Doorgaan naar hoofdcontent

Waar blijft de politiek, want de politiek is aan zet. Wanneer besluit de minister tot een departementale Taskforce Cold Case?

Het is stil aan de kant van de politiek, terwijl nabestaanden en professionals schreeuwen om maatregelen. De techniek achterhaalt het beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf de nabestaanden en de professionals zijn diverse ideeën naar voren geschoven om de lijst met cold cases eens goed te inventariseren met als doel een beleidsplan. De politie doet wat binnen de mogelijkheden ligt, particuliere onderzoekers en journalisten gaan voortvarend door en nabestaanden blijven standvastig aandacht vragen voor hun slachtoffer. Wat is de stand van zaken vanuit de minister en het departement en welke maatregelen worden genomen om de inventarisatie van cold cases uit te voeren?  

Het meest schrijnende verhaal tot op dit moment is wel die van de organisatie van de stille tocht van nabestaanden van slachtoffers van cold case zaken in 2019. Nagenoeg elke betrokkene om de nabestaanden heen waren aanwezig, alleen de minister van Justitie en Veiligheid bleek door een tot op het heden onbekende reden niet aanwezig te zijn. Tot frustratie van de organisatie en nabestaanden tot op de dag van vandaag, goed verwoord door Wicky van der Meijs in een recent interview.

Het dossier cold cases groeit en groeit. Nieuwe technieken en methoden zijn aan de orde van de dag. DNA -onderzoek in allerlei nieuwe vormen, overige wetenschappelijke inzichten, toenemende mogelijkheden tot burgerparticipatie via multimediakanalen, toevoegen van externe specialisten en vrijwilligers aan cold case onderzoeken, artificial intelligence methoden en studenten die samen met de universiteit een cold case omarmen. Een enorme basis voor departementaal beleidsplan. 

Het bijzondere is zelfs dat politie en justitie tot op heden nog geen (volledige) lijst van alle cold casezaken in Nederland beschikbaar stelt. Tijdens de verantwoording in de vaste Tweede Kamer commissie voor justitie en veiligheid sprak de minister over 1700 cold cases. Maar welke slachtoffers dit zijn blijft verborgen en beroept de minister zich op de privacy van de slachtoffers en nabestaanden. Het verstrekken van gegevens zou volgens de privacywet voor politiegegevens niet mogen. 

Ondanks het feit dat nabestaanden en professionals een handreiking doen en de maatschappij overduidelijk wil en kan participeren, de zogenaamde burgerparticipatie, ontvouwt zich binnen het departement van Justitie en Veiligheid tot op heden geen beleid. De minister is reactief en zeker niet pro-actief. De beperkte toezeggingen die zijn gedaan, worden nu al niet daadkrachtig uitgevoerd en zijn zeker niet zichtbaar. 

Waar blijft de politiek, want de politiek is aan zet. Wanneer besluit de minister tot het vormen van een departementale Taskforce om een gedegen beleid vast te stellen?


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me