Doorgaan naar hoofdcontent

Wetenschap: Retrospectief onderzoek rol van forensisch onderzoek bij cold cases. 10 jaar later nog eens lezen.

Het Cold Case Kennis Centrum publiceert met regelmaat wetenschappelijke publicaties. Recente maar ook publicaties die al eerder of nog niet zijn gepubliceerd. Ondanks het feit dat ze al wat langer beschikbaar zijn. Deze wetenschappelijke publicatie is interessant om nog eens te beschouwen in het licht van de actualiteit rond cold cases. De publicist beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: (a) welke rol speelt forensisch bewijs versus onderzoekstechniek bij de opheldering van cold cases en (b) wordt opheldering door forensisch bewijs of onderzoekstechniek beïnvloed door de modus operandus wat leidt tot de dood? Het is goed om dit wetenschappelijke artikel uit 2012 nog eens te lezen met de bril op van 2022. Wat zijn we als gemeenschap opgeschoten bij het oplossen van cold cases? 

Abstract
Het doden van de ene persoon door de andere is iets in onze cultuur dat veel aandacht krijgt van de media en van gemeenschapsleiders. Wetshandhavingsinstanties hebben de plicht om een ​​oplossing te vinden voor deze misdaden. Maar zelfs met de snelle groei van forensisch onderzoek en de bijbehorende technologie, zijn er nog steeds zaken die onopgelost blijven. Deze gevallen worden gewoonlijk cold cases genoemd. Om te evalueren of forensisch bewijs of onderzoekstechniek een grotere rol speelt bij het oplossen van cold cases, werd een retrospectief onderzoek uitgevoerd om eerder opgeloste cold case moorden te onderzoeken om te achterhalen welke factoren tot hun opheldering leiden. Deze studie onderzocht de rol van forensisch onderzoek bij het sluiten van cold cases, aangezien de cultuur rond moordzaken de afgelopen jaren is veranderd. De criminologische theorie van de Moral Disengagement Theory werd gebruikt om uit te leggen waarom een ​​persoon het leven van een ander zou nemen, en ook om de toename van moordzaken te bekoelen. Het onderzoek identificeerde vier thema's die werden gebruikt om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me