Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE: Indrukwekkend verhaal nabestaanden in beruchte Franse vermissingszaak. Advocaten beroepen op verjaring.

Update 27-02-23 Na 36 jaar van impasses en juridische strijd hoopt de man van slachtoffer Marie-Thérèse Bonfanti dat de vermeende moordenaar van zijn vrouw wordt berecht. Een beslissing die een precedent zou kunnen scheppen voor veel cold cases op het gebied van verjaring. Toen Yves Chatain afgelopen herfst de moord op Marie-Thérèse Bonfanti bekende en de botten van de jonge vrouw werden gevonden, voelde Thierry Bonfanti "een loden deken die van zijn lichaam neerdaalde als bevrijding". Zijn strijd om de waarheid liep ten einde. 36 jaar lang had de echtgenoot van het slachtoffer met zijn kinderen en de familie van Marie-Thérèse Bonfanti gevochten om het onderzoek te laten slagen en om de verdwijning van zijn vrouw niet te vergeten. 

De jonge moeder van twee kinderen, toen 25 jaar oud, verdween op 22 mei 1986 terwijl ze kranten bezorgde in Pontcharra, in Isère. "Ze was een heel speelse vrouw, die graag grappen maakte, die graag lachte. Ze werd erg gewaardeerd door de mensen van het dorp waar we woonden, La Rochette", vertrouwt haar man toe. Aan het eind van de middag sloeg Thierry Bonfanti alarm. "Het is een belangrijke dag die voor het leven zal blijven, het is een dag die we niet kunnen vieren. En het werd nog ingewikkelder naarmate het onderzoek op een dood spoor loopt: na twee jaar wordt de zaak een cold case. Deze aankondiging blijft dertig jaar later pijnlijk voor Thierry Bonfanti. "Na anderhalf, twee jaar is het op deze manier afsluiten van het dossier een gevoel van onrechtvaardigheid. We stellen onszelf veel vragen en we hebben het gevoel dat alle onderzoeken die zijn uitgevoerd ons niet hebben geholpen. Het is iets dat me persoonlijk erg van streek heeft gemaakt", zegt hij, zijn stem omgord met emotie. Drie decennia lang gaf de familie niet op en herhaalde acties om zelf licht te werpen op de verdwijning van Marie-Thérèse Bonfanti, met de steun van de vereniging Hulp en opsporing van verdwenen personen (ARPD). Degenen die dicht bij de jonge vrouw staan, schommelen tussen woede, vastberadenheid, wanhoop en neerslachtigheid.

"Het is waar dat het 36 jaar lang erg ingewikkeld was, we gingen door ups en downs, maar we zijn een redelijk hechte familie, ook al hebben we soms niet dezelfde visie op de dingen over hoe je de zaak moet runnen. Maar ik heb schoonouders die erg betrokken zijn". In 2020 loont hun meedogenloosheid. De zaak wordt heropend en toevertrouwd aan een cold caseteam. Het leidt in 2022 tot de arrestatie van Yves Chatain, toen al verdacht. De man bekent en leidt onderzoekers naar de plek waar hij het lichaam heeft verstopt. Na opgravingen worden de botten van Marie-Thérèse Bonfanti gevonden. De familie weet eindelijk wat er met haar is gebeurd. "Ik was er altijd van overtuigd dat hij schuldig was, want toen ik in de buurt van dit huis was, toen ik het voertuig vond, kwam hij een paar minuten later aan: de manier waarop hij naar me keek, de manier waarop hij reageerde, je kon zien dat hij een opgejaagde man was die zichzelf vragen stelde," geeft Thierry Bonfanti aan. 

Maar de opluchting is niet volledig. Er duiken nieuwe angsten op die hem dwingen gemobiliseerd te blijven. Omdat de mogelijkheid om Yves Chatain aan justitie te zien ontsnappen niet is uitgesloten. De familie Bonfanti moet opnieuw afwachten of hij zal worden berecht of niet. Eind januari ging de vermeende moordenaar in cassatie, naar aanleiding van de beslissing van de onderzoekskamer van het hof van beroep van Grenoble om de verjaring van de feiten te verwerpen. De advocaten hadden om nietigverklaring van de aanklacht van hun cliënt. Ten tijde van de feiten was dat tien jaar, tegen twintig nu. "Het is de enige oplossing die hij nog heeft", zei Thierry Bonfanti. "Het feit dat dit is afgewezen, geeft ons nieuwe horizonten. Ons doel is om onze doelen te bereiken, het is dat de zaak wordt beoordeeld en vooral dat onze verdwijningszaak een precedent kan scheppen voor de "toekomst.  

Het is nu aan de hoogste Franse rechter om te bepalen of de beslissing van de onderzoekskamer van het Hof van Beroep van Grenoble in overeenstemming is met de wet of dat een andere onderzoekskamer moet worden ingeschakeld om te beslissen of de feiten al dan niet verjaard zijn . De juridische strijd van de familie Bonfanti is daarmee nog niet gestreden.

Bekijk mediabericht

-----------------------------

Een van Frankrijks bekende zaken die al decennia het publiek bezighoudt bereikt steeds meer waarheidsvindingen. De verdediging van verdachte Yves Chatain, aangeklaagd voor de moord op het slachtoffer Marie-Thérèse Bonfanti, had de rechtbank gevraagd om nu maar eens de feiten vast te stellen. Verdachte Chatain, 36 jaar geleden al als verdachte aangemerkt, werd in 2022 aangeklaagd en in hechtenis genomen voor ontvoering en moord. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de 25-jarige jonge vrouw, moeder van twee kinderen, op 22 mei 1986 in Pontcharra (Isère) in Frankrijk heeft vermoord. Maar de advocaten van de beklaagde, Mélanie Muridi en Eléonore Cruz, hadden gepleit voor de verjaring van de zaak. 

Een argument dat de advocaat van de familie Bonfanti, Bernard Boulloud, had weerlegd tijdens de herzieningszitting die plaatsvond afgelopen december: "De belangrijkste motivaties zijn die die we vooral hadden ontwikkeld, namelijk dat de verdachte de misdaad had verzwegen, de plaats delict onbekend liet, het lichaam had verborgen en er pas een startpunt was voor de waarheidsvinding vanaf de dag van zijn bekentenis." 

Op woensdag 24 januari 2023 deed de raadkamer van Grenoble uitspraak en volgde de argumenten van de advocaat van de familie en verklaarde dat de zaak niet was verjaard. De zaak wordt daarom teruggestuurd naar de onderzoeksrechter voor verder onderzoek. Goed nieuws voor de familie van het slachtoffer. Voor de familie Bonfanti, tot tranen geroerd aan het einde van de hoorzitting dinsdagochtend, was het een spannende tijd: "Het is een enorme opluchting, we bedanken de raadkamer, onze advocaat en de onderzoekers die hard hebben gewerkt in deze zaak. Vandaag is het een gewonnen strijd, het proces zal beginnen, een veroordeling, naar we hopen, zal worden uitgesproken en de verdachte zal zich moeten verantwoorden voor zijn daden, zelfs 36 jaar later."

Bekijk het mediabericht

---------------

De afgelopen maanden hield de media in Frankrijk zich bezig met een 36-jaar oude verdwijning. De cold case blijkt bijna helemaal opgelost. Het parket van Grenoble maakte bekend dat het DNA op de gevonden schedel op 26 oktober jl. in La Buissière (Isère) in Frankrijk overeenkwam met het genetisch profiel van het slachtoffer Marie-Thérèse Bonfanti. Zij verdween op 22 mei 1986 in het naburige Pontcharra. Eerder hadden justitie en politie een reeks van drie opgravingscampagnes opgezet sinds september jl. Bij de laatste zoektocht werd de schedel gevonden op 65 meter afstand tot de plek welke de inmiddels aangehouden verdachte had aangewezen. Bij huiszoekingen was ook een drukknoop en een stuk stof gevonden die aan het slachtoffer toebehoorde. 

De 56-jarige man is inmiddels aangeklaagd nadat hij de moord op het 25-jarige slachtoffer afgelopen mei had bekend en het slachtoffer zou hebben begraven. In het bijzijn van de cold caserechercheurs gaf de verdachte toe dat hij het slachtoffer te hebben vermoord omdat zij letterlijk in de weg stond en de doorgang met zijn auto belemmerde. Op 22 mei 1986 rond 15.30 uur deelde Marie-Thérèse Bonfanti, een Jehova's Getuige, gratis kranten uit in de buurt waar ze jaren heeft gewoond. Voordat ze haar liefdadigheidswerk uit wilde gaan voeren, had de jonge moeder haar twee kinderen van vier jaar en zes maanden aan een buurvrouw toevertrouwd. Het slachtoffer zou rond 16.30 uur weer terug zou zijn. Ze kwam echter niet meer terug. Haar voertuig, volgeladen met stapels kranten, werd verlaten teruggevonden in een doodlopende straat. De autodeuren stonden open en haar tas lag gewoon nog op de stoel. 

Het onderzoek dat in november 1987 een cold case was geworden, werd in 2020 heropend. Na een decennia lange strijd van de families en de "wil" van de cold caserechercheurs hebben geleid tot de oplossing van de zaak. Officier van Justitie Eric Vaillant prees met name "het doorzettingsvermogen van de familie". De Franse justitie en politie sluiten niet uit dat de verdachte meerdere geweldsdelicten op zijn geweten heeft en zet het onderzoek naar zijn bewegingen voort. 

Bekijk het mediabericht


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me