Doorgaan naar hoofdcontent

Presentaties, evenementen, beurzen, expert-meetings. In cold case-land nog een te ontginnen gebied. Coordinatie is nodig.

Al eerder verscheen een artikel over het gevoerde beleid rond cold cases. Het totaaloverzicht ontbreekt in de keten. Veel verschillende wets- en beleidswijzigingen, veel handelingswijzigingen, pluralisme in (overheids)organisaties en partners, meerjarige trajecten, veel innovatie, beperkte implementatie en het ontbreken van daadkrachtig zichtbaar leiderschap. Dit alles blijft leiden tot een enorme werkdruk rond cold cases. Zeker de forensische en ICT-ontwikkelingen zorgen voor een enorme voorsprong op beleidsmakers en uitvoerende diensten. Niet voor niks is het "de aanpak van cold cases" als een veelheid en complex bestempeld. Een zichtbare coördinatie ontbreekt. "Cold case" ontbreekt zelfs op het overzicht van de deskundigheidsgebieden van Politie Nederland, terwijl internationaal bezien het onderzoeken van een cold case als expertise gezien dient te worden. 

Over de (door)ontwikkeling van de aanpak van cold cases wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd door het ministerie, justitie en politie. Soms verschijnt berichtgeving over innovatieve projecten door bijvoorbeeld het Q-team binnen de politie. Het Q-team concludeerde zelf al dat met cold cases en artificiële intelligence weinig snelheid gemaakt kan worden om het maatschappelijke probleem aan te pakken. De behoefte is groot, de technische ontwikkelingen gaan snel maar de politie is niet in staat om hier op in te spelen. De politie onderzoekt, houdt toezicht, innoveert, ontwikkelt en maakt beleid kennelijk tegen beter weten in. Binnen de politie ontbreken essentiële voorwaarden om het proces cold cases naar een hoger en beter plan te trekken: het management moet keuzes maken na succesvolle innovatieve ideeën en het draagvlak ontbreekt vervolgens. Het oorspronkelijke idee om door innovatie een cultuurverandering (bij de aanpak van cold cases) door te voeren blijkt achterhaald. 

Deze situatie roept om sturing en toezicht van bovenaf: zoals een Departementale Taskforce Cold Cases en Vermiste Personen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Buiten justitie en politie om zijn er talrijke innovaties en activiteiten. Particulier onderzoekers, misdaadjournalisten, forensisch specialisten , stichtingen etc. die zelfstandig innovaties en kennisnetwerken opzetten. Alleen burgerparticipatie blijft op afstand staan van cold caseteams. Een goed voorbeeld van een succesvol initiatief is de Cold Case Homicide Investigators Association: een non-profit organisatie gericht op het opzetten van een esprit d'corps onder onderzoekers van cold case moordzaken. Het forum is inzetbaar op lokaal en internationaal niveau en biedt ondersteuning bij kennisuitwisseling, het beheer, en operationeel en strategisch advies bij cold cases. Ook komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van forensische technologie en laboratoriumwetenschappen aan bod, veelal door externe partijen. Ook wordt input geleverd voor de training en opleiding voor politie- en justitiemedewerkers rond cold case onderzoeken. Ook faciliteert de organisatie bij seminars en conferenties. 

Een cold case gerelateerd evenement dichterbij huis dat zeker een hoog interesseniveau kent is die op 7 oktober aanstaande. De organisatie is in handen van Belgische en Nederlandse wetenschappers. Hoewel genetica en historische demografie twee afzonderlijke disciplines zijn die grotendeels onafhankelijk hebben gefunctioneerd, delen beide disciplines gemeenschappelijke interesses en hebben ze elkaar veel te bieden. Omdat DNA van generatie op generatie wordt doorgegeven, zijn historische bevolkingsgegevens - genealogieën, bevolkingsregisters, vitale registratiegegevens - niet alleen van grote waarde voor historische demografen, maar ook voor genetici. Net als historische demografen zijn (populatie)genetici geïnteresseerd in demografische gebeurtenissen, zoals geboorte, partnerselectie, huwelijk, migratie en overlijden. Reden genoeg voor beide disciplines om elkaar te ontmoeten en samen te werken, van elkaar te leren en de mogelijkheden voor gezamenlijk interdisciplinair onderzoek te verkennen. Inmiddels een niet meer weg te denken activiteit binnen cold case onderzoeken. 

Het aanbod van cold case specifieke evenementen is beperkt in Nederland, terwijl juist in cold cases kennisdeling van belang is. De Nationale Politie is niet in staat om het proces "cold case" naar een hoger plan te krijgen zo blijkt. Een Departmentale Taskforce Cold Case en Vermiste Personen is de oplossing om de coordinatie en toezicht uit te voeren op het proces cold cases en daarmee faciliterend op te treden voor evenementen, beurzen en bijeenkomsten. De tijd dringt voor nabestaanden. 
Bekijk hier documentatie over de innovaties rond cold cases Q-team
Bekijk hier de factsheet Landelijke deskundigheidsmakelaar
Overzicht deskundigheidsgebieden Politie Nederland. 
Bekijk hier een relevant artikel op SocialDNA
Bekijk hier het initiatief voor een conferentie van Cold Case Homicide Investigators Association
Inschrijven voor de workshop kan hier

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me