Doorgaan naar hoofdcontent

Uniek forensisch resultaat in Nederland: NFI rapporteert onderscheid van tweeling door DNA-onderzoek.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft op verzoek van de rechtbank Noord-Nederland onderzocht of tweelingen op grond van hun DNA van elkaar te onderscheiden zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in een verkrachtingszaak. De verdachte in de zaak is onderdeel van een eeneiige tweeling. Het is het NFI inderdaad gelukt om de tweelingbroers in deze zaak van elkaar te onderscheiden. Het is voor het eerst dat dit in een Nederlandse strafzaak is onderzocht. Dankzij mutaties is het tóch mogelijk om verschillen in het DNA van een eeneiige tweeling te zien.

Bij een standaard forensisch DNA-onderzoek kijkt het NFI naar 23 specifieke plaatsen op het DNA. Die 23 plaatsen zijn onderscheidend tussen personen. De 23 plaatsen op het DNA zijn bij eeneiige tweelingen echter identiek en ze kunnen dus niet gebruikt worden om ze van elkaar te onderscheiden. DNA is opgebouwd uit chemische bouwstenen, die zijn afgekort met de letters G, A, T en C. Deze vier letters vormen het DNA-alfabet en hiermee wordt de hele code van het DNA geschreven. In totaal bevat het DNA zo’n 3 miljard letters, die samen het bouwplan voor het menselijk lichaam vormen. Die code bepaalt bijvoorbeeld of iemand uitgroeit tot man of vrouw of de kleur van iemands ogen. 

Een eeneiige tweeling ontstaat uit één bevruchte eicel. Deze wordt vroeg in de ontwikkeling in tweeën gesplitst, waardoor er twee embryo’s ontstaan die genetisch uit dezelfde bevruchte eicel komen en dus uit hetzelfde DNA zijn ontstaan. De verdere ontwikkeling van die twee embryo’s komt tot stand door vele celdelingen waarbij het DNA steeds wordt gekopieerd. Bij dat kopieerproces kan heel af en toe een kopieerfout ontstaan, hetgeen een mutatie wordt genoemd. Bij een mutatie verandert vaak precies één letter in de DNA-code. Deze mutatie zal aanwezig blijven bij alle cellen die afstammen van de oorspronkelijk gemuteerde cel. Als bij de celdelingen van de tweeling in een vroeg stadium een mutatie ontstaat, levert dat een verschil op tussen de individuen. Dergelijke mutaties zijn zeldzaam: geschat wordt dat er vijf tot tien mutaties zullen ontstaan, terwijl het volledige DNA dus uit wel drie miljard ‘letters’ bestaat. 

Het NFI kan onderzoeken of er mutaties in het DNA zijn waardoor een tweeling van elkaar kan worden onderscheiden. Vervolgens kan het NFI kijken of en in welke mate de mutaties ook in het DNA in de aangetroffen sporen kan worden gedetecteerd om vast te kunnen stellen van wie van de tweeling het DNA in deze sporen afkomstig kan zijn. Het NFI heeft het resultaat van het in deze zaak uitgevoerde onderzoek gerapporteerd aan de rechter-commissaris. De resultaten van dit onderzoek zijn meer dan een miljard keer waarschijnlijker als het DNA afkomstig van de verdachte dan van zijn tweelingbroer. 

Het uitgevoerde onderzoek is een samenwerkingsverband van het NFI, het Leids Universitair Medisch Centrum en GenomeScan, dat is gespecialiseerd in DNA-onderzoekstechnieken zoals het ‘lezen’ van DNA. Om te achterhalen of er onderscheidende mutaties in het DNA van een eeneiige tweeling aanwezig zijn, moeten alle drie miljard letters in het DNA van beide personen worden bepaald. De mutaties kunnen namelijk in principe op elke plek in het DNA aanwezig zijn. Dit ‘lezen’ van het DNA tot op elke letter nauwkeurig heet ‘Whole Genome Sequencing’. Na het bepalen van de letters in het DNA van beide personen, volgt een vergelijking tussen die letters om zo de locatie van aanwezige mutaties te vinden.

Omdat het om grote hoeveelheden biologische data gaat, maken de onderzoekers gebruik van speciale computeralgoritmes. Gevonden mutaties worden vervolgens door middel van DNA-onderzoek in het laboratorium bevestigd. Na bevestiging van de mutaties wordt het DNA van sporen in de zaak onderzocht om te onderzoeken welke mutaties daarin in welke mate aanwezig zijn. Tot slot berekenen de deskundigen met behulp van een forensische statistische analyse de bewijskracht van de verkregen resultaten. Op grond daarvan is het mogelijk om te concluderen van wie van beide personen het DNA in de sporen afkomstig kan zijn.

Het uitgevoerde onderzoek als geheel is in Nederland nooit eerder in een strafzaak uitgevoerd. Wereldwijd is een dergelijk onderzoek enkele keren uitgevoerd. Daarover zijn wetenschappelijke publicaties verschenen in Forensic Science International Genetics.

Bekijk het mediabericht
Bekijk hier wetenschappelijk case report
Bekijk hier wetenschappelijk artikel
Bekijk achtergronden zedenzaak
Bekijk de website GenomescanPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me