Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE Drama voor nabestaanden. Specialistische speurhond niet in Nederland. Reden: Geen geld bij Nationale Politie. Defensie: Geen interesse.

UPDATE 29-03-2023 In het buitenland worden zogenaamde archeologische (inmiddels ook genealogische) speurhonden toch met goede resultaten ingezet. Dusdanig succesvol dat het voor cold cases en vermiste personen een interessante optie kan zijn om in te zetten naast de fysieke technische middelen die worden ingezet, bijvoorbeeld door de bergings- en identificatiedienst van defensie. Het is alweer 2022 geweest dat er volop aandacht is geweest voor deze nieuwe vorm van speuren door honden. Aangegeven werd dat de buitenlandse resultaten voldoende aanleiding geven om dit in Nederland ook op te zetten, zeker in de vorm van een privaat publieke samenwerking. De particuliere organisaties, zoals diverse stichtingen, die zich bezig houden met speurhonden hebben al aangegeven zeker de samenwerking aan te gaan met de publieke partijen zoals het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en defensie. 

Een obstakel leek te zijn het over de beschikking hebben van menselijk restmateriaal als oefenmateriaal, echter diverse overheidspartijen hebben al aangegeven dat het verre van onmogelijk is om hier mee te oefenen voor dit doel. Menselijke restmaterialen worden ook op andere gebieden al gebruikt voor empirisch en wetenschappelijk onderzoek binnen universiteiten en andere onderzoeksinstituten. 

Dat de archeologisch honden een meerwaarde kunnen hebben blijkt onder andere uit het feit dat de fysieke technische middelen van bijvoorbeeld defensie niet altijd overal ingezet kunnen worden. Alleen al het feit dat delen van de natuur niet toegankelijk zijn met fysieke technische middelen maakt de inzet van een dergelijke specialistische speurhond natuurlijk wenselijk. Ook blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek dat een dergelijke speurhond ander soortige resultaten boekt, wat natuurlijk de kans op het vinden van menselijk restmateriaal ouder dan 15 jaar groter maakt. 

De vraag is natuurlijk waarom het zo enorm rustig blijft binnen het publieke veld, terwijl de private partijen staan te trappelen om een trainings- en opleidingsprogramma te ontwikkelen voor dit doel. De specialistische honden zijn inzetbaar voor archeologische doelen, bij "niet-strafrechtelijke" vermiste personen, binnen "strafrechtelijke" cold cases en Nederland kan een bijdrage leveren op internationaal niveau. Nederlandse speurhonden hebben namelijk een enorm goede naam in het buitenland en de kans ligt er nu om deze te continueren. De angst voor een "enge en beperkte" inzet van de specialistische speurhond kan dus naar het land der fabelen. 

Een rondvraag bij enkele publieke diensten levert een ernstig teleurstellende conclusie op:

De bergings- en identificatiedienst geeft aan dat het geen interesse heeft in de archeologische honden, omdat tests uit het verleden hebben laten zien dat de honden geen meerwaarde hebben. Het zou een test zijn geweest met een gerenommeerde privaatrechtelijke speurhondenorganisatie. Bij navraag bij de betreffende speurhondenorganisatie blijkt het om een heel ander verhaal te gaan: het waren tests met speurhonden die niet specialistisch waren opgeleid voor dit doel, maar slechts deels. Deze honden zouden in de verte niet voldoen aan de kwalificaties van de buitenlandse archeologische honden. Bij terugkoppeling bij de bergings- en identificatiedienst wilde men verder geen commentaar geven en te vertrouwen op hun eigen fysiek technische middelen. 

Bij de specialistische afdeling van de Nationale Politie die zich bezig houdt met vermissingen was men niet op de hoogte van het bestaan van dit soort honden. Wel was men bereid om binnen het eigen korps eens een rondvraag te doen bij de eigen hondenspecialisten. Deze kwamen met de mededeling dat men wel van het bestaan wist en aangaf dat het zeker een interessante optie is om verder uit te lopen als opsporingsmiddel. De vertegenwoordiger van de Nationale Politie gaf aan zeker verder te gaan met de verkenning als het gaat om vermiste personen en de eventuele inzet van deze archeologische honden. 

Wel kon de vertegenwoordiger van de Nationale Politie aangeven dat tot op heden geen samenwerking met de private partijen tot stand is gekomen alsmede geen opleidings- en trainingsprogramma door het gebrek aan geld of financiering. 

Een drama voor nabestaanden: Geen gezamenlijke publiekprivaatrechtelijke samenwerking om te komen tot een opleidings- en trainingsprogramma voor archeologische honden door het gebrek aan financiering (geld). 

De roep om een overkoepelende cold case- en vermiste personenorganisatie die zich bezig gaat houden met dit soort onderwerpen wordt steeds luider. Nabestaanden en de private sector hebben keer op keer te maken met een gefragmenteerde niet slagkrachtig publiek stelsel.

----------------------------------------------------------

UPDATE - Het onderzoeksteam en de begeleiders van de archeologische hond die zijn ingezet in een vermissingszaak in Zweden hebben te horen gekregen dat na carbon-onderzoek het wel degelijk gaat om menselijke botten. De archeologische hond sloeg in zeer moeilijke omstandigheden aan op de geur van menselijk botmateriaal. De osteoloog had ter plaatse bij het vinden al aangegeven dat het om een menselijk bot zou gaan van minimaal 50 jaar oud. Helaas is het niet van de vermiste persoon, maar het blijkt te gaan om een bot uit de 13e eeuw. 

Inmiddels is al bij de Nationale Politie en het NFI aangegeven dat de inzet van archeologische honden een nieuwe methodiek is in Nederland bij vermiste personen. -----------

In een eerder artikel is aandacht besteed aan een type speurhonden waarvoor in Nederland (nog) geen programma is opgezet of dit soort honden nog niet zijn ingezet in vermissingszaken. In het buitenland zijn echter successen behaald met dit soort type speurhonden die zijn getraind om menselijk bot te vinden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat speurhonden hoogstens sporen kunnen achterhalen van menselijke resten als dit niet langer dan 20 of 25 jaar geleden is. Dit is ook nog eens afhankelijk hoe intensief de spoorvorming als bloed en andere menselijke resten geconcentreerd zijn op de plek waar wordt gezocht. De specialistische honden in het buitenland zijn echter dusdanig getraind dat zij alleen reageren op menselijk bot. Gister werd een bericht ontvangen van het speurhondenteam dat deze specialistische honden zijn ingezet bij een vermissingszaak in 1972, precies vijftig jaar geleden. De kans dat andere speurhonden iets zouden vinden is nagenoeg uitgesloten. De zoektocht heeft plaatsgevonden op een afgelegen stortplaats. Uit informatie zou blijken dat de vermiste persoon hier zou kunnen liggen. Na enige twijfel van de opsporingsdiensten in het vertrouwen van het opsporingsmiddel heeft de speciaal getrainde speurhond drie plaatsen aangewezen op de stortplaats alwaar menselijke resten zouden liggen. Het onderzoeksteam heeft direct de zoeking stopgezet en is gericht gaan graven op de aangewezen plaatsen. Bij het graven werd inderdaad een bot aangetroffen en onderzocht door de osteoloog van de forensische dienst. Uit een eerste beoordeling blijkt het wel degelijk te gaan om een menselijke onderarm, waarbij de osteoloog wel aanmerkte dat het bot mogelijk ouder kan zijn dan vijftig jaar. Het team gaat deze week verder met het onderzoek op de afgelegen stortplaats. 

Op de achtergrond wordt nauw samengewerkt met de specialistische K9-unit om de kennis en ervaring ook over te brengen naar Nederland. Een bezoek wordt binnenkort afgelegd om de training en werkwijze in de praktijk te bekijken. Binnen de Nederlandse speurhondenbranche en de forensische tak wordt zeer positief gereageerd op deze ontwikkelingen. 


Lees het artikel over archeologische honden hier
 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me