Doorgaan naar hoofdcontent

Minister investeert niet verder in aanpak cold cases en vermiste personen. Openbaar Ministerie en politie moeten problemen zelf oplossen.

Haar eigen departement heeft het proces van de aanpak van cold cases als een knelpunt benoemt in de strafrechtketen. In augustus 2022 is de minister en het departement Justitie en Veiligheid (dJV) verzocht antwoord te geven over de aanpak van cold cases en vermiste personen en daartoe een Programma en een Taskforce voor op te zetten. Begin december jl. (drie maanden later) antwoordde het dJV dat het verzoek inderdaad in de portefeuille hoort van de minister van Justitie en Veiligheid. De waardering wordt uitgesproken over de betrokkenheid bij het onderwerp van cold cases en vermiste personen en professionals hun denkkracht aanbieden voor de oplossing van door hen geconstateerde problemen. 

Cold cases en vermiste personen roepen bij veel mensen in het in het bijzonder bij nabestaanden een heftig gevoel van verdriet op. De vele onbeantwoorde vragen geven veel en niet aflatende rust, aldus de minister. De minister kan het goed begrijpen dat aandacht wordt gevraagd voor verbetering in de aanpak van het onderwerp. 

In de brief van 24 februari 2020 aan de Tweede Kamer wordt aangegeven wat de ambities van onder meer de politie en het departement zijn om de aanpak van cold cases te versterken. Daarop worden langzame stappen gezet. Zo is gezorgd dat de overdracht en archivering van (nieuwe) onopgeloste zaken is geprofessionaliseerd en werkt de politie aan de digitalisering van alle cold cases. 

Ook blijven politie en openbaar ministerie (OM) zich inspannen om onopgeloste zaken onder de aandacht van het publiek te brengen en te houden. Zo is in januari 2021 een campagne gestart met als motto "Het is nooit te laat om te praten". Daarnaast onderzoekt het OM op dit moment of en zo ja hoe, mede gelet op ervaringen en rapporten in het buitenland, commerciele genealogische DNA-databanken kunnen worden ingezet in strafzaken, 

In lijn met de ontwikkelingen op de aanpak van cold cases, heeft de politie de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in de professionalisering van de aanpak van vermiste personen. Zo wordt burgerparticipatie bij het zoeken van vermiste personen in betere banen geleid en zijn de werkprocessen rond de databank vermiste personen geprofessionaliseerd. 

Ondanks het feit dat er nog verdere stappen moeten worden gezet, bestaat er naar mijn oordeel op dit moment geen behoefte aan de inrichting van een afzonderlijke taskforce. De keuze om extra politiecapaciteit in te zetten voor de aanpak van cold cases is aan het OM in afstamming met de politie. 

Het departement JV gaat niet in op het aanbod om een presentatie te verzorgen rond de huidige stand van zaken van de aanpak van cold cases en vermiste personen. 

Resumerend betekent dit dat de minister stelt dat de huidige problemen rond de aanpak van cold cases en vermiste personen als het gaat om mensen, middelen en geld dit het probleem is van het Openbaar  Ministerie en de Nationale Politie. Ondanks het feit dat de aanpak van cold cases uit een rapportage van het zelfde departement Justitie en Veiligheid blijkt als een van de lastigste processen is in de strafrechtketen, investeert de minister niet. De minister stelt geen programmageld beschikbaar op haar eigen ministerie om het proces van de aanpak van cold cases (en vermiste personen) te verbeteren en te versterken. 

De kwaliteit van de aanpak van cold cases en vermiste personen is derhalve afhankelijk van de inzet van het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. 

Bron: Brief d.d. 5 december 2022 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's kenmerk 4356682

Bekijk de brief aan de Tweede Kamer over de aanpak en versterking van cold cases
Bekijk de brief aan de Tweede Kamer antwoorden uitblijven verkenning genealogische databanken
Bekijk het onderzoek Knelpunten in de strafrechtketen


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me