Doorgaan naar hoofdcontent

Multimedia: Aangrijpende Netflix-serie & Helen's Law. Geen vervroegde vrijlating bij zwijgen over o.a. locatie slachtoffer.

Aan de hand van getuigenissen van familie en vrienden worden in deze docuserie van Netflix verdwijningszaken in het Verenigd Koninkrijk gevolgd waarbij het onderzoek naar vermiste personen de mist inging. De serie dateert reeds van 2019, maar de wetgeving die hieruit volgt is net zo aangrijpend en indrukwekkend te noemen. Ook in Nederland zijn gelijke zaken bekend als uit de Netflix-serie. Een cold case waarbij wel een dader is veroordeeld, maar net als bij een vermissing geen lichaam terug is gevonden. De overheid van het Verenigd Koninkrijk heeft het initiatief genomen om wetgeving door te voeren naar aanleiding van een petitie van een nabestaande uit de serie. De petitie bevatte de volgende inhoud:  

Marie Mccourt startte deze petitie aan voormalig premier Boris Johnson. Een dierbare verliezen is verwoestend. Een dierbare verliezen door moord is verschrikkelijk. Als nabestaanden de begrafenis wordt ontzegd, veroorzaakt dat onvoorstelbaar lijden. Zelf heeft ze deze nachtmerrie bijna 28 jaar doorstaan. Veroordeelde Ian Simms zit een levenslange gevangenisstraf uit (op overweldigend forensisch bewijs) voor de moord op haar dochter Helen McCourt, 22 jaar oud, op 9 februari 1988 in het Verenigd Koninkrijk. Al bijna drie decennia weigert Simms om de verblijfplaats van Helens lichaam te onthullen - ons de kans ontzeggen om haar de waardigheid van een begrafenis- en rustplaats te geven. De zaak maakte juridische geschiedenis als de derde ooit Britse moordzaak zonder lichaam. Helaas komen dergelijke gevallen steeds vaker voor, aangezien moordenaars zich tot het uiterste inspannen om bewijsmateriaal te verbergen en justitie te ontwijken. Zonder strengere straffen zullen ze blijven stijgen. 

In januari 2016 beslist een Parole Board over Simms' verzoek om vrijheid. Zoals het er nu uitziet, vereist het Engelse rechtssysteem niet dat een veroordeelde moordenaar (aan het einde van hun vastgestelde tarief) schuld bekent of de locatie van de stoffelijke resten van een slachtoffer onthult voordat hij wordt vrijgelaten. Als er voorwaardelijke vrijlating wordt verleend, wordt de hoop om haar dochter te vinden misschien nooit gerealiseerd. Geen enkel ander gezin zou deze beproeving moeten meemaken. Moeder McCourt verzoekt dan ook de premier Theresa May en de minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid om de pijn en het leed te erkennen dat de families van vermiste moordslachtoffers hebben berokkend door: 

  • Vervroegde vrijlating weigeren aan moordenaars zolang ze weigeren de verblijfplaats van de stoffelijke resten van hun slachtoffer bekend te maken
  • Weigering van voorwaardelijke vrijlating of vrijlating totdat de moordenaar de locatie onthult (en het herstel mogelijk maakt) van de overblijfselen van hun slachtoffer

Daarnaast wil de nabestaande dat automatisch strafoplegging wordt toegepast voor de zeldzaam toegepaste delicten in het Verenigd Koninkrijk in moordprocessen zonder lichaam

  • het voorkomen van de begrafenis van een lijk en samenzwering om het begraven van een lijk te voorkomen
  • het wegdoen van een lijk
  • het belemmeren van een lijkschouwer
Het weigeren van een begrafenis is zeker een schending van de fundamentele mensenrechten. De petitie is inmiddels door honderdduizenden mensen gesteund en ondertekend. De jaren erna heeft de politiek een richtlijn doorgevoerd die voldoet aan de wens van de nabestaande(n).

De richtlijn bevat informatie en advies met betrekking tot de taak van het bestuur het niet-openbaar maken van informatie over slachtoffers door gevangenen te overwegen. De betreffende instanties moeten op de hoogte zijn van de wettelijke vereisten om dergelijke zaken waarmee rekening wordt gehouden bij het overwegen van vervroegde vrijlating voor gevallen waarin een van de twee criteria die in de wetgeving zijn vastgelegd, zijn van toepassing. De relevante instanties volgen reeds bestaande richtlijnen met betrekking tot gevallen waarin de verblijfplaats van de stoffelijke overschotten van een slachtoffer nooit is bekendgemaakt, en de verplichting daartoe is nu wettelijk vastgelegd in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe wettelijke eis omvat ook informatie over de identiteit van kinderen in  afbeeldingen in zedenzaken. Ook als een veroordeelde niet meewerkt om de identiteiten bekend te maken, wordt de wetgeving toegepast op zijn dossier. De richtlijn staat nu bekend als "Helen's Law" en biedt een pressiemiddel op veroordeelden om mee te werken aan het verstrekken van informatie over slachtoffers. 

De wet is van toepassing op alle gevangenen die in vrijheid kunnen worden gesteld die een straf uitzitten voor moord of doodslag of voor doodslag of het nemen of maken van pornografische beelden.  Deze wettelijke vereiste is van toepassing wanneer de gevangene een levenslange straf uitzit voor moord of doodslag, of een lagere straf voor doodslag, en de relevantie instanties niet weten waar en hoe het stoffelijk overschot van het slachtoffer is gebleven en de relevante instanties menen dat de gedetineerde informatie heeft over waar, of hoe de stoffelijke overschotten van het slachtoffer zijn weggemaakt (ongeacht of de informatie betrekking heeft op de acties van de gevangene of enig ander individu) die de gedetineerde niet heeft bekendgemaakt aan de relevante instanties. “de geheimhouding van de gevangene”). 

In de zaak van de initiatief nemende nabestaande heeft de nieuwe richtlijn geen effect gesorteerd: de veroordeelde is inmiddels in de gevangenis overleden zonder ooit bekend te hebben gemaakt waar het lichaam van Helen McCourt is gebleven. Ook zijn er tegenhangers van de wetgeving, daar het in strijd zou zijn met Artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het ook kan zijn dat de veroordeelde echt niet weet waar het slachtoffer is gebleven. Deze zou dan onterecht nog langer gevangen moeten zitten. 

Het toekomstige Departementale Taskforce Cold Case & Vermiste Personen zou een verkenning kunnen doen naar de introductie en implementatie van soortgelijke wetgeving in Nederland. 

Bekijk hier de petitie van de nabestaande
Bekijk hier het mediabericht
Bekijk hier de serie op Netflix
Bekijk de richtlijn hier
Bekijk het bestuurlijke traject hier
Bekijk de toelichting op de richtlijnPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me