Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE - Succesvol Amerikaans model opsporingscommunicatie ook succesvol in Nederland: tip leidt naar verdachte zaak baby Sem Vijverberg

Update 22 september 2022 Openbaar Ministerie: 

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat het voor het onderzoek naar de dood van baby Sem Vijverberg niet langer noodzakelijk is om de vrouw uit Doetinchem in voorlopige hechtenis te houden. Daarom heeft het Openbaar Ministerie afgezien van het vorderen van de gevangenhouding bij de raadkamer van de rechtbank. De vrouw, die volgens het DNA onderzoek de moeder is van baby Sem, wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De verdachte werd op 6 september aangehouden. Het OM heeft de verdachte op 9 september voorgeleid bij de rechter-commissaris. Daarbij is door de officier van justitie aangevoerd dat er sprake is van moord/doodslag op het pasgeboren jongetje. Dit is een feit waar een gevangenisstraf van 12 jaar op staat en waardoor de rechtsorde is geschokt. Op deze grond zou de vrouw in voorlopige hechtenis genomen moeten worden, aldus de officier van justitie bij de rechter-commissaris. Daarnaast wilde de officier dat de vrouw langer vast bleef zitten om het onderzoek niet te verstoren. 

De rechter-commissaris besloot dat het voor het onderzoek inderdaad noodzakelijk was om de vrouw in bewaring te stellen. Maar volgens de rechter-commissaris waren er op dat moment geen ernstige bezwaren voor een feit waar 12 jaar gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde is geschokt. De rechter-commissaris ging namelijk uit van ‘kindermoord’ of ‘kinderdoodslag’. Dat is een lichter vergrijp dan moord/doodslag. Bij kindermoord of kinderdoodslag gaat de wetgever ervan uit dat de moeder de baby om het leven heeft gebracht uit vrees voor ontdekking van de bevalling. Op kindermoord of kinderdoodslag staat geen gevangenisstraf van 12 jaar en dus kan de verdachte niet op grond hiervan in voorlopige hechtenis genomen worden. Dit betekent dat voorlopige hechtenis alleen mogelijk is indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek, of als er sprake is van vluchtgevaar of gevaar voor herhaling. Daar is naar het oordeel van het OM geen sprake van. Ook voor het onderzoek is het niet meer nodig dat de vrouw langer vast blijft zitten. De vrouw is verschillende keren verhoord over de omstandigheden waaronder Sem om het leven is gekomen. Zij heeft verklaard geen herinnering meer te hebben aan de zwangerschap en/of de bevalling. Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of en hoe dat mogelijk is. Het onderzoek gaat verder en richt zich daarbij met name ook op het achterhalen van de vader van Sem. Mogelijk geeft dat meer inzicht in de omstandigheden van zijn overlijden.

Bekijk het persbericht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Amerika is het al langer (decennia) een succesvol model binnen de opsporingscommunicatie: intensief aandacht vragen voor een cold case door middel van een marketingstrategie. Het beeld van grote billboards, televisie-uitzendingen (storytelling) op relevante locaties zoals plaatsen delict en het publiek bekend maken met het verdriet van nabestaanden heeft al voor vele positieve resultaten gezorgd. In 2021 heeft Politie Nederland de strategie ook toegepast voor enkele cold cases, waaronder op de vondst van het levenloze lichaam van baby 'Sem Vijverberg'. In januari 2006 vinden spelende kinderen het levenloze lichaampje van een jongetje in de rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem. Uit onderzoek komt vast te staan dat de baby door geweld om het leven is gebracht en is achtergelaten. Het jongetje krijgt uiteindelijk een naam. Sem Vijverberg. Eén van de kinderen die de jongen had aangetroffen, vindt Sem een leuke naam. De achternaam Vijverberg is een verwijzing naar het stadion van de Doetinchemse voetbalclub De Graafschap. Sem wordt op 9 februari 2006 begraven in Doetinchem. In bijzijn van de burgemeester, de politie, de betrokken families die Sem in het water hebben gevonden en buurtbewoners, wordt het jongetje naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Na een grote mediacampagne in 2021 zijn ongeveer tachtig tips  binnengekomen die zijn onderzocht. Eén van de tips is anoniem doorgegeven en bevatte gerichte informatie. Naar aanleiding van deze tip kreeg het coldcaseteam Oost-Nederland de vrouw in beeld. Verdere informatie over deze zaak wordt op dit moment niet gedeeld. Gedurende de campagne deed de politie een uiterste poging, na al die jaren, antwoorden te vinden. Op verschillende manieren is aandacht gevraagd voor de zaak.  Voetbalvereniging De Graafschap doopte stadion de Vijverberg eenmalig om naar het Sem Vijverberg stadion en zanger Xander de Buisonjé maakte een lied. Ook verschillende televisie-uitzendingen stonden stil bij de hernieuwde aandacht. Die aandacht was doorslaggevend. In totaal zijn ongeveer tachtig tips binnengekomen en onderzocht. Eén tip maakte het verschil. 

De zaak heeft altijd een grote impact gehad in Doetinchem en daarbuiten. Veel kranten en omroepen hadden op verschillende momenten aandacht voor het onderzoek. Ook regionale en landelijke opsporingsprogramma’s vroegen aandacht voor de zaak. Daarnaast zijn er reconstructies gemaakt. De komende tijd doet het coldcaseteam Oost-Nederland verder onderzoek op zoek naar antwoorden die zestien jaar lang onbekend zijn gebleven.

Bekijk hier het persbericht
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me