Doorgaan naar hoofdcontent

1700 cold cases. 1700 families. Jaarlijks eigen wake. Samen met lokale driehoek en slachtofferhulp. Welke driehoek neemt initatief?

De aandacht voor een cold case is grillig. Binnen Cold Case Nederland is echt sprake van een 'pop-up'-beleid. Alleen met opsporingscommunicatie vanuit politie en justitie. De momenten dat politie en justitie denken dat aandacht nodig is voor een cold case zaak is te beperkt. Natuurlijk kan deze vorm van opsporingscommunicatie niet ontbreken. Innovatie rond de communicatie cold cases is essentieel, maar is nu vanuit de politie en justitie veel te passief. 

Toch ligt er een kans om de communicatie ook op een andere wijze in te vullen naast de opsporingscommunicatie. In de Verenigde Staten, tenslotte de bakermat voor de ontwikkeling van cold cases en waar Politie Nederland veel ideeën van overneemt, wordt jaarlijks een wake gehouden door families. Veelal ondersteund door de lokale driehoek die tijdens de wake de voortgang bespreekt, de kerk wordt betrokken en andere instanties die betrokken zijn of zijn geweest bij de cold case zaak. Natuurlijk staan de nabestaanden centraal tijdens de wake, vergezeld van familie en vrienden. 

Door ook de lokale media er bij te betrekken (bijvoorbeeld door een livestream) heeft de wake ook nog een ander positief gevolg. Door mensen bij elkaar te krijgen elk jaar is het ook mogelijk om te inventariseren of alle getuigen zich wel hebben gemeld bij de politie. Klopt alle informatie wel rond het onderzoek? Een goede informatiepositie is ook essentieel voor het gebruik van Artificial Intelligence. Vaak genoeg denken getuigen dat hun informatie geen meerwaarde heeft en doen aan zelfcensuur ("mijn informatie zullen ze al weten" of "mijn informatie zal niet zo belangrijk zijn"). Ook door bijvoorbeeld een livestream of een item in een uitzending van een lokale omroep wordt de zaak onder de aandacht gebracht en kunnen personen die toch iets weten opnieuw worden benaderd. 

Een taak voor dit initiatief ligt bij de lokale driehoek. De politie kan tijdens de wake een update geven van het onderzoek, justitie kan tekst en uitleg geven over de ontwikkelingen rond cold cases en de technieken en de gemeente kan bijvoorbeeld een ruimte faciliteren voor de wake. De lokale media kan zorgen voor een livestream via YouTube en vanuit het oogpunt van Verantwoordelijk Maatschappelijk Ondernemen kan het lokale bedrijfsleven ook een bijdrage leveren. Natuurlijk kunnen het Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland ondersteuning verlenen voor de nabestaanden, zowel op basis van zorg en mogelijk financieel. Het Rijk in de vorm van het Departement van Justitie en Veiligheid kan een bijdrage leveren door het verstrekken van subsidies en budgetten vrij te maken voor gemeenten. 

In de Verenigde Staten vinden dit soort wakes enorm veel plaats met nagenoeg alleen maar positieve reacties. Zo wordt bijvoorbeeld elk jaar de zaak van de in 1995 vermoorde 14-jarige Jenny Jin uit Castro Valley jaarlijks herdacht via een wake, waarbij ook de lokale sheriff aanwezig is en de aanwezigen toespreekt. Een goed voorbeeld om vanuit Nederlands perspectief eens in te duiken. 

Welke driehoek neemt het initiatief met nabestaanden uit hun werkgebied?  
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me