Doorgaan naar hoofdcontent

Cold Case Opsporingscommunicatie: Politie & Justitie zoekende. Intensieve(re) remarketing door SME en MVO de oplossing?

Wat kunnen nabestaanden verwachten van de opsporingscommunicatie bij cold cases? Een beschouwing. Een heleboel mensen weten iets over een cold case zaak. Over de ongeveer 1700 (bekende) cold case zaken moeten nog duizenden mensen belangrijke informatie beschikken. De vragen zijn a) hoe ga je deze mensen bereiken en b) hoe ga je deze mensen over de streep trekken de informatie die ze hebben te delen met politie en justitie. Anoniem informatie delen kan al reeds lange tijd via Meld Misdaad Anoniem. Door allerlei redenen deelt deze groep de belangrijke informatie (nog) niet, terwijl de informatie wel eens doorslaggevend kan zijn tot de oplossing van een moordzaak of het vinden van het lichaam van het slachtoffer. Het kan familie zijn, het kan zijn dat men er zelf bij was al dan niet als betrokkene, men zit zelf in het criminele circuit etc. Redenen genoeg. Dit neemt niet weg dat een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve opsporingscommunicatie bij cold cases de redenen weg kunnen halen. Wellicht ligt er nog een taak voor het departement en het Openbaar Ministerie om meer voorlichting te geven over wat de gevolgen zijn als men deze zo belangrijke informatie deelt als getuige. Kennelijk is er nog een hoge drempel voor al deze duizenden getuigen. 

In Nederland zijn de primaire communicatie instrumenten Opsporing Verzocht bij de publieke omroep, Opsporing NL bij het commerciële RTL en andere gerelateerde verspreide multimediakanalen. Medio 2020 was sprake dat Opsporing Verzocht zendtijd moest inleveren. De politie, het Openbaar Ministerie en de NPO hebben afgesproken dat er toch meer afleveringen van Opsporing Verzocht komen. Daarnaast zou de politie meewerken aan het nieuwe misdaadprogramma Crime Desk van RTL5. Verder komen er drie landelijke opsporingsaccounts op Facebook, Instagram en YouTube. Echter, een specifiek multimedia kanaal voor cold cases ontbreekt. 
 
Innovatie vanuit de politie is bijvoorbeeld de cold case kalender. Wijd verspreid, ook digitaal. Echter dit initiatief is inmiddels na een viertal jaargangen alweer gestopt. De cold case kalender is de tegenhanger van het idee van de Amerikanen. In de gevangenissen van de Verenigde Staten worden tot op de dag van vandaag kaartspelen uitgedeeld aan de gedetineerden. Overigens met groot succes. Een speelkaart is kennelijk aantrekkelijker dan een kalender voor deze doelgroep. Op elke kaart staat een cold casezaak, waarbij de gedetineerden kunnen aanslaan als zij over informatie beschikken. De Nederlandse cold case kalender is overduidelijk van een andere lading dan een kaartspel. Inmiddels is de website www.coldcasekalender.nl nog wel beschikbaar, maar wordt deze niet meer actief onderhouden. 
De cold case kalender is inmiddels ingeruild voor zogenaamde 'maatwerk-campagnes'. Per cold case wordt bekeken welk opsporingscommunicatiemiddel wordt ingezet. Het communicatieoffensief is het eerste in de nieuwe landelijke aanpak van cold cases, met als motto ‘Het is nooit te laat om te praten!’. Gedurende het jaar zal de politie voor verschillende cold cases vanuit het hele land op grote schaal aandacht vragen. Volgens deze nieuwe strategie zullen minder zaken de revue passeren dan de 52 die jaarlijks op de coldcasekalender verschenen. “Maar voor de geselecteerde zaken wordt gekeken naar de meest geschikte doelgroepen en kanalen, maatwerk dus”, verklaart de politie de nieuwe aanpak. De politie kijkt per zaak wie en waar om tips gevraagd zullen worden en welke kanalen daar het beste bij passen. Is dat een podcast, een bericht op sociale media dat alleen bewoners van een specifieke wijk zien, of juist aandacht in de landelijke media? Welk communicatiemiddel we inzetten, wordt bepaald door de zaak.” 

De Nederlandse justitie en politie zijn overduidelijk zoekende. Binnen de politie is Q actief. Q is een startup binnen de politie die bottom-up is ontstaan en voert experimenten uit. Q werkt per eenheid met een kleine vaste kern, die een groot flexibel netwerk van mensen om zich heen creëert. Samen met dit netwerk pakt Q ideeën op en maakt ze concreet in de vorm van experimenten. Veelal zijn het instrumenten die als pilot of eenmalige initiatieven worden gebracht vanuit een eenheid. De uitkomsten van Q hebben vooralsnog niet geleid tot een vaste bewezen instrument voor opsporingscommunicatie bij cold cases. Tot op heden blijven het bij experimenten. 

In de media is weinig terug te lezen over een beleid van departement, politie en justitie voor de (wetenschappelijke) aanpak van de opsporingscommunicatie rond cold cases. Ook is niet bekend welke externe (commerciele) partijen politie en justitie betrekken bij de doorontwikkeling voor dit doel. Veel commerciele partijen hebben een beleid en doelstelling als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wellicht zijn er commerciële partijen die vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid zich willen binden aan de optimalisatie van de opsporingscommunicatie in cold case zaken. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland worden initiatieven genomen voor wat betreft innovaties rond opsporingscommunicatie in cold cases. Zeker de Verenigde Staten hebben al een iets langere historie op dit gebied. Van speelkaarten, forensic art, tot billboards tot het vragen van aandacht voor vermiste personen op melkpakken.

Voor de opsporingscommunicatie rond cold cases ligt nog een enorm te ontginnen gebied. De vraag is of de Nationale Politie en justitie de kennis en vaardigheden zelf in huis hebben. Wellicht ontbreekt het ook op de verantwoordelijke departementen aan net de juiste kennis. De Tweede Kamer heeft de regering door het indienen van moties al gevraagd om meer externe hulp in huis te halen, zoals vrijwilligers met een bepaalde expertise. De aandacht voor cold cases is grillig en heeft een behoorlijk gehalte van 'popup', terwijl in de marketing het adagium heerst van de kracht van de herhaling (remarketing). De aandacht verslapt weer snel voor cold case zaken. Zeker voor multimediakanalen liggen er veel meer mogelijkheden. True crime programma's kennen hoge kijkcijfers op Videoland, Netflix, National Geographic etc. Wellicht is dit een basis voor een eigen cold case televisiekanaal door Politie Nederland?  

Zou een directe sturing op landelijk niveau met de pijlen gericht op een intensievere remarketing door externe zogenaamde subject matter experts meer resultaat boeken? Cold cases moeten en kunnen nog nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. Een vraag voor de wetenschap. In ieder geval heeft remarketing zich bewezen, ook voor politie en justitie. Een goed voorbeeld is de BOB-reclame. Een intensivering van de samenwerking tussen politie, justitie, departement, wetenschap en commerciële reclamebureaus moet toch kunnen leiden tot een minder grillig verloop van de opsporingscommunicatie in cold cases. De tijd dringt, zeker voor cold cases. En helemaal voor nabestaanden.


Op een rijtje enkele innovaties van de afgelopen jaren:
- kaartspelen
- cold case kalender
- persoonlijkere billboards
- gezelschapsspellen
- straatcommunicatie / posters
- forensic arts
- hologrammen
- deepfake
- bezorgdiensten
- campagne openbaar vervoerPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me