Doorgaan naar hoofdcontent

In Verenigde Staten steeds verdere samenwerking met externe partijen in cold cases. Zelfstandige Volunteer Cold Case Review Teams.

Voordat ze minister van Justitie en Veiligheid werd had minister Yeşilgöz-Zegerius zich opgegeven voor de functie van politievrijwilliger. Zelf vindt de minister het op z'n minst een schitterende optie dat mensen op deze manier naast hun reguliere baan aan de slag kunnen bij de politie. In navolging van de motie-Bikker om 0,6 miljoen vrij te maken voor initieel onderwijs van politievrijwilligers in 2022 werd besloten samen met de Politieacademie en de politie te onderzoeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Het bestuurlijk dossier cold cases en vermiste personen ligt echter politiek stil, waardoor ook geen zicht is in de voortgang van het ondersteunen van voorzieningen cold cases en vermiste personen binnen de eenheden van de Nationale Politie. 

Voornamelijk in de Verenigde Staten worden grotere stappen gemaakt met de inzet van vrijwilligers of  subject matter experts. Een recent voorbeeld is de politie van Myrtle Beach. Het korps vormt naast het bestaande cold caseteam een Volunteer Cold Case Review Team om slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven beter bij te staan. Dit team zal bestaan uit gepensioneerde personen met onderzoekservaring die bereid zijn hun tijd en expertise in te zetten bij het oplossen van zaken waarin de aanknopingspunten zijn afgenomen en de zaken tot stilstand zijn gekomen. Deze teamleden zullen met hun ervaring meer tijd en energie aan cold cases kunnen besteden dan de reguliere opsporingsambtenaren door hun hogere caseload. Door middel van maandelijkse bijeenkomsten zullen ze deze onopgeloste zaken met een frisse blik bekijken. Het doel is dat hun expertise zal leiden tot nieuwe inzichten. 

Om in aanmerking te komen voor het programma, moet een aanvrager een gepensioneerde wetshandhavingsfunctionaris zijn met ten minste drie jaar onderzoekservaring (bij voorkeur ervaring met geweldsmisdrijven) en bereid zijn om tijd en energie aan de gemeenschap te besteden. De persoon moet bereid zijn om minstens maandelijks te vergaderen (vaker indien nodig) en bereid zijn om als onderdeel van een team te werken. De vrijwilligers hoeven in principe geen veldwerk te verrichten, zullen zich bezig houden met de review van het dossier en ook is opsporingsbevoegdheid geen vereiste. Alle werkzaamheden vinden plaats in het gebouw van de Myrtle Beach Police Department en staat onder direct leiding van een recherchechef. 

Bekijk het persbericht
Lees hier wetenschappelijk artikel over politievrijwilligers
Bekijk de recente Kamerstukken over politievrijwilligers in cold cases


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me