Doorgaan naar hoofdcontent

Forensisch genetisch genealogisch DNA-onderzoek ingezet om identiteit onbekende veteranen uit Tweede Wereldoorlog te achterhalen.

Op Nederlands grondgebied bevinden zich nog zo’n 6.000 vermiste militairen en burgers uit de Tweede Wereldoorlog. Defensie probeert hun stoffelijke resten op te sporen. En ze een naam en een laatste rustplaats te geven. Nabestaanden krijgen dan eindelijk duidelijkheid over het lot van hun dierbaren. In Frankrijk is een onderzoeksgroep bezig met een missie om vijf onbekenden die slachtoffer zijn van de liquidatie in het bos van Bois de la Reulle weer "tot leven te wekken". Dit om deze grote veteranen uit de Tweede Wereldoorlog te begeleiden naar hun laatste rustplaats om ze vervolgens te kunnen eren.  

Het verhaal dat de gemeenschap samenbrengt begint in 1944. Op 27 juni van dat jaar werden in een bos in de buitenwijken van Toulouse, het Bois de la Reulle, vijftien verzetsstrijders neergeschoten door de nazi's. Ze werden allemaal in 1944 gearresteerd en vanuit de Saint-Michel-gevangenis naar het bos gebracht, waar ze werden opgesloten en gemarteld. Het hadden zestien slachtoffers van de fascistische barbaarsheid kunnen zijn als een van hen, Jaïme Soldevila, niet was ontsnapt. 

Een aantal lichamen werden na de bevrijding van Toulouse opgegraven in aanwezigheid van de bevolking. Tien lichamen werden onmiddellijk herkend door hun families of geliefden. De andere vijf worden in eerste instantie begraven op een begraafplaats als onbekend gebleven persoon. In 1990 bracht de gemeente Castelmaurou ze samen op een speciale omgeving op de gemeentelijke begraafplaats. Naarmate de tijd verstreek, raakte dit drama bijna in de vergetelheid. Maar aan het begin van 2000 werd het opnieuw in herinnering gebracht door de vorming van een groep mensen wiens enige motivatie was om dit drama bekend te maken. De leden van de groep wilden het verhaal reconstrueren van elk van de tien verzetsstrijders die reeds waren geïdentificeerd in september 1944.

De vraag is of ze het laatste mysterie van het Bois de la Reulle kunnen oplossen. Tweeëntwintig jaar na de start van een uitzonderlijk en onvoltooid avontuur blijft de vraag onbeantwoord. Om het mysterie te ontrafelen van de vijfde en laatste onbekende verzetsstrijders die door de SS ten noorden van Toulouse zijn neergeschoten, rekent de groep onderzoekers op de aankoop van een Amerikaanse kit die toegang geeft tot genetische gegevens. Ook de gemeenten Haute - Garonne is gevraagd om samen met de inzet van het team door forensisch genetische genealogisch onderzoek toe te passen alsnog tot de identiteit te komen van de laatste vijf onbekende oorlogsslachtoffers. 

Bekijk de website van de onderzoeksgroep
Bekijk het mediabericht
Bekijk de website van Defensie 
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me