Doorgaan naar hoofdcontent

Justitie en politie geen gevalideerd overzicht onopgeloste kindermoorden - en vermissingen. Minister met onbetrouwbare informatie naar Tweede Kamer.

De Nationale Politie heeft in 2022 een verzoek ontvangen om informatie openbaar te maken over slachtoffers van levensdelicten en vermiste personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, ofwel de bij de politie bekende onopgeloste kindermoorden en -vermissingen. Specifiek was de vraag of een overzicht voorhanden is van alle slachtoffers van levensdelicten binnen Nederland die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt (zogenaamde cold case zaken met minderjarige slachtoffers), gespecificeerd in naam, geboortedatum, woonplaats en datum en locatie van ontdekking van het misdrijf. 

Ook is de Nationale Politie gevraagd naar een overzicht van binnen Nederland vermiste personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt (zogenaamde vermiste minderjarige personen) bestaande uit naam, geboortedatum, woonplaats en datum van vermissing. 

Algemeen bekend is dat het onder de aandacht houden onopgeloste misdrijven en vermiste personen 24 uur per dag een bijdrage kunnen leveren aan de waarheidsvinding. De geschiedenis van cold cases en vermiste personen is dat er altijd een getuige is die iets weet en niet uit te sluiten is dat deze getuige over de zogenaamde gouden tip beschikt. Als de getuige op de website van het Openbaar Ministerie of de politie niets meer terug vindt over de zaak, dan is het afbreukrisico van het afhaken van de getuige groot. Daarnaast is het publiceren van cold cases en vermiste personen ook van belang van de misdaadjournalistiek en burgerparticipatie. Ook hier heeft het verleden duidelijk resultaten opgeleverd zolang een cold case of vermist persoon te raadplegen is. Als laatste is het natuurlijk voor nabestaanden een meer rustgevend gevoel dat de aandacht voor een zaak niet helemaal is verdwenen en de cold case of de vermiste persoon niet meer te vinden is op de website van het Openbaar Ministerie of de Nationale Politie. 

De minister van Justitie en Veiligheid heeft in 2019 aangegeven dat Nederland ongeveer 1700 cold cases kent. Uit de websites van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie is geen totaaloverzicht op te maken van de 1700 onopgeloste zaken. De vraag rijst vervolgens hoeveel zaken er onopgelost zijn en welke personen vermist zijn na de Tweede Wereldoorlog. Het tijdsbestek tussen 1945 en 2022 is van belang omdat mogelijke getuigen en nabestaanden nog in leven kunnen zijn en wellicht nog een bijdrage kunnen leveren aan de waarheidsvinding. Daarnaast zijn de forensische mogelijkheden anno 2022 dusdanig dat ook het inzetten van de forensische technieken mogelijkheden bieden om antwoorden te geven in onopgeloste zaken en vermiste personen uit die periode. 

Helaas beschikt de Nationale Politie niet over een gevalideerd verzamelbestand die valt onder de reikwijdte van het informatieverzoek. De politie geeft aan dat het overzicht niet publiekelijk beschikbaar wordt gesteld en het een werkdocument is bedoeld voor de interne bedrijfsvoering van de politie. 

Ook wordt door de Nationale Politie een beroep gedaan op de Wet Open Overheid en de Wet politiegegevens, omdat informatie niet openbaar gemaakt kan worden als dit een strafrechtelijk optreden in opsporing en vervolging van strafbare feiten bemoeilijkt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van de openbaarheid. 

Dit is vanzelfsprekend een contradictie: de politie weigert een overzicht te publiceren van onopgeloste kindermoorden en - vermissingen omdat dit het politiewerk in de weg zou zitten. Hoe zit dit met Opsporing Verzocht, het meewerken aan mediakanalen, samenwerken burgerparticipaties en publiekscampagnes? Juist openbaarheid over welke zaken het gaat, kan een bijdrage leveren aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

De Nationale Politie besluit tot een gehele weigering en maakt geen overzicht publiekelijk waaruit blijkt welke onopgeloste zaken en vermiste personen tot 18 jaar bekend zijn bij justitie en politie. Het eindresultaat is dat de minister in 2019 een beeld heeft geschetst van het aanwezig zijn van 1700 cold cases, wat is gebaseerd op niet gevalideerde gegevens door justitie en politie. 

Niet duidelijk is hoeveel en welke onopgeloste kindermoorden en -vermissingen in Nederland zijn. 

Bron: WOO 2022-0047859 / 8933 

Bekijk de niet gevalideerde en incomplete lijst van Vermiste Kinderen
Bekijk de niet gevalideerde en incomplete lijst van onopgeloste dossiers

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me