Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak.

Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad

-----------------------------------------

PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken

Conclusie PG
Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft meerdere functies. Dit zijn onder meer de verklaring dat tot het verkrijgen van het ambt niets ontoelaatbaars is gedaan, het markeren van de toetreding in het rechterlijk ambt en het hof en het inprenten/inscherpen van de waarden van dat ambt. De PG vindt dat ondanks het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging aan deze functies is voldaan. 

Uitspraak Hoge Raad
De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 21 oktober 2022.

Bekijk de update september 2022 hier

------------------------------------------

Sinds 2003 zijn bij de beëdiging van dertig rechters de verkeerde tekst voorgelezen bij het gerechtshof Den Bosch. Volgens advocaat van Jos B. Gerald Roethof moet er nu zonder meer opnieuw naar de zaak van Nicky Verstappen gekeken worden. Roethof duidt het eerbiedigen van de wet en het handelen naar de geest van de wet. Het Openbaar Ministerie publiceert op haar eigen website dat recent is gebleken dat bij het beëdigen van raadsheren en advocaten-generaal bij het hof ’s-Hertogenbosch de verkeerde tekst voor de eed/belofte is gebruikt. Mensen die een openbaar ambt gaan bekleden, moeten voorafgaand een eed of een belofte afleggen. Er is een ambtseed voor rechterlijk ambtenaren (rechters en raadsheren) en één voor gerechtsambtenaren (overige medewerkers). In enkele gevallen is de eed voor medewerkers per abuis bij de raadsheren en de aanklagers gebruikt. Het OM verwijst verder naar het Gerechtshof en de Hoge Raad voor de "administratieve fout". 

De website van de Hoge Raad vermeldt: Dinsdag 19 juli jl. bracht het gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar buiten dat een aantal raadsheren van dat hof niet op de juiste manier is beëdigd. Bij het afleggen van de ambtseed is volgens het hof niet de juiste tekst gebruikt. Daarbij merkte het hof op dat het ging om raadsheren in het strafrecht en in het belastingrecht. De Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad, Edwin Bleichrodt, is voornemens in een of meer onherroepelijk geworden zaken een vordering cassatie in het belang der wet in te stellen. De vordering is met name bedoeld om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de mogelijke gevolgen van het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging voor de nog lopende zaken. 

Wellicht belangrijkste bericht kom van de familie Verstappen: Royce de Vries, woordvoerder van de familie Verstappen, zegt in een reactie niet te verwachten dat deze ‘hele kleine vormfout’ veel gevolgen heeft in de zaak tegen Jos Brech. ,,Hij is niet in zijn verdediging geschaad.”

De vordering van de PG wordt medio september van dit jaar verwacht.

Bekijk hier het bericht van het OM
Bekijk hier het bericht van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Bekijk hier de Q & A van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Bekijk hier het mediabericht


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan