Doorgaan naar hoofdcontent

Cold caseteam Anne Frank: Bewust gevoeligheid kwestie. Verdenking notaris niet tot dader, maar mogelijk slachtoffer ideologie.

Het cold case-team dat het verraad van Anne Frank onderzocht, blijft de joodse notaris Arnold van den Bergh aanwijzen als de meest waarschijnlijke bron van informatie die heeft geleid tot de beslissing om het Achterhuis binnen te vallen waar Anne Frank, haar familie en kennissen verborgen zaten. Na een tweede en aanvullend onderzoek naar wat er in de aanloop naar 4 augustus 1944 is gebeurd, concludeert het team dat "de verdenking de notaris niet tot dader maakt, maar eerder tot een mogelijk slachtoffer van een abjecte ideologie in een totalitaire en repressieve samenleving." Het team sluit niet uit dat hun conclusie in de toekomst wordt ondermijnd door nieuw onderzoek. 

Begin dit jaar zorgde het boek "Het verraad van Anne Frank" van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan voor opschudding en onvrede. In dat boek stond dat Van den Bergh zijn eigen gezin wilde beschermen door adressenlijsten met de bezetters te delen waarop adressen stonden waar onderduikers zaten. Het boek is gebaseerd op zes jaar onderzoek door een coldcaseteam onder leiding van Pieter van Twisk. Nadat zes vooraanstaande Nederlandse historici de conclusies van het boek hadden geanalyseerd en verworpen, haalde de Nederlandse uitgever, Ambo Anthos, het werk uit de verkoop. Volgens de historici waren de conclusies gebaseerd op "misbruik van bronnen, onbewezen theorieën waarvan werd aangenomen dat ze waar waren en tunnelvisie". Onder meer de Anne Frank Stichting was opgelucht dat Van den Berghs naam was gezuiverd. 

Het cold case-team heeft vervolgens zijn eigen bevindingen opnieuw onderzocht. Het team zei dat dit zelfs heeft geleid tot nieuwe onderbouwingen voor hun beschuldiging. "De bewijslast van de historici is flinterdun, gebaseerd op foutieve aannames of minder voor de hand liggende interpretaties van het bronnenmateriaal. Het onderzoek van de historici is duidelijk gedaan met het vooropgezette doel om notaris Van den Bergh ten koste van alles vrij te pleiten." zegt Van Twisk. Het cold case-team, zei hij, was er nooit op uit om een dader te vinden. Het team is zich bewust van de gevoeligheid van de kwestie, voegde hij eraan toe.

De onderzoekers verwezen naar "de precaire uitkomst dat de acties van een joodse notaris onbewust en onbedoeld hebben geleid tot de arrestatie van de familie Frank." In een verklaring stellen zij: "Deze conclusie kan door sommigen als schokkend worden ervaren, maar dat betekent niet dat het project niet op een grondige en eerlijke manier is uitgevoerd."

Bekijk het mediaberichtPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me