Doorgaan naar hoofdcontent

Genetische genealogie. In het kort een uitleg over DNA en familiegeschiedenis.

Bij cold cases komt vaak het begrip 'genetisch genealogie' voorbij. Maar wat is dat nu precies? Onthouden vanaf nu: Y-DNA, mtDNA, atDNA. 
Het is een methode om profielen van een familiehistorie (een biologische relatie tussen of met individuen) in beeld te brengen door het gebruik van DNA testresultaten. Dit type genetisch onderzoek werd populair in de afgelopen jaren mede omdat de kosten van dit soort onderzoeken aanzienlijk terugliepen. Zo bleef geld beschikbaar voor het ontwikkelen van dit soort nieuwe technieken. Daarnaast kwamen genealogische studies die moleculaire technieken gebruikten steeds meer in de media en daarmee werd ook de interesse van het publiek getrokken. DNA is populair! Met deze technieken kan de identiteit of afkomst van een onbekend slachtoffer worden achterhaald. 

Het voordeel van het toepassen van DNA is in relatie tot alleen traditioneel genealogisch onderzoek dat de reikwijdte groter wordt. De techniek kan veel meer en sneller dan het papier tenslotte! Zo kunnen voorouders sneller in beeld worden gebracht, maar ook waar een persoon geografisch gezien vandaan komt. Vervolgens kunnen oude familiestambomen geconstrueerd worden door middel van moleculaire evolutionaire studies. Genealogen zijn nu ook in staat om de technieken toe te passen binnen cold cases en vermissingen als de identiteit van een slachtoffer onbekend is. 

Autosomaal, mitochondriaal en Y-DNA: de drie DNA-tests die door genealogen worden gebruikt.

Er zijn drie informatiebronnen in een DNA-monster van een persoon. 
  1. Y-chromosomaal DNA (Y-DNA) is alleen aanwezig in monsters van mannen en geeft informatie over patrilineaire afkomst (patrilineair = afstammingsbepaling waarbij een dochter of zoon afstamt van hun / de vadergroep). 
  2. Mitochondriaal DNA (mtDNA), aanwezig bij zowel mannen als vrouwen, geeft informatie over matrilineaire afkomst (matriliniair = afstammingsbepaling waarbij een dochter of zoon afstamt van hun / de moedergroep). 
  3. Ten slotte geeft autosomaal DNA (atDNA) informatie over zowel matrilineaire als patrilineaire afkomst.
Autosomaal DNA is het sterkste bij de bepaling van naaste verwanten, maar verdwijnt relatief snel, zodat het na vijf tot zeven generaties moeilijk is om nog exacte relaties te onderscheiden anders dan gedeelde etnische affiniteiten. Dus autosomaal DNA (atDNA) is het beste om voorouders te helpen identificeren als het niet verder gaat dan de meest recente vijf tot zeven generaties van een stamboom. 

MtDNA- en Y-DNA-tests zijn beperkt tot relaties langs respectievelijk een strikte vrouwelijke lijn en een strikte mannelijke lijn. 

mtDNA evolueert (ontwikkelt zich / verandert) snel, terwijl Y-DNA (en atDNA) veel langzamer verandert. MtDNA- en Y-DNA-tests worden gebruikt om archeologische culturen en migratiepaden van iemands voorouders langs een strikte moederlijn of een strikte vaderlijn te identificeren. 

Om te bepalen waar iemand geografisch vandaan komt worden haplogroepen gebruikt. Een haplogroep is een groep van individuen met bepaalde haplotypes. Hiermee kan worden bepaald waar de oorsprong van iemand is, bijvoorbeeld Europees, Noord-Amerikaans etc. Deze groep heeft dus een gemeenschappelijke genetische voorouder. 

De mtDNA-test kan zowel door mannen als vrouwen worden afgenomen, omdat iedereen zijn mtDNA van zijn moeder erft. Mitochondriaal DNA bevindt zich namelijk in de eicel. 
Een Y-DNA-test kan echter alleen door een man worden afgenomen, omdat alleen mannen een Y-chromosoom hebben.

Maar de huidige techniek gaat verder. Bovenstaande is een basisuitleg, voor verdere informatie kun je op de website van het Cold Case Kennis Centrum kijken onder Vakliteratuur of de volgende onderstaande links bekijken. 


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me