Doorgaan naar hoofdcontent

De nationale trots het NFI komt naar u toe deze zomer. Presentaties voor doelgroepen werkzaam in de strafrechtketen.

Dat het Nederlands Forensisch Instituut inmiddels wel als nationale trots gezien kan worden, is wel duidelijk geworden gezien de internationale status van het instituut. Helaas door de ontbrekende investeringen in geld, mensen en middelen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (alsmede Binnenlandse Zaken) in de justitie en politieketen worden de mogelijkheden bij de aanpak van cold cases en vermiste personen in Nederland verre van benut. Er liggen nog enorme kansen in de duizenden zaken die in Nederland nog de status onopgelost en cold case hebben. 

Daarentegen investeert het Nederlands Forensisch Instituut wel in haar netwerkpartners en afnemers. Forensisch onderzoek ontwikkelt zich razendsnel. Het NFI vraagt aan haar doelgroep of ze werken in de strafrechtketen en of zij samen met collega’s in een uur bijgepraat willen worden over de nieuwste ontwikkelingen. Zo ja, dan komen deskundigen van het NFI langs voor een presentatie. De deskundigen geven presentaties over 4 onderwerpen:

 • Onderzoek op activiteitniveau
  Om de betrokkenheid bij een delict aan te tonen is het niet altijd genoeg om te weten van wie een spoor is. Soms is het belangrijk om te weten hoe en wanneer een spoor op de aangetroffen plaats terecht kan zijn gekomen. Hiervoor kan een onderzoek op activiteitniveau aangevraagd worden.
 • Steeds meer informatie uit DNA-sporen
  Forensisch DNA-onderzoek ontwikkelt zich razendsnel. Door technische ontwikkelingen verkrijgen we uit steeds meer sporen DNA-profielen die geschikt zijn voor vergelijkend DNA-onderzoek. Zelfs als een biologisch spoor maar uit enkele cellen bestaat. En dat kan ook veel betekenen voor zaken waarbij het DNA-onderzoek vóór 2019 heeft plaatsgevonden. 
 • Steeds meer zoekmogelijkheden in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken
  Door technische ontwikkelingen en aangepaste wetgeving biedt de DNA-databank steeds meer mogelijkheden. Denk aan het vergelijken van DNA-profielen van sporen die eerder niet geschikt waren en aan verwantschapsonderzoek. Deze nieuwe mogelijkheden kunnen ook veel betekenen voor ‘oude’ zaken.
 • Zedenonderzoek
  Bij zedendelicten zijn er vaak veel SVO’s. En het is niet alleen belangrijk om te weten van wie een spoor is. Maar ook om wat voor type celmateriaal het gaat én op welke locaties de sporen aanwezig zijn. Voor effectief onderzoek is een concrete en duidelijke onderzoeksvraag dan ook cruciaal.

 • Vraag hier een presentatie aan  Populaire posts van deze blog

  Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

  Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

  UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

  UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

  UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

  Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me