Doorgaan naar hoofdcontent

Vakliteratuur: De niet-gerealiseerde belofte van forensische wetenschap - een studie van de productie en het gebruik ervan

In theorie levert de forensische wetenschap objectief, emotieloos bewijs in strafrechtelijke procedures die vaak worden beladen met emoties, cognitieve vooroordelen en de tekortkomingen van het menselijk geheugen. Door theoretisch objectief en onafhankelijk te zijn van andere actoren en processen in het strafrechtelijk proces, heeft forensische wetenschap het potentieel om het strafrechtelijk proces betrouwbaarder te maken door zowel onterechte veroordelingen als onopgeloste misdaden te verminderen. Maar hoe werkt het in de praktijk? 

Zijn leidende rol in veel onterechte veroordelingen suggereert voorzichtigheid. Om de werkelijke rol van forensische wetenschap beter te begrijpen, hebben we gegevens verzameld over de prevalentie en het gebruik van forensisch bewijs in vijf jurisdicties in meerdere stadia van het strafproces. We analyseerden ook bestaande gegevens over misdaadlaboratoria en voerden een experimenteel onderzoek uit onder openbare aanklagers en strafrechtadvocaten om het effect van forensisch bewijs op het proces van pleidooionderhandelingen te meten. Onze bevindingen zijn ontnuchterend. Hoewel forensisch bewijs regelmatig voorkomt in moordzaken, wordt het (nog) in slechts een klein deel van de gevallen waarin het beschikbaar is, geanalyseerd. In die enkele gevallen wordt het gebruik ervan sterk beperkt door beperkte middelen, wat resulteert in lange doorlooptijden voor minder ernstige strafbare feiten, wat politie en openbare aanklagers ertoe aanzet om op andere soorten bewijs te vertrouwen. Wanneer het wordt gebruikt, wordt het vaak pas laat in het strafproces getest of soms om aan andere verwachtingen te voldoen. Hoewel dit een begrijpelijke reactie is op de beperkte forensische middelen, kan deze late timing leiden tot zowel onopgeloste misdaden als druk om te voldoen aan reeds bestaande theorieën over schuld. Ondanks het theoretische potentieel van de forensische wetenschap om de betrouwbaarheid van het strafproces te verbeteren, verspilt de manier waarop het feitelijk wordt gebruikt veel van zijn voordelen. Als gevolg hiervan blijft het potentieel van forensisch bewijs om het strafproces te verbeteren grotendeels onbenut. 

Een bijdrage van Sussex University Research Online. 

Lees de wetenschappelijke publicatie hier. Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me