Doorgaan naar hoofdcontent

Wanneer presenteert Minister J&V rapportage "De Staat van Cold Cases in Nederland" aan Tweede Kamer?

Op 15 april 2018 publiceerde het onderzoeksprogramma Argos een uitzending over de stand van zaken van cold cases in Nederland. De beantwoording vanuit de politie bleek onvoldoende. Ook bleek binnen de politie en andere organen verschillende opvattingen, inzichten en visie te zijn over de organisatie en de uitvoering van cold cases. Reden genoeg voor de politieke partijen om Kamervragen te stellen aan de minister. Tijdens de overleggen van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid verwijst de minister naar het door hemzelf in 2012 vastgestelde Inrichtingsplan Nationale Politie. In het Inrichtingsplan wordt de organisatiestructuur beschreven. Anno 2022 staat het begrip Cold Cases niet of nauwelijks op de politieke agenda en staat de politiek bestuurlijke ontwikkeling volledig stil. 

Het Inrichtingsplan Nationale Politie spreekt van de aanwezigheid binnen teams van een basisvoorziening ten behoeve van de aanpak van cold cases. Binnen het Team Grootschalige Opsporing zijn de kerntaken onder andere het coördineren van het werkterrein van vermiste personen en de regie voeren op cold cases. Ten behoeve van cold cases is een structurele voorziening (backbone) ingericht. Landelijk wordt vanuit de korpsstaf het aantal cold cases gemonitord. De cold case-voorziening staat onder leiding van een operationeel expert. De taken worden uitgevoerd door een senior tactische opsporing, een operationeel specialist ten behoeve van gedragskundige advisering en een assistent Intake en Service ten behoeve van administratieve ondersteuning van cold cases. Ook het coördinatorschap Vermiste Personen is hierin belegd; tevens worden de herzieningsverzoeken van hieruit behandeld. Vanuit het speelveldmodel kunnen, indien noodzakelijk, meerdere functionarissen binnen het team Generieke Opsporing worden ingezet ten behoeve van de cold cases. Hetzelfde geldt voor ondersteuning vanuit de Forensische Opsporing ten behoeve van cold cases, of andere specialistische capaciteit.

Anno 2022 is geen inzicht in hoeverre namens de minister het aantal cold cases wordt gemonitord en op welke wijze namens de minister de regie wordt gevoerd op cold cases. De minister stelt dat voor de politie om tot een goede taakuitvoering te komen het van belang is dat de politie aan kwaliteitszorg doet. Voor 2022 heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid dan ook een onderzoek aangekondigd om de kwaliteitszorg binnen de politie te monitoren. In theorie zou dit betekenen dat ook de kwaliteitszorg voor cold cases in de rapportage wordt opgenomen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid zou in dit kader ook de regie op cold cases mee kunnen nemen. De minister en de Inspectie Justitie en Veiligheid zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de audit die is uitgevoerd in de Verenigde Staten, waarvan een rapport is opgesteld met de titel "National Best Practices for Implementing and Sustaining a Cold Case Investigation Unit". Sinds 2005 ondersteunt het National Institute of Justice (NIJ) de staat, het OM en opsporingsdiensten met diverse programma's en audits. In 2015 stelde het NIJ een groep samen van subject matter experts op het gebied van cold cases. Doel was om de staat van cold case onderzoeken en de cold case teams te onderzoeken. De uitkomst is een mechanisme van best practices en verbetertrajecten voor cold cases onderzoeken. De audit bestaat uit:
- samenvatting van aanbevelingen
- achtergrond van cold cases: de crisissituatie hiervan en een actueel beeld
- de noodzaak van cold case teams: waarom nodig en waarom juist nu?
- bepalen middelen en scope van een cold case team: zaaksinventarisatie en bepalen reikwijdte
- ontwerp van een cold case team: voorbereiding, planning, identificeren ondersteuning, beoordelen successen, operationele afwegingen, modellen, multidisciplinaire teams
- implementatie cold case team: benodigdheden, management, kosten, protocollen en richtlijnen, personeelsbezetting, slachtoffergericht en trauma-gestuurde benadering
- operationaliseren cold case team: zaakselectie, moderniseren van de zaak, informatiemanagement, rollen, training en doorlopende educatie en opleiding voor professionals, media
- inventariseren ondersteuning cold case unit: overige organen inzetten ter ondersteuning, maatschappelijke organen en bronnen, universiteiten en scholen, nieuwe werkgebieden

De combinatie van de inrichtingseisen voor cold cases uit het Inrichtingsplan Nationale Politie en de audit "National Best Practices for Implementing and Sustaining a Cold Case Investigation Unit" lijken een goede basis voor een onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Eerder heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid een soortgelijk doorlopend onderzoek uitgevoerd naar de Staat van de Rampenbestrijding in Nederland. Het model en ervaring met een toetsingskader is voorhanden om een soortgelijk onderzoek uit te voeren voor de cold cases.

De vraag is wanneer de Minister van Justitie en Veiligheid de rapportage "de Staat van Cold Cases in Nederland" presenteert aan de Tweede Kamer? 

Bekijk hier de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Bekijk hier het Plan van Aanpak Kwaliteitszorg Politie
Bekijk hier het Periodiek Beeld Rampenbestrijding

Foto 1: AD

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me