Doorgaan naar hoofdcontent

DEADLINE Aanpak cold cases en vermiste personen 2023: maandag 26 september 2022 om 16:00 uur.

Voor een ieder die verbetering voor ogen heeft voor de aanpak van cold cases en vermiste personen is maandag 26 september 2022 om 16:00 uur een belangrijke deadline. In het buitenland wordt volop wetenschappelijk en empirisch onderzoek gedaan naar de aanpak van cold case en vermiste personen. Recent heeft de Amerikaanse president een act getekend wat moet gaan leiden tot een enorme boost in de kwaliteitsverbetering van de aanpak van cold cases en vermiste personen. Nederland kent tot op heden geen specifieke wetgeving of een programma vanuit het departement Justitie & Veiligheid specifiek gericht op het verbeteren van de aanpak van cold cases en vermiste personen. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn voornamelijk gericht op de forensische ontwikkelingen. 

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap is daar een voorbeeld van. Het gremium bestaat sinds 1999 en binnen het programma wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan ten behoeve van de politie. Om de kennisoverdracht te vergroten wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek met een duidelijk toegevoegde waarde voor de politiepraktijk en het politieonderwijs. Er worden follow-up activiteiten georganiseerd zoals studiedagen, seminars, opname in opleidings- en trainingsprogramma’s en het gericht verspreiden van de onderzoekspublicaties. Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een zogenaamde call: een ingestuurd onderzoeksidee welke ingepast zou kunnen worden in het onderzoeksprogramma nadat deze is goedgekeurd. 

Voor het domein van cold case onderzoeken stamt het laatste dominante onderzoek uit 2006 (Cold Case: Een hot issue). Binnen de strategische agenda is sindsdien verder geen primaire onderzoeksactiviteit of follow-up ingepland, anders dan dat de aanpak van cold cases marginaal wordt genoemd in andere onderzoeksrapporten. Ook heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid geen gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek uit 2006 om een toetsings- en toezichtkader rond het domein van de aanpak van cold cases en vermiste personen.  

Toch wordt eind 2022 een onderzoek gepubliceerd rond een multidisciplinair forensisch onderzoek bij onbekende doden en cold cases. Het is weliswaar (wederom) een forensisch onderzoek, echter wel een onderzoek waarbij het doel is een multidisciplinaire voorbewerking en vooronderzoek van een enkele tand en/of een nagel te ontwikkelen, zonder dat dit effect heeft op de forensische conclusies van DNA-, antropologisch, isotopen- en toxicologisch onderzoek en om deze te valideren. Dit zou het mogelijk maken om weinig materiaal nodig te hebben voor forensisch onderzoek. Het gaat om een proef (proof of concept en validatie) of het lukt om tegelijk verschillende (en meer) forensische onderzoeken te doen met minder materiaal. Het rapport wordt eind 2022 verwacht. 

De kritiek op het onderzoek is dat het programmageld voor wetenschappelijk onderzoek bestemd voor de kwaliteitsverbetering van de politie wordt besteed aan forensisch onderzoek, iets wat geïnitieerd zou moeten worden rechtstreeks van het ministerie van Justitie aan het Nederlands Forensisch Instituut.  Bovenstaand onderzoek gaat ten koste van het budget voor bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering van de aanpak van cold cases en vermiste personen door de politie. 

Het onderzoek wordt daarnaast niet uitgevoerd door de wetenschappelijke tak van de politie, maar is uitbesteed aan het Nederlands Forensisch Instituut. 

Wellicht biedt de toekomstige agenda van de Politieacademie / Programma Politie & Wetenschap ruimte om (bijvoorbeeld cyclisch driejarig) terugkerend onderzoeksproject op te zetten gericht op de aanpak van cold cases en vermiste personen. Om de kennisoverdracht rond de aanpak van cold cases en vermiste personen te vergroten kunnen activiteiten worden georganiseerd binnen de eigen politieorganisatie zoals studiedagen, seminars, opleidings- en trainingsprogramma’s en het inzetten van wetenschappelijke projecten. 

Daarbij ligt er een rol voor het ministerie van Justitie en Veiligheid om het budget voor het Programma Politie & Wetenschap (substantieel) te verhogen, daar de aanpak van cold cases en vermiste personen een inhaalslag behoeft. 

De mogelijkheid is aanwezig om een idee voor een onderzoek aan te leveren bij het programmabureau Politie & Wetenschap. De Call is een openbare oproep voor het indienen van onderzoeksideeën die jaarlijks wordt gepubliceerd. De Call is gebaseerd op de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. De Strategische Onderzoeksagenda beslaat een breed spectrum aan vraagstukken in de uitvoeringspraktijk, de politieorganisatie en het bestel en in de samenleving. De vraag hoe nieuwe kennis de politie kan verbeteren staat centraal.

Ideeën voor een wetenschappelijk onderzoek voor de aanpak van cold cases en vermiste personen kunnen hier worden ingediend. Voor de procedure:
De inschrijvingstermijn van de Call 2022 sluit op maandag 26 september 2022 om 16.00 uur. Dat wil  zeggen dat onderzoeksideeën uiterlijk op dat tijdstip per e-mail moeten zijn aangeleverd bij het
secretariaat van de CKO. Onderzoeksideeën die na sluiting binnenkomen, worden uitgesloten van de
selectieprocedure. De tijdige en juiste ontvangst van het onderzoeksidee is voor risico van de  gegadigde. Onderzoeksideeën dienen te worden gemaild naar: Monique.vanNieuwenburg-Willemsen@politieacademie.nl. Uit de ingediende onderzoeksideeën wordt een beperkt aantal geselecteerd. Uiterlijk 12 december 2022 ontvangt u schriftelijk en gemotiveerd bericht of uw onderzoeksidee een positief advies krijgt voor de tweede ronde. Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me