Doorgaan naar hoofdcontent

Politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid bij cold cases: verantwoording en verantwoordelijkheid, Taskforce, Operatie, Review-swapping.

Hoe een eenvoudige schets het politiek bestuurlijke veld, verantwoording en verantwoordelijkheid bloot kan leggen. De ontwikkelingen rond cold case onderzoeken zijn enorm. Forensisch onderzoek loopt met stappen vooruit op de ontwikkelingen van opsporingscommunicatie en artificial intelligence. Met name DNA-technieken zorgen voor een aanzienlijke bijdrage in het oplossen van een zaak (hulde aan de Nederlands forensische wetenschap!), terwijl opsporingscommunicatie vooral wordt gebruikt als secundair tactisch hulpmiddel en de artificial intelligence technieken er wel zijn maar de toepassing in cold cases vooral in de experimentele fase bevindt. 

Zorgelijker is de politiek bestuurlijke keten. Uit Kamervragen van de minister van Justitie en Veiligheid is overduidelijk dat beleid nog niet is gevormd. Zonder beleid geen uitvoering en zonder beleid en uitvoering geen toezicht. Als die hele keten ontbreekt dan is verantwoording ook nog ver weg. Tenslotte gaat het op departementaal niveau als het gaat om beleid om mensen, geld en middelen, dit in willekeurige volgorde. 

De Tweede Kamer heeft de functie van controleur. De controle op wat het kabinet aan beleid ontwikkeld en dit voortzet voor uitvoering. Samen met het veld zou de Tweede Kamer een voorstel in kunnen dienen onder de naam "Voorstel Regeling Systeem Review Cold Cases & Vermiste Personen". Ongetwijfeld zal de Tweede Kamer gezien het doel van dit voorstel deze unaniem aannemen en de minister te vragen dit om te zetten naar regel en beleid. Met deze ministeriele regeling (dat scheelt tijd in het politiek bestuurlijke proces, want haast is geboden) kan de minister opdracht geven aan het departement om een departementale "Task Force Cold Cases" op te zetten. Het departement zal rond de tafel zitten met het College van Procureurs, de verantwoordelijken voor Politie Nederland en de regioburgemeesters om het gewenste beleid om te smelten naar praktische uitvoering voor de onderliggende organen. Natuurlijk zal het departement dit SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdig) inrichten, zodat de Inspectie Justitie en Veiligheid hier een toetsingskader van kan maken. Om de vier jaar (precies een gemiddeld kabinetsperiode) kan de Inspectie Justitie en Veiligheid verslag uitbrengen aan de minister. De minister stuurt de Tweede Kamer een brief met als bijlage "Rapportage Stand van Zaken Cold Cases in Nederland" ter verantwoording. De Tweede Kamer toetst het rapport en zal de minister ter verantwoording roepen. De parlementaire cyclus is daarmee rond. 

Vanuit het periodieke overleg van het College van Procureurs, de Nationale Politie en de Regioburgemeesters volgt "Operatie Cold Case". Het Landelijk Parket en de Landelijke Eenheid geven vorm aan de uitvoeringsorganisatie van deze operatie. Vanzelfsprekend worden nabestaanden en slachtofferhulporganisaties nauw betrokken in deze operatie net als subject matter experts die bekend zijn met dit soort operaties vlot te trekken en te houden. 

Het bijzondere aan het nieuwe concept van cold case onderzoeken is dat het arrondissement en de eenheden waarin een delict heeft plaatsgevonden wat tot een cold case is bestempeld, wel de zorg draagt voor de kwaliteit van het dossier (gedigitaliseerd, volledig, svo-proof) maar zelf niet de review uitvoert van het eigen dossier. Binnen de "Operatie Cold Case" is een load-verdeling gemaakt, waarbij naburige eenheden elkaars dossiers overnemen voor een eerste review. De inventarisatie vindt buiten de eenheid plaats en de externe eenheid geeft de initiele eenheid richtlijnen om het dossier op te pakken. Dit stimuleert en ook nog eens getuigt het van het kritisch kijken naar elkaars dossiers, waarbij ook nog eens het lerend vermogen in Politie Nederland wordt verhoogd. Eenduidig werken is uiteraard een positieve uitwerking van dit "review-swapping". 

Burgemeester & Wethouders pakken vanuit hun gemeentelijke deelplan Slachtofferzorg de verantwoordelijkheid op voor de zorg van nabestaanden. Deze zorg ligt reeds geborgen in de plannen voor rampenbestrijding en de ervaring ligt er bij de gemeente. Zo kan de gemeente ondersteuning verlenen op sociaal psychisch vlak, maar zeker ook ondersteuning en begeleiding bieden bij jaarlijkse bijvoorbeeld herdenkingstochten en -evenementen. 

Een extern onderzoek beschreef enige jaren terug als advies aan de overheid dat het cold-case-proces een zeer ingewikkeld proces is. Onderstaande schets geeft weer dat het proces verre van ingewikkeld is en de overheid kan putten uit ruime ervaring op andere soortgelijke gebieden. Dit bestuurskundig model is gebaseerd op decennia oude theorieën en het is een kwestie van verantwoording en verantwoordelijkheid. 

Voor eventuele opmerkingen of suggesties kan een mail worden verstuurd aan coldcasekenniscentrum@gmail.com.  Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me