Doorgaan naar hoofdcontent

Kennisdelen en financiering van cold cases. Een omgedraaid subsidiesysteem door een actieve overheid biedt meer inzicht.

De organisatie rond de waarheidsvinding van cold case onderzoeken en vermiste personen blijft in doorontwikkeling. De organisatie is afhankelijk van geld, mensen en middelen ofwel het financieren van onderzoek en kennisontwikkeling. De politiek bepaalt voor een groot gedeelte de omvang en de snelheid van de doorontwikkeling. Wereldwijd is een lijn te trekken in het financieren van onderzoeken en het delen van kennis. De Verenigde Staten lopen echter voor wat betreft de programma's rond cold cases en vermiste personen vooruit op Nederland. 

Een bijzonder fenomeen in de Verenigde Staten is het openbaar beschikbaar stellen van fondsen door het Bureau of Justice Assistance (BJA). Het verschil met Nederland is dat de overheid een budget beschikbaar stelt na een individuele aanvraag of vanuit het eigen huishoudboekje aan de eigen organisatie op het gebied van justitie en veiligheid. Het Amerikaanse overheidsorgaan BJA werd reeds in 1984 opgericht om gewelddadige misdaad te verminderen, veiligere gemeenschappen te creëren en het strafrechtsysteem te hervormen. Het BJA richt haar programmatische en beleidsinspanningen op het verstrekken van een breed scala aan middelen, waaronder training en technische bijstand voor diverse doelgroepen. waaronder politie en "gemeenschap gebaseerde partners". Het BJA is georganiseerd met een programmabureau, een beleidsbureau, een operationeel bureau en het bureau voor openbare veiligheidsfunctionarissen. 

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zoekt via het financieren organisaties die zich richten op de identificatie van vermiste personen en niet-geïdentificeerde menselijke resten. Dit programma bevordert de missie van het ministerie door de openbare veiligheid te vergroten door middelen te verstrekken om vermiste personen te lokaliseren en het identificeren van ongeïdentificeerde menselijke resten in de Verenigde Staten. Het ministerie biedt daarnaast een uitgebreide ondersteuning bij de aanvraag. Het voordeel van deze opzet door het ministerie is dat de overheid direct inzicht krijgt in welke organisaties zich bezighouden met vermiste personen daar deze zich actief melden bij de overheid, anders dan dat een organisatie een individuele subsidieaanvraag doet. 

Voor Nederland is een van de bekendste en grootste politieke programmabudgetten dat is besteed aan cold cases het onderzoek naar de tientallen moorden op prostituees. Overigens met positief resultaat door de inspanningen van het cold caseteam van de Eenheid Rotterdam. 

Een omgedraaid subsidiesysteem bij cold cases en vermiste personen zal voor het ministerie van Justitie en Veiligheid direct meer inzicht bieden in de organisaties op dit gebied. Een methodiek om cold cases en het onderzoek naar vermiste personen nadrukkelijker op de politieke kaart te zetten. 

Bekijk het Programma voor vermiste personen en niet-geïdentificeerde personen
Download de toelichting op de inschrijving
Bekijk het YouTubekanaal van het BJA
Bekijk de aankondiging van het grootschalige onderzoek
Bekijk het mediabericht over de prostitutiemoorden


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me