Doorgaan naar hoofdcontent

Alle onderzoeken hebben een gemene deler: Burgerparticipatie heeft voordelen voor Nederlandse cold case onderzoeken.

Richard H. Walton is wellicht de grondlegger in de wereld als het gaat om de eerste beschrijvingen van hoe een cold case team te werk zou moeten gaan. Zijn 'Practical Cold Case Homicide Investigations Procedural Manual" is tot op de dag van vandaag nog het basiswerk voor professionals die te maken hebben met cold case onderzoeken. Walton is ook een vooraanstaand lid van het grootste private onderzoeksorgaan dat zich bezig houdt met cold cases genaamd Vidocq. Hij vond al rond de eeuwwisseling dat een collectief van burgers gezien moesten worden als "private bronnen" voor een onderzoeksteam.  Adcock en Stein beschrijven in hun "Cold Cases. An Evaluation Model with Follow-Up Strategies for Investigators" dat onderzoeksteams 'consultants' in kan schakelen. Pettem daaropvolgend benoemd in haar "Cold Case Research. Resources for unidentified, missing and cold homicide cases" een eventuele burgerparticipatie echt kan bestaan als een toegevoegd en zelfstandig reviewteam. Wellicht zijn "de gerede twijfel" initiatieven van Peter van Koppen ook te bezien als burgerparticipatie, maar dan met een wetenschappelijke grondslag die bij justitie en politie in die vorm wordt gemist. Burgerparticipatie optima forma in vele facetten. In Nederland hebben studenten onderzoek gedaan naar burgerparticipatie bij cold cases. 
In de publicatie van 2015 "Onderzoek naar de methodiek van de Vidocq Society uit Philadelphia en de implementatie bij de herziening van cold cases in Nederland" worden de mogelijkheden bekeken of een bepaalde vorm van burgerparticipatie zou kunnen slagen in Nederland. Als conclusie wordt gesteld dat de vorm van burgerparticipatie zoals Vidocq Society deze invult in de Verenigde Staten relevant is als aanvulling op de werkwijze rond 2015 van het onderzoeken van cold cases. Vervolgonderzoek zou kunnen bijdragen tot een daadwerkelijke implementatie van een dergelijke groep in de Nederlandse opsporingspraktijk. 
In de publicatie van 2018 "#burgerparticipatie in de opsporing" worden de belangrijkste bevindingen vastgelegd van ook een aantal andere onderzoeken rond burgerparticipatie. Zo wordt geconcludeerd dat burgers steeds vaker worden betrokken bij cold cases en dat de aandacht voor cold cases is toegenomen. Een ontwikkeling bij cold cases is dat er een verschuiving merkbaar is naar een multidisciplinaire cultuur waarbij samenwerken met ketenpartners centraal staat. Volgens dit onderzoek kan externe expertise veel opleveren. Ook een onderzoek naar de reviews door burgers wordt positief ontvangen en liggen hier kansen om burgers te betrekken bij cold case onderzoeken. Het onderzoek wordt aangevuld met diverse literatuur. 

Tot op heden is nog weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven aan de invulling van burgerparticipatie binnen cold case onderzoeken in Nederland. Ongetwijfeld zullen voor de individuele cold case onderzoeken externe specialisten worden geraadpleegd, maar dit is niet anders dan anders in de opsporingspraktijk. Echter van een grootschalig initiatief, waar de onderzoekers toch voor pleiten, komt op landelijk niveau nog niet duidelijk op de voorgrond. Ook hier kan wellicht de toekomstige Departementale Taskforce Cold Cases van het ministerie van Justitie en Veiligheid nog een begeleidende rol in betekenen. Alle onderzoeken naar burgerparticipatie hebben een gemene deler: Burgerparticipatie heeft voordelen voor Nederlandse cold case onderzoeken.  
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me