Doorgaan naar hoofdcontent

Wetenschap: Publicatie "De toepassing van genetische genealogie in Nederland". Auteur komt ook met boek in 2023.

Lennart Boot is werkzaam binnen de Teldersstichting en heeft recent een beroepsproduct opgeleverd onder de titel "De toepassing van genetische genealogie in Nederland". Volgens Boot heeft de afgelopen drie jaar een revolutie plaatsgevonden op het gebied van forensisch DNA-onderzoek. In de Verenigde Staten, Zweden en Canada hebben opsporingsautoriteiten tientallen onopgeloste moord- en zedenzaken (cold cases) weten op te helderen dankzij stamboomonderzoek op basis van DNA. Deze opsporingsmethode, die voluit forensische genetische genealogie (FGG) wordt genoemd, maakt gebruikt van commerciële DNA-databanken. Nederland kent een kleine 1.800 cold cases. Meer dan bij reguliere moordzaken, worden cold cases alsnog opgelost dankzij een DNA-spoor. Daarnaast behoort Nederland tot de wereldtop als het gaat om forensisch DNA-onderzoek.  FGG is een controversiële opsporingsmethode, maar kan zonder twijfel van waarde zijn hier in Nederland. 

Het onderzoek naar de toepasbaarheid van FGG in Nederland heeft geleid tot een ethisch-juridisch kader waarbinnen de politie, NFI en OM te werk kunnen gaan. De resultaten en aanbevelingen zullen in dit rapport geconcretiseerd worden, zodat de ketenpartners hier actief mee aan de slag kunnen gaan. Dit product is drieledig: de taakstellingen van de politie, een ethisch-juridisch handvest en een aantal politieke agendapunten die van belang zijn bij de toepassing van FGG en het opnieuw onder de aandacht brengen van cold cases. Verder bestaat dit verslag uit een infographic over Nederlandse cold cases, de taakstellingen van de politie, een actorenanalyse en een risicoanalyse met betrekking tot FGG. Een actorenanalyse geeft inzicht in de ketenpartners en hun taak daarin. Een risicoanalyse is van belang om de risico’s tijdens het proces in kaart te brengen en hoe men daar op kan acteren.  Deze maatregelen zijn opgesteld in een best practices lijst: 

1. DNA-monster wordt aan de verkeerde persoon gekoppeld
De kans dat dit misgaat is erg klein. Het NFI voert meerdere checks uit om met zekerheid vast te stellen van wie het DNA behoort. 

2. Privacygevoelige gegevens komen op straat te liggen.
In Zweden en Australië kwam men tot de conclusie dat een privacygevoelige opsporingsmethode altijd onderhevig moet zijn aan effectiviteitsbeoordeling. Dit heeft geresulteerd in een checklist die de ketenpartners (met name de politie) tijdens het proces kunnen gebruiken om de veiligheid, privacy en betrouwbaarheid te waarborgen. De punten die het meest in het oog springen zijn:

Ontwikkelingen in het beleid nauwgezet volgen.
Uitvoeren van een privacy impact assessment (PIA)
Uitvoeren van een Vendor assessment (letterlijk: leveranciersbeoordeling)
Juridisch laten adviseren door een (extern) adviesorgaan, zoals de AP

3. Genealogisch onderzoek loopt vast.
Een simpele oplossing om vast te stellen of de onderzoekers in de juiste stamboom aan het zoeken zijn, is een vrijwillige DNA-test bij een verwant. Dit is vrij gebruikelijk bij FGG en over het algemeen zijn mensen bereid de politie te helpen in dit soort gevallen.

4. GEDmatch verstrekt foute gegevens.
Net als bij 1 is de kans klein dat er een menselijke fout plaatsvindt bij het DNA-onderzoek. Uiteindelijk zal in de loop van het (stamboom)onderzoek de fout aan het licht komen als blijkt dat het DNA niet matcht. 

5. DNA is ‘opgebruikt’.
Hier valt in feite niet zoveel aan te doen. Er is binnen de politie en het NFI wel sprake van een soort ‘doelbewust uitstelgedrag’. Dat wil zeggen dat men bewust geen DNA-onderzoek doet met de minimale hoeveelheden, omdat men gokt op betere technieken in de toekomst. 

6. Een verdachte wil niet meewerken aan een DNA-test.
Een verdachte die schuldbewust is, zal hier zeker voor kiezen. Heimelijk DNA afnemen mag onder zwaarwegende omstandigheden. Als de autoriteiten kunnen aantonen dat het genealogisch onderzoek een verdachte in een moordzaak heeft opgeleverd dan zal er sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden en kan men ondanks weigering van de verdachte zijn DNA afnemen.

7. Publieke opinie is tegen
Alles valt of staat met goede voorlichting en transparantie. Burgers mogen kritische vragen stellen en het is aan de politiek om duidelijk te creëren wat deze opsporingsmethode behelst en waarom deze nodig is. Dit  kan door middel van een overheidscampagne. 

8. Kenniskloof speelt parten
Wat voor de burger geldt, geldt ook voor de mensen die moeten werken met FGG. Onderzoek toont aan dat DNA niet altijd juist geïnterpreteerd wordt door bijvoorbeeld rechters, waardoor strafvervolging uitblijft. Een cursus of campagne gestuurd vanuit de overheid moet ervoor zorgen dat politie, rechters, advocaten etc. op de hoogte zijn van FGG. 

9. Samenwerking ketenpartners loopt stroef
Voorkomen dat de samenwerking spaak loopt, is het helder definiëren van een gezamenlijk plan en doel. Afspreken hoort men na te komen. 

10. Richtlijnen worden overschreden
Dit schaadt het vertrouwen van zowel de burger als de ketenpartners. Daarom moeten er strenge sancties komen te staan bij het niet naleven van de gemaakte afspraken.

Het beroepsproduct is direct op te vragen via de Linkedinpagina van Lennart Boot. Inmiddels is Boot in de voorbereiding van een nieuw boek onder de titel "Cold Case: Een begrip ontrafeld". Het boek zal naar verwachting april 2023 verschijnen. 

Bekijk het Linkedinprofiel
Bekijk de website van de uitgeverij
Bekijk de aankondiging van boekpublicatiePopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me