Doorgaan naar hoofdcontent

Beleid Cold case & vermiste personen: Te complex voor Openbaar Ministerie en Nationale Politie. WODC doet verkenning. Hulp politiek nodig.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat er geen extra mensen, middelen en geld worden vrijgemaakt voor de aanpak van cold cases en vermiste personen. Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie moeten het doen met de huidige mogelijkheden, terwijl de minister zelf aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat de aanpak van cold cases een van de meest ingewikkelde beleidsprocessen is. Een teken dat het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie simpelweg weinig te verwijten valt bij de aanpak van cold cases en vermiste personen en de nog minimaal 1700 (niet gevalideerde) openstaande onopgeloste moord-, vermissings- en zedenzaken. De Inspectie Justitie & Veiligheid heeft inmiddels meldingen ontvangen over de huidige aanpak van cold cases en vermiste personen en heeft de aanpak van cold cases en vermiste personen inmiddels opgenomen in het reguliere toezicht. Het reguliere toezicht kan uiteindelijk leiden tot een inventarisatie en een onderzoek. 

Een ruw overzicht van beleid, wet- en regelgeving onderstreept de veelheid en complexiteit van wat er op ketenspelers (lees: Openbaar Ministerie en Nationale Politie) af komt bij onder andere de aanpak van cold cases en vermiste personen. De vraag is dan ook wanneer de minister van Justitie en Veiligheid tot inkeer komt dat niet alleen het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, maar vooral de nabestaanden afhankelijk zijn van de motivatie en bereidwilligheid van haar departement. 

Veel verschillende wets- en beleidswijzigingen komen tegelijkertijd op de partners af, wat mogelijk de grenzen van het verandervermogen van de organisaties raakt:

 • Vaak gaat het om handelingswijzigingen, waarbij veel personen binnen de organisaties worden geraakt 
 • Vaak zijn meerdere organisaties betrokken, wat veel afstemming vergt 
 • Vaak zijn het meerjarige trajecten, waarbij veel voorbereidingstijd nodig is

In de keten is beperkt zicht op de mate waarin capaciteit wordt ingezet op organisatie- en  deelketenniveau. Gebleken is reeds dat een actieve en resultaatgerichte sturing op samenwerking nodig is, dat het verbeteren van data inzicht op inzet in de keten onvermijdelijk is en dat er meer dan uitdagingen liggen op het oplossen van grote operationele knelpunten. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC verricht zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit door externe partijen doen. Met feiten en kennis draagt het WODC zo bij aan het beleid van het ministerie. Het WODC is gevraagd onderzoek te doen naar de huidige aanpak van cold cases en vermiste personen.  

De afgelopen tijd is de programmering binnen het WODC besproken en zijn de eerste 38 onderzoeken van de programmering 2023 vastgesteld. De planning van het programma bestaat uit meerdere delen. De komende tijd wordt dan ook bepaald waar de overige gelden aan besteed gaan worden. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van het departement en andere partners in het werkveld van justitie en veiligheid. Daaruit hoort het WODC waar de informatiebehoefte ligt en zoekt het WODC zelf naar aanknopingspunten voor eventueel nader onderzoek.

In deze fase neemt het WODC een suggestie voor onderzoek naar cold cases en vermiste personen mee. Dat betekent dat het WODC in de gesprekken zal verkennen of partners bepaalde signalen afgeven over de aanpak van cold cases en vermiste personen. En of er behoefte is, of door het WODC als kennisinstituut wordt gevoeld, om een onderzoek op te starten. Is dit het geval, dan is het mogelijk dat dit onderwerp later dit jaar op het onderzoeksprogrammering terecht komt. 

Eind 2023 zal het WODC een beslissing nemen of er een diepgaand onderzoek wordt gestart met betrekking tot het huidige beleid rond de aanpak van cold cases en vermiste personen. Gezien de complexiteit van de aanpak, zo wijst de onderzoeksrapportage uit van PricewaterhouseCoopers Advisory in opdracht van het ministerie, en de huidige staat van de aanpak van cold cases en vermiste personen ontkomt het WODC vanuit haar positie er niet aan om het diepgaande onderzoek .daadwerkelijk te starten. 

De knelpunten bij de huidige aanpak van cold cases, vermiste personen en niet-geidentificeerde lijk(delen) zijn onder andere:
 • de bepaling van de positie en status door het politiek bestuurlijke veld van slachtoffers en nabestaanden in de straf-, bestuurs- en civielrechtelijke keten
 • het ontbreken van gevalideerde informatie over slachtoffers en aantallen cold cases en vermiste personen naar aanleiding van de informatievoorziening en verantwoording aan de Tweede Kamer door de minister van Justitie & Veiligheid
 • de internationale ontwikkeling op het gebied van speciale wetten voor de aanpak van cold cases en vermiste personen, zoals de door de Amerikaanse senaat aangenomen nieuwe Cold casewet met verplichtingen voor alle partners bij de aanpak van cold cases en vermiste personen
 • het ontbreken van gevalideerde informatie over de aanwezigheid van (gedigitaliseerde) dossiers en de informatie over verdwenen, vernietigde en zoekgeraakte dossiers
 • het ontbreken van gevalideerde informatie over de aanwezigheid van stukken van overtuiging bij de aanpak van cold cases en vermiste personen alsmede de informatie over verdwenen, vernietigde en zoekgeraakte stukken van overtuiging
 • de verhouding van de ontwikkelingen op digitaal en biologisch forensisch gebied in verhouding tot de huidige organisatie van de Voorziening cold cases en vermiste personen alsmede de toetreding van commerciële partijen op dit gebied
 • de ontwikkeling van de Voorziening cold cases en vermiste personen sinds de oprichting en reorganisatie van de Nationale Politie
 • de beperkte betrokkenheid van het minister van Justitie en Veiligheid als het gaat om een Programma en / of Taskforce ten behoeve van de uitbreiding van mensen, middelen en geld
 • het ontbreken van een beleidsdossier, beleidsvorming en beleidsuitvoering voor de aanpak van cold cases en vermiste personen
 • het ontbreken beleid en samenwerking van grensregio's voor de aanpak van cold cases en vermiste personen als het gaat om Belgie, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
 • de positie van Nederland binnen de Europese Unie als het gaat om het Europese beleid voor de aanpak van cold cases en vermiste personen binnen de Europese landsgrenzen
 • de bepaling en positionering van de aanpak van cold cases en vermiste personen in de huidige strafrechtketen door het politiek bestuurlijke veld
 • de voortang van het toezicht van de Inspectie Justitie & Veiligheid 
 • de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het gelijknamige ministerie
 • beleidsontwikkeling, -vorming en -uitvoering rond Opsporingscommunicatie, zoals de toepassing van de Cold Casekalender en de niet-publiekelijk beschikbare evaluatie daarvan binnen de strafketen
 • het ontbreken van een verantwoordingscyclus in de vorm van gepubliceerde jaarplannen - en verslagen ten behoeve van de parlementaire verantwoordelijkheid en verantwoording en de presentatie van de stukken aan de Tweede Kamer
 • het ontbreken van zichtbaar en transparant leiderschap bij de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie bij de aanpak van cold cases en vermiste personen op landelijk en internationaal niveau
 • het ontbreken van beleidsontwikkeling, -vorming en -uitvoering als het gaat om een (departementaal) onderzoeks- en opleidingsprogramma ten behoeve van professionals voor de aanpak van cold cases en vermiste personenPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me