de stand van zaken is rond de beruchte Deventer moordzaak. De vermeende dader is afgestraft en heeft zijn straf inmiddels achter de rug. Toch zet hij de strijd door. 


Op 9 mei 2022 brengt de Hoge Raad een persbericht uit met de mededeling dat de Advocaat-generaal bij de Hoge Raad het onderzoek naar de Deventer moordzaak nader sluit:
Het nader onderzoek in de onherroepelijke strafzaak die bekend staat als de ‘Deventer moordzaak’ is afgerond. Dat heeft advocaat-generaal (AG) Aben beslist. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar gesteld aan de advocaten van de onherroepelijk veroordeelde Ernest L.

De zaak
In september 1999 werd een 60-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning in Deventer. Ze was door verwurging en messteken om het leven gebracht. Haar financieel adviseur, Ernest L., werd vervolgd voor betrokkenheid bij haar dood. In maart 2000 werd hij door de rechtbank vrijgesproken, maar later dat jaar in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Ernest L. vroeg de Hoge Raad deze uitspraak te vernietigen maar dit cassatieberoep werd verworpen. In 2002 werd de Hoge Raad gevraagd nog een keer naar de zaak te kijken omdat er nieuwe feiten aan het licht waren gekomen. Dit herzieningsverzoek werd gegrond verklaard en de zaak moest opnieuw door een gerechtshof worden behandeld. Het gerechtshof Den Bosch heeft in februari 2004, onder verbetering van gronden, het arrest van het hof Arnhem gehandhaafd en daarmee de veroordeling wegens moord en de gevangenisstraf van 12 jaar in stand gelaten. Het daaropvolgende cassatieberoep werd verworpen. In 2006 werd opnieuw een herzieningsverzoek ingediend, dat in 2008 door de Hoge Raad werd afgewezen. Ernest L. heeft zijn gevangenisstraf inmiddels uitgezeten.

Verzoek tot nader onderzoek met het oog op aanvraag tot herziening
AG Aben besloot in juli 2014 in te gaan op het verzoek tot nader onderzoek van advocaten Knoops en Acda in aanloop naar een eventuele nieuwe herzieningsaanvraag. De advocaten zijn van mening dat nader onderzoek nieuwe feiten/inzichten zou kunnen opleveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG stemde in met het doen van nader onderzoek. De ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken) adviseerde eerder al een aantal aspecten nader te onderzoeken.

Onderzoek AG
Het nader onderzoek richtte zich onder meer op het bewijsmateriaal op de blouse van het slachtoffer, het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden van het slachtoffer. In de periode tot en met 2018 zijn deze onderzoeken verricht en afgerond. De resultaten van de genoemde onderzoeken zijn neergelegd in onderzoeksrapporten en ter hand gesteld aan de verdediging van L.

Bij een daaropvolgende evaluatie van de onderzoeksgegevens, die heeft plaatsgehad in een gesprek tussen de verdediging van L., de AG en de rechter-commissaris, is op verzoek van de verdediging besloten het technisch onderzoek op de plaats delict en van de technische sporendragers te laten beoordelen door forensisch onderzoekers die onder meer zijn verbonden aan een coldcaseteam van de politie Amsterdam. Dat onderzoek is onlangs afgerond. Het onderzoek heeft aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan vooraf was verwacht; dat komt onder meer omdat ook andere, recente zaken veelvuldig de aandacht hebben gevraagd van de forensisch onderzoekers. Ook de coronaproblematiek heeft bijgedragen aan de lange duur van het onderzoek.

De resultaten van het laatste onderzoek zijn ook beschikbaar gesteld aan de verdediging. De AG beschouwt het onderzoek als afgerond.

Vervolg
Het is nu aan de advocaten van Ernest L. om op basis van de resultaten van het onderzoek al dan niet een herzieningsaanvraag in te dienen bij de Hoge Raad. Op een aanvraag tot herziening beslist de Hoge Raad, eventueel nadat de procureur-generaal is verzocht zijn zienswijze daarop in een advies, een zogenoemde conclusie, aan de Hoge Raad kenbaar te maken. De onderzoeksresultaten geven de AG geen aanleiding zelf een herzieningsaanvraag in te dienen.

De onderzoeksresultaten worden niet gepubliceerd in verband met privacyaspecten en hangende de beslissing van de advocaten om een eventuele herzieningsaanvraag in te dienen. (foto NOS/ANP)
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me