Doorgaan naar hoofdcontent

Diffuus beleid politie rol gedetineerden in cold cases. Politieacademie verstopt online beleid bepalende scriptie cold case kalender.

Een scriptie van twee Politiekundigen binnen de Politieacademie was aanleiding om te stoppen met de cold case kalender. Een van de aanbevelingen was om de doelgroep te verleggen van gedetineerden naar burgers. De Politieacademie heeft inmiddels online verwijzingen naar de evaluatie van de cold case kalender "verstopt" en is de informatie niet meer beschikbaar. In 2020 verscheen de laatste oproep aan gedetineerden om mee te denken over een oplossing in cold cases en vermiste personen. De Dienst Justitiële Inrichtingen zorgde uiteindelijk voor de verspreiding van de kalender binnen de inrichtingen. "Na de eerste kalender verdubbelde het aantal tips", vertelde Aart Garssen, landelijk portefeuillehouder cold cases bij de Politie. "We hebben het onderwerp hiermee echt op de kaart gezet. Dat doen we voor de nabestaanden." Herstelgericht werken staat al jaren hoog op de agenda bij DJI en de coldcasekalender sluit daar goed bij aan. De kalender wordt onder meer verspreid in gevangenissen en bij de reclassering, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat onder (ex)gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. 

De aandacht via de cold case kalender blijkt tot nieuwe tips te hebben geleid. Zo ontving de politie in 2018 in totaal 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe. 

Vanaf 2021 vraagt de politie burgers met een gerichtere aanpak om tips in cold cases. Dat betekent dat de coldcasekalender sinds 2021 niet meer verschijnt. Deze kalender werd vanaf 2017 jaarlijks uitgedeeld in penitentiaire inrichtingen, TBS-instellingen en bij de reclassering. Door gerichter doelgroepen en kanalen te kiezen om burgers om tips te vragen, hoopt de politie op meer cruciale informatie om het onderzoek verder te helpen. ‘We kijken per zaak wie en waar we  om tips willen vragen en welke kanalen daar het beste bij passen,’ zegt Guus Philips, portefeuillehouder cold cases bij de politie.

De keuze voor een andere aanpak van coldcasezaken is een wens van de coldcaseteams. In 2020 is op hun verzoek onderzoek gedaan naar het effect van de kalender. De scriptie, uitgevoerd door twee politiekundigen van de Politieacademie, is mede de aanleiding geweest voor deze verandering. Philips: "Een verschuiving van de doelgroep van gevangenen naar burgers was één van hun aanbevelingen die ook aansluit bij onze wens." 

In november 2022 vraagt de politie toch weer de aandacht voor een cold case bij gedetineerden vanuit het hele land. De politie heeft DJI deze zomer verzocht om gedetineerden actief te betrekken bij een campagne rond een cold case. Het gaat om de dood van Hannie Bakker (68) uit Winkel (Noord-Holland), in de hoop dat dit bruikbare tips oplevert om de zaak op te lossen. In de week van 21 november 2022 wordt een flyer over de cold case verspreid onder alle gedetineerden in het land. 

De toelichting, een samenvatting alsmede de evaluatie van de Politieacademie over de cold case kalender is niet (meer) beschikbaar online. Onduidelijk is wat precies het beleid is bij de inzet van de kennis van gedetineerden over cold cases en vermiste personen. Aan de ene kant blijkt uit onderzoek en ervaring dat onder (ex)gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten, aan de andere kant heeft de politie de betrokkenheid van gedetineerden nagenoeg geminimaliseerd. De Politieacademie is verzocht de evaluatie van de cold case kalender alsnog te publiceren.  

Bekijk het persbericht van Dienst Justitiële Inrichtingen
Bekijk de edities van de Cold Case Kalender 
Bekijk het interview in het magazine DJI
Bekijk het mediabericht over prolongatie 
Bekijk persbericht motivatie prolongeren kennis onder gedetineerden
Bekijk persbericht motivatie stoppen cold case kalender
Bekijk (gedateerde) website cold case kalender
Bekijk Twitter Politieacademie over cold case kalender
Bekijk 404 pagina over scriptie cold case kalender evaluatie
Bekijk achtergrondverhaal over scriptie en studenten


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me