Doorgaan naar hoofdcontent

Vakliteratuur: Universitaire en hogeschool (forensische) coldcase programma's. Doorontwikkelen naar eenduidigheid.

Een aantal opsporingsinstanties in de Verenigde Staten hebben de hulp ingeroepen van studenten bij het beoordelen van cold case moorden. Ook in Nederland is deze ontwikkeling gaande. De gedachte is dat studenten vanuit de forensische studierichting voordelen bieden door de frisse blik in combinatie met enthousiasme voor het werk. Toch blijkt dat de begeleiding van studenten en het werken met een protocol de nodige aandacht nodig hebben. 

De thesis beschrijft het onderzoek naar beschikbare geschreven protocollen en de procedure die wordt gebruikt door studenten bij het uitvoeren van dossieronderzoek en -analyse. De meerderheid van de respondenten concludeerde dat ze geen geschreven protocol hebben en in plaats daarvan vertrouwen op journalistieke principes of de richting van de politieorganisatie. Voor de thesis is begonnen met het verzamelen van geschreven protocollen van andere universitaire cold case-programma's. Het blijkt dat deze programma's verschillende vormen aannemen en er lijkt een gebrek te zijn aan vastgestelde protocollen en procedures voor de beoordeling van een cold case dossier. 

Het doel van de thesis was om de behoefte te begrijpen van wetshandhavingsinstanties die cold case-misdrijven onderzoeken en de ontwikkeling in richtlijnen voor best practices voor een cold case-programma in een setting met studenten. Het resultaat is een handleiding met best practices en richtlijnen dat is bedoeld voor het gebruik door instellingen voor hoger onderwijs met een focus op het opleiden van studenten voor carrières in de forensische wetenschap. 

Onder andere bevat de thesis best-practices op het helpen van docenten en begeleiders bij het implementeren van een studie op het hoogste niveau voor studenten voor de beoordeling en analyse van cold case dossiers. Daarnaast worden problemen met de administratieve en cursusstructuur aangepakt, richtlijnen voor het proces van het beoordelen van cold cases en het produceren van zinvolle rapporten voor de opsporingsinstantie. 

Een andere uitkomst is dat door het vooruitstrevende karakter van technologische ontwikkelingen de best practices en richtlijnenhandleiding regelmatig moeten worden bijgewerkt bij voorkeur via een (gecentraliseerd) universitair coldcaseprogramma. 

Ook in Nederland is een beweging gaande van het inzetten van studenten voor cold case onderzoeken alsmede educatieve programma's via diverse universiteiten en hogescholen. Op dit moment zijn de studierichtingen en minors niet op elkaar afgestemd en ontbreekt ook een centrale regie op een eenduidige uitvoering van educatie. De in de Verenigde Staten opgestelde thesis is een bijdrage in de doorontwikkeling van een (gecentraliseerd) universitair coldcaseprogramma in Nederland. 
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me