Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE Europese Unie geen beleid Europese cold cases. Verwijst naar de lidstaten. Geen programma voor Europese samenwerking.

UPDATE In Nederland wordt (volgens het inrichtingsplan Nationale Politie 2012) gesproken over een Voorziening cold cases en vermiste personen. Het lijkt er op dat het als een en hetzelfde proces wordt aangeduid, echter in de praktijk blijkt dat het (deel)proces Vermiste Personen verder is ontwikkeld dan het (deel)proces Cold Cases. Eerder bleek al dat de Europese Unie geen beleid voert als het gaat om Cold Cases en verwijst naar de lidstaten omdat het de verantwoordelijkheid van elke lidstaat is hoe men met cold cases omgaat. De aanpak van cold cases loopt scheef ten opzichte van de aanpak van vermiste personen, waar inmiddels blijkt Europa toch het tempo wil verhogen in de aanpak van de vermiste personen. 

Spanje wil namelijk een Europees centrum voor vermiste personen oprichten. Het Beekse Amber Alert Europe is nadrukkelijk betrokken bij het Spaanse initiatief. Het Spaanse ministerie van binnenlandse zaken heeft het strategische plan afgelopen weekend gepresenteerd. Op 25 en 26 oktober wordt het initiatief besproken tijdens een Europese top in Madrid in het kader van het Spaanse voorzitterschap van de EU. In het voorstel vermeldt het ministerie expliciet de samenwerking met Amber Alert Europe uit Beek. Oprichter Frank Hoen pleit al langer voor Europese samenwerking als het gaat om de vermissing van kinderen. 

Het kantoor in Beek functioneerde eerder als een secretariaat voor samenwerkende nationale politiediensten. Het Europese Centrum voor Vermiste Personen zou een stap verder gaan. "De zaak van de vermiste Gino gaf aan hoe belangrijk de samenwerking van politiediensten over de grens is," zo stelt Hoen. "Als een kind over de grens wordt meegenomen, staat de politie op achterstand. Daarom is het zo belangrijk dat die samenwerking tussen de politiediensten verbetert. Dat kan met dit nieuwe instituut." 

De vestiging van Amber Alert Europe in Beek verwacht een uitbreiding van opleidingen en preventieprogramma's die het bedrijf nu al uitvoert rond vermissing van kinderen. "Wij zijn de initiator geweest van het politienetwerk voor vermiste personen", zo vertelt Frank Hoen. "We zijn in nauw contact met onze Spaanse collega's en we gaan ze ook helpen om de komende tijd draagvlak te zoeken voor dit Europese initiatief."

De volgende stap zou natuurlijk zijn een Europees centrum voor cold cases. 

Bekijk mediabericht


------------------------------------------------------------------------------


De Europese Unie is gevraagd om informatie aan te leveren over cold cases. Uit de beantwoording van de Europese Unie blijkt dat de aanpak van cold cases een verantwoordelijkheid is van elke lidstaat zelf. De vragen bestonden uit:

- een overzicht per land van het aantal cold cases in dit land deel uitmakend van de Europese Unie

- een overzicht per land van de openstaande cold cases (naam, nationaliteit, geslacht en leeftijd slachtoffer, land en plaats delict, datum delict) deel uitmakend van de Europese Unie

- een overzicht van de cold caseteams op landelijk niveau per land deel uitmakend van de Europese Unie (bij voorkeur de website van de landelijke cold caseteams)

- de beleidsvisie, het programma (en of project) binnen de EU wat zich bezig houdt rond het (veiligheid- en justitiedomein) rond cold cases binnen de grenzen van de Europese Unie

- een link naar de documentatie (officiele bekendmakinge) die gaat over het beleid voor de aanpak van cold cases vanuit de Europese Unie

De vertegenwoordiging van de Europese Unie geeft aan dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de interne veiligheid. De lidstaten blijven daarom verantwoordelijk voor hun rechtshandhavingsinstanties. Aangezien dit een nationale bevoegdheid is, kunnen geen specifieke statistieken of procedures worden verstrekt. Verwezen wordt naar de autoriteiten van het betreffende land voor meer informatie.

Om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme in de EU te bestrijden, is het echter noodzakelijk dat rechtshandhavingsinstanties van verschillende EU-landen effectief met elkaar samenwerken. Informatie over samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU.  De Commissie en de rechtshandhavingsinstanties van de EU, zoals het EU-agentschap voor rechtshandhaving (Europol), kunnen niet autonoom onderzoek doen of politieoperaties leiden. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de EU-landen.

Geconcludeerd kan worden dat op geen enkele wijze de Europese Unie een visie, missie of een beleid heeft vastgesteld specifiek op de internationale samenwerking rond cold cases. 

Bekijk hier de uitleg over de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EUPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me