Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE Zaak: Eefke Wolf. Tip via Coldcasezaken.nl leidt tot zoekactie met Signi-speurhonden. Vondst: Schoenen.

UPDATE 03-09-2023 In het buitenland hebben justitie en politie al stappen gemaakt om van een intern gerichte organisatie met als basis het alleen informatie halen te gaan naar een organisatie die meer extern is gericht. Doel? Niet alleen informatie halen maar ook brengen. De Nederlandse tak van justitie en politie zijn nog niet zover in cold case zaken en vermiste personen en zijn terughoudend om meer informatie te delen over de cold case en vermiste personen. De Nederlandse justitie en politie zien de aanpak van cold cases en vermiste personen als een soort van monopolie, gelijkend als het geweldsmonopolie. De informatie van justitie en politie over cold cases en vermiste personen is niet compleet en verouderd. Vaak genoeg wordt een beroep gedaan op de privacywetgeving als reden dat geen informatie gedeeld kan worden. 
Dit is bijzonder te noemen omdat het beroepen op de privacywetgeving natuurlijk een gemakkelijke laagdrempelige uitvlucht is (de vraag is in hoeverre slachtoffers waarvan er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat deze zijn overleden of überhaupt slachtoffers nog vallen binnen bepaalde privacywetgevingen daar de zaken al in het nieuws zijn geweest met naam en toenaam). 

Een ander aspect is dat de zaak door de inzet van justitie en politie niet is opgelost en daarmee andere middelen, zoals het betrekken van particulier onderzoekers en journalisten, zeker geen onverstandige tactische keuze kan zijn. Het is justitie en politie tenslotte niet gelukt en dat kan worden gezien als een maatschappelijk falen: "We" hebben er dus als maatschappij niet alles aan gedaan om de zaak op te lossen. Wat ook meespeelt is dat justitie en politie niet altijd transparant zijn over het verstrekken van dossierstukken, iets waar belanghebbenden zeker een beroep op kunnen doen. Kort gezegd: Justitie en politie in Nederland dienen meer extern gericht te werk te gaan bij cold cases en vermiste personen. Er zijn zat "subject matter experts" buiten de politie beschikbaar die een meerwaarde kunnen hebben. 

Een voorbeeld hiervan is het onderzoeksplatform ColdCaseZaken.nl, dat inmiddels al tientallen - soms door justitie en politie vergeten - cold cases hernieuwd onder de aandacht heeft gebracht. Via het platform is te bemerken dat justitie en politie, ondanks de vele tips die zijn doorgegeven, weinig tot geen terugkoppeling geeft. Het resultaat er van is dat justitie en politie steeds meer buitengesloten gaan worden van dit soort initiatieven en er een separate stroming ontstaat. En terecht. Justitie en politie zullen nu een eerste stap moeten doen en zonder enige angst of wantrouwen bepaalde platforms te benaderen. 

Zo heeft het platform ColdCaseZaken.nl kennelijk een tip ontvangen in de zaak van de vermiste Eefke Wolf. De tip was dusdanig dat er een inzet is geweest aldus het platform: 

"Afgelopen weken heeft coldcasezaken.nl zich o.a. beziggehouden met het uitzoeken van een concrete tip die we via de website binnen hadden gekregen over de vermissing van Eefke Wolf uit Wezep. Na een persoonlijk gesprek met de tipgever, en in samenwerking met Signi Zoekhonden hebben we besloten om op twee plekken in Oldebroek te zoeken naar sporen. Daarbij is er grondradarapparatuur ingezet en zijn speurhonden in het gebied losgelaten. Op sommige plekken waren er grondverstoringen te zien, en vandaag is er in een oud schuurtje gegraven nadat een speurhond daar op een eerder moment was aangeslagen. Het leverde jammer genoeg niets op. Wel kwamen er een aantal oude schoenen naar boven, waaronder ook een paar damesschoenen met hak. Deze zullen we voor de zekerheid aan de politie overhandigen. Als je stopt met zoeken, vindt je niets. Helaas leverde vandaag vooralsnog niets op, maar toont coldcasezaken.nl wel aan dat wij elke tip serieus nemen. We hadden gehoopt de familie van Eefke eindelijk te kunnen voorzien van antwoorden, maar het mocht niet zo zijn."


UPDATE 23-03-2023 Misdaadjournalistiek heeft een enorme waarde in cold cases en bij vermiste personen. In het verleden heeft Peter R. de Vries al laten zien wat mede de waarde is voor nabestaanden. Inmiddels is een nieuwe lichting misdaadjournalisten "opgestaan", waar Mick van Wely, Arjen ten Cate, Paulien Plat en vele anderen deel van uitmaken. Een goede ontwikkeling wat zal leiden tot nog meer aandacht voor de aanpak van cold cases en vermiste personen. Steeds meer wordt duidelijk dat het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie niet beschikken over mensen, middelen en geld om een doorstap te maken met de aanpak van cold cases. De minister van Justitie en Veiligheid heeft al laten blijken geen budgetten vrij te willen maken voor dit doel. Dankzij de misdaadjournalistiek en particulier onderzoekers blijven cold cases toch in de aandacht om tot de waarheidsvinding te komen. Zo heeft het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland zes nieuwe tips gekregen in de zaak rondom de in 1983 spoorloos verdwenen Eefke Wolf (destijds 25 jaar) uit Wezep. De tips kwamen binnen dankzij de podcast ‘Eefke, in rook opgegaan’ van de Stentor. De misdaadjournalisten zijn nu afhankelijk van het daadkrachtig oppakken van de tips, waarbij onbekend blijft hoe het cold caseteam is georganiseerd. De podcast laat uit duidelijk merken dat er nog vele stappen zijn te maken in het proces cold case en vermiste personen. Een absolute aanrader om de podcast te beluisteren. 


-------------------------

Nieuwsfeiten niet via een officieel persbericht of persconferentie, maar via commerciële mediakanalen achter een PayWall. Geen gevalideerd overzicht van cold cases en vermiste personen. Mist rond de verdwijning van de Cold Casekalender, terwijl wel gebruikt wordt gemaakt van Dienst Justitiële Inrichtingen en gedetineerden. Verschillen van inrichtingsprocessen van de Voorzieningen Cold cases en Vermiste personen na de herinrichting van de Nationale Politie. Tips inclusief geheimhouding voor de tipgever via non-profitorganisaties, waarbij Meld Misdaad Anoniem en andere platforms buiten beschouwing worden gelaten. Vertragingen en beperkingen bij de inzet van forensische mogelijkheden. Ondanks kansen en mogelijkheden investeert de minister van Justitie en Veiligheid niet in de aanpak van cold cases en vermiste personen, terwijl de aanpak van cold cases en vermiste personen uit eerder onderzoek door het ministerie van Justitie en Veiligheid zelf als een van de complexe processen is benoemd. Hoe pijnlijk de huidige stand van zaken is bij de aanpak van cold cases en vermiste personen blijkt wel uit het onderzoek van de journalisten Arjen ten Cate en Paulien Plat. 

Zij duiken in de vermissingszaak van Eefke Wolf en schijnen nieuw licht op haar verdwijning. Uit de podcast blijkt een schrikbeeld naar voren te komen: Een deel van het dossier en alle dagboeken van de in 1983 vermist geraakte Eefke Wolf uit Wezep zijn vernietigd of kwijt. Dat wordt bevestigd door het coldcase-team Oost-Nederland in de nieuwe podcast van de Stentor: ‘Eefke: in rook opgegaan’. 

Dit geldt niet alleen voor de dossiers van Eefke, maar ook voor vele documenten in andere oude moord- en verdwijningszaken. Expert Jasper van der Kemp, assistent-professor in de Criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, pleit voor het centraal opslaan van dossiers en bewijsmateriaal in cold cases. 

De directe familie van Eefke Wolf reageert aangeslagen. ,,Tot mijn grote frustratie is ook het dagboek weg en ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren.” De familie zegt dat ze niet expliciet is geïnformeerd over het vernietigen van het dossier en dagboeken, maar dat ze dit terloops heeft gehoord.

Eefke Wolf is voor het laatst gezien op donderdag 18 augustus 1983. Ze had net haar werk beëindigd bij een gezinsvervangend tehuis in Hattem. Eefke zou teruggaan naar haar ouderlijke woning op haar bromfiets, maar ze kwam daar nooit aan. Haar bromfiets werd gevonden in de fietsenstalling van het tehuis. Er volgde een groot politieonderzoek. Diverse locaties werden door speciale politie-eenheden doorzocht.  Er werd echter geen spoor van Eefke gevonden. Haar verdwijnen kreeg de aandacht van het tv-programma Opsporing Verzocht, maar dit leverde geen informatie op.  Op het moment van verdwijnen was Eefke Wolf 25 jaar oud. Ze woonde nog bij haar ouders. Gedurende de laatste decennia zijn diverse grote onderzoeken uitgevoerd, maar Eefke bleef onvindbaar. Haar familie lijdt al 35 jaar onder het feit dat ze niet weten wat er gebeurde met Eefke. 

Luister de podcast ‘Eefke: in rook opgegaan’ nu in alle podcastapps. 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me