Doorgaan naar hoofdcontent

De realistische wereld achter cold cases. Een misdaadjournalist. Een studente. De wetenschap. Een scriptie met zorgwekkende conclusies.

Buiten de (te hoge) muren van justitie en politie zijn tal van ontwikkelingen en initiatieven in de wereld van cold cases. Vaak genoeg professioneler, bedrijfsmatiger ingericht, effectiever en zelfs meer gedreven om te komen tot waarheidsvinding. Zo is via vrijwilligerswerk en een stage bij het internationale cold case onderzoeksbureau genaamd Bureau Van Meerbeeck een basis gelegd om een onderzoeksvraag proberen te beantwoorden in een masterscriptie. Het onderzoeksbureau is een initiatief van de zeer gedreven misdaadjournalist Kurt Wertelaers die inmiddels in Belgie de nodige spraakmakende zaken onder de aandacht heeft gebracht. Onder meer met begeleiding van de ervaren Wertelaers heeft vorig jaar Nikki Jongerling de vraag geprobeerd te beantwoorden: ‘In hoeverre zijn diagnostische kenmerken te identificeren voor opgeloste en onopgeloste Nederlandse cold case zaken?’. Om deze vraag te beantwoorden zijn aan de hand van een preliminaire analyse interviews gehouden met respondenten die zich binnen de politie bezighouden met Nederlandse cold case zaken. Uit de resultaten bleek dat cold cases gesloten blijven door interne druk die wordt gevormd door gebrek aan tijd, capaciteit, geld en deskundigheid. 

Een lage kansrijkheid ontstaat door het ontbreken van dossiers en bewijsstukken, een niet-geïdentificeerd of gevonden slachtoffer, de zaak niet-oud of niet digitaal is en tips uitblijven door onder andere het milieu waarin het slachtoffer zich bevindt en de afwezigheid van wroeging bij de dader. Ook kan de externe druk via nabestaanden en media uitblijven, waardoor een andere zaak meer prioriteit krijgt. Nieuwe opsporingsmogelijkheden zoals verbeterde DNA-technieken bieden kansen in de heropening van een cold case. De kwaliteit van het eerste onderzoek is cruciaal. Samen met voldoende deskundigheid, geld en capaciteit. Daarbij zijn getuigen van belang die aangespoord worden door media of een veranderde relatie met de dader. Nabestaanden spelen in hun mate van aanwezigheid voor de heropening een bepalende rol. Ook kan het handelen van de dader tot informatie leiden. Slachtoffers krijgen wanneer zij jong zijn, een bepaalde status, of geld hebben volgens enkele respondenten meer aandacht. 

De heropende cold case wordt opgelost door goede documentatie, getuigen, mogelijkheden in forensisch onderzoek en motivatie, deskundigheid, capaciteit en tijd. Heropende cold cases worden niet opgelost door onvoldoende bewijs wegens gebrek aan getuigen, forensische sporen en gebrek aan interne mogelijkheden. Het grootste advies is om het eerste onderzoek goed af te ronden, omdat hierdoor de kansen vergroot worden wanneer de zaak een cold case is. Daarbij moeten de coldcaseteams genoeg deskundigheid en capaciteit hebben om de zaken te onderzoeken, digitaliseren en objectief te kunnen heropenen. 

Een aanbeveling om de scriptie te bestuderen en tegen het licht te houden van de ontwikkelingen in 2022 en toekomstig. Onderstaand ook de link naar de activiteiten van Bureau van Meerbeeck. 

Download de publicatie hier
Bekijk de achtergronden van Bureau van Meerbeeck hier

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me