Doorgaan naar hoofdcontent

Petities een nieuw oud instrument om aandacht te vragen voor cold cases? Niet alleen 'wat', maar ook 'wie' is belangrijk.

Nabestaanden, professionals in de operationele praktijk, wetenschappers, misdaadjournalisten en andere belanghebbenden en geïnteresseerden participeren in de ontwikkeling van de kwaliteit van cold case onderzoeken. In het (operationele) werkveld wordt enorm hard gewerkt. Met name de wetenschap op het gebied van DNA heeft een enorme vlucht genomen waarbij Nederland internationaal bezien een bijzondere positie heeft ingenomen. Justitie en politie willen wel, maar kunnen vaak niet door redenen van geld, middelen en mensen. De politiek heeft behoudens de Kamervragen gesteld in de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid nog geen zichtbare wetgeving en / of beleid geproduceerd. Het blijft bij verkenningen, experimenten en het beantwoorden van de vragen in de vaste commissie zonder verdere stappen naar verantwoording of verantwoordelijkheid van de minister.  

Een van de instrumenten om de politiek in beweging te krijgen is het gebruik maken van hoofdstuk 1 artikel 5 van de Grondwet: "Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen." In het kort over artikel 5 Grondwet ofwel het petitierecht. 

Een petitie is een verzoekschrift aan de overheid. Naast de mogelijkheid om via een verzoekschrift een klacht in te dienen bij de overheid, is het ook mogelijk een onderwerp aanhangig te maken. Een onderwerp waar de samenleving zich mee bezig houdt en de samenleving vindt dat de overheid in beweging moet komen. Bij de overheid rust de plicht om het verzoekschrift in ontvangst te nemen, echter ontbreekt de plicht om uitvoering te geven aan het verzoek. Een ieder kan een verzoekschrift indienen bij het bevoegd gezag. Dit wordt het 'recht van petitie' genoemd. Aan de petitie zitten verder weinig vereisten. De start van een petitie kan van een individu of een collectief komen. Ook is er geen ondergrens aan het aantal handtekeningen. De opgestelde petitie kan als vorm in een brief zijn verwerkt maar ook digitaal worden opgemaakt. De petitie bevat een motivatie omklede beschrijving waar de petitie voor of tegen is bedoeld, wat het doel is en wie de actor is / actoren zijn van de petitie. 

Voor wat betreft petities rond cold cases zijn reeds in Nederland en in het buitenland initiatieven ondernomen. Met resultaat, maar veelal zonder (zichtbaar) resultaat. Een van de succesvolle petities is de petitie die is opgesteld om aandacht te vragen voor de meer dan 1000 onopgeloste moorden in Nederland. Uiteindelijk behaalde de petitie een groot aantal handtekeningen en nodigde de minister nabestaanden uit aan tafel. Na dit gesprek besteedde de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid enkele malen aandacht aan cold cases. Bij de overige petities ontbrak het aan slagkracht en draagvlak, overigens zonder dat dit de indieners is te verwijten. Ondanks dat de beleving op de werkvloer enorm is valt maatschappelijk bezien nog veel aan aandacht en interesse te behalen. Maar ook het werkveld mag, kan en moet (publiekelijk) kritischer zijn naar de politiek. De politiek is namelijk aan zet. Een investering in mensen, middelen en geld zullen zorgen voor nieuw elan en zichtbaarheid van slachtoffers en nabestaanden. Met grote regelmaat zijn wetenschappelijke inzichten gepubliceerd over de 'hoe-vraag' waar de minister en het departement mee aan de slag kunnen om bijvoorbeeld een departementale Taskforce Cold Case & Vermiste Personen in te richten. 

De toekomstige indieners van een 'cold case' petitie dienen rekening te houden met de wetenschap de politiek een bijna kant- en klaar instrument voor te leggen. De innovatie in en rond het verzoekschrift moet multidisciplinair uit het werkveld komen, daar de overheid zelf niet innovatief en passief is ingesteld. Burger- en professionalsparticipatie in een samenwerkende vorm is de basis van een petitie met een grotere slagkracht als eindresultaat. Een petitie (verzoekschrift) is een doelgerichte methode, waarbij alleen rekening moet worden gehouden dat niet alleen het 'wat' (onderwerp van het verzoekschrift) maar ook 'wie' het verzoekschrift indient. Zeker vooraanstaande cold case specialisten kunnen hier een belangrijke rol en bijdrage in leveren. Het petitierecht is tenslotte een nieuw oud effectief instrument om de overheid in beweging te krijgen.  Foto bron: nrc.nl 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me