Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE: Wanneer komt de overheid met Nederlandse versie van Coleman-Baker Act. Amerikaanse wet verplicht cold cases te onderzoeken.

UPDATE Het is natuurlijk treurig dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid haar minister en daarmee de Tweede Kamer geen duidelijke informatie verstrekken over het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. Nabestaanden als ouders, broers en zussen overlijden vaak genoeg zonder te weten wat er precies met hun geliefde is gebeurd in een onopgeloste zaak. Hierdoor blijven nabestaanden en professionals verstoken van de stand van zaken en blijft het oplossingspercentage laag. De reden hiervoor is dat de minister (lees: justitie en politie) de zaakjes niet goed op orde heeft. De gehele organisatie van de aanpak van cold cases en vermiste personen is verre van een ideale situatie. Tot op heden weten justitie en politie niet hoeveel en welke zaken er nu precies zijn onopgelost als het gaat om moorden, doodslag, mishandelingen en branden met de dood als gevolg en zwaardere zedendelicten. Ook is onbekend welke stukken van overtuiging er nog zijn alsmede of de opsporingsdossiers überhaupt compleet zijn. De hele keten heeft geen idee. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid alsmede het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum weten weinig tot niets van dit specifieke werkveld in opsporing en vervolging. 

Het meest treurige is nog dat het ministerie op geen enkele wijze initiatief neemt om met wetgeving te komen. Iets waar de ambtenaren van het ministerie op in hadden kunnen spelen als men de zogenaamde "Coleman-Baker-Act" ontwikkeling op de voet had gevolgd. Al lang en breed had er een Concept Wet Verplichte Aanpak Cold Cases en Vermiste Personen kunnen liggen. Niet alleen zou dit voor nabestaanden tot meer antwoorden kunnen leiden, maar aansluiten bij de Act levert ook een koppeling op als het gaat om de Internationale en Europese Samenwerking in Cold cases. 

Ook had het ministerie de nabestaanden en professionals binnen justitie en politie een zet vooruit kunnen geven, maar ook andere professionals als forensische wetenschappers, advocaten en particulier onderzoekers zouden aan kunnen sluiten in de rij om te komen tot waarheidsvinding in deze ingewikkelde dossiers. 

Nederland had een leidende en initiatief nemende rol op zich kunnen nemen in Europa, echter deze rollen zijn inmiddels overgenomen door het zeer voortvarende Frankrijk. Op het platform Cold Case Kennis Centrum staan diverse artikelen over hoe Nederland haar rol meer en meer aan het verliezen is als het gaat om de kwaliteit van het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. 

In de Verenigde Staten komt namelijk steeds meer specifieke cold case (en vermiste personen) wetgeving in diverse Staten. Dit als gevolg van de centrale cold casewetgeving die in augustus 2022 door de Senaat is aangenomen (lees hier over het Senaatsbesluit). Geen vrijblijvende wetgeving, maar verplichte wetgeving. Zo is de zogenaamde "Coleman-Baker Act" per juli 2023 actief geworden in de staat Georgia. Nederland is zover nog niet, ondanks dat het Cold Case Kennis Centrum een eerste concept heeft ontwikkeld van de "Wet verplichte aanpak cold cases en vermiste personen". Het departement van Justitie en Veiligheid heeft het concept nog steeds niet opgepakt om verder uit te werken en in de Tweede Kamer is ook nog geen start gemaakt met het uitvragen van de minister waar deze specifieke cold casewetgeving blijft. Nabestaanden en professionals in Nederland zijn tot op heden afhankelijk van een passief departement van Justitie en Veiligheid. 

Anders is het in de Staat Georgia in de Verenigde Staten. Het Georgia Bureau of Investigation (GBI) heeft een nieuwe cold case-eenheid en de dienst maakt zich op om sommige families van slachtoffers antwoorden te gaan geven rond de vele onopgeloste misdrijven. Op het GBI-hoofdkwartier gaven agenten een update over de eenheid, die was opgericht onder een nieuwe wet die op 1 juli van kracht werd. “Het stelt ons in staat om te helpen en hopelijk enkele families antwoorden te geven alsmede de families te laten weten dat de wetshandhaving aan deze zaken werkt en hopelijk de verantwoordelijken voor de rechter te brengen”, zei de verantwoordelijke agent Brian Whidby.  

De nieuwe impuls zou een grote lokale impact kunnen hebben. Alleen al hier zegt het Sheriff’s Office van Richmond County dat het meer dan 170 cold cases heeft die sinds 1973 onopgelost zijn gebleven. De nieuwe aanpak is belangrijk voor gezinnen die al jaren niet meer weten wat er met hun dierbaren is gebeurd. 

Onder de nieuwe wet die bekend staat als de Coleman-Baker Act, kunnen gezinnen de GBI feitelijk verzoeken om nog een keer te kijken naar de zaak van hun familie als het een zaak was waar de GBI al aan had geholpen. “De GBI zal cold cases die aanvankelijk door de GBI zijn onderzocht, of de GBI een belangrijke rol hebben gespeeld in dat onderzoek, onderzoeken, opnieuw onderzoeken, beoordelen. Bij alles waar de GBI in eerste instantie niet bij betrokken was, zou die aangewezen persoon, dat familielid, contact moeten opnemen met de plaatselijke instantie die dat misdrijf heeft onderzocht, ‘zei Whidby. 

In april 2023 ondertekende gouverneur Brian Kemp de wet ter waarde van 5,4 miljoen dollar, waarmee een cold case-eenheid binnen de GBI werd opgericht om specifiek onderzoek te doen naar onopgeloste moorden en andere geweldsmisdrijven. De Coleman-Baker Act is vernoemd naar Sue Coleman, studente aan de Universiteit van Georgia, die 21 jaar geleden werd vermoord, en naar Tara Baker, die in 2001 werd vermoord. Agenten benadrukken hoe moderne technologie nieuw licht kan werpen op onopgeloste zaken die teruggaan tot de jaren zestig. 

“Misschien kunnen we een oud kledingstuk uit een zaak nemen, er opnieuw naar kijken met de technologie van vandaag, zien wat we daar kunnen vinden en dat ter beoordeling indienen bij het misdaadlaboratorium,” zei Whidby. De GBI zegt dat deze eenheid zal bestaan uit tien specialistische rechercheurs en ondersteunend personeel plus uitgebreide technologie voor voormalige plaatsen delict – allemaal in de hoop gerechtigheid te krijgen in strafzaken die zijn uitgelopen. 

"We zullen verzoeken onderzoeken die binnenkomen in het kader van de Coleman-Baker Act die op 1 juli 2023 van dit jaar van kracht werd. Elke onopgeloste moord of moord die plaatsvindt na 1 januari 1970 en ouder is dan drie jaar”, aldus Whidby. “Het stelt ons in staat een deel van de technologie op de plaats delict uit te breiden, een deel van de vooruitgang op het gebied van DNA en dat we dit ook kunnen financieren. Whidby zegt dat de GBI momenteel ongeveer 600 zaken heeft die in aanmerking komen voor een Coleman-Baker-beoordeling. 

Hopelijk zal GBI in de toekomst samenwerken met lokale instanties om deze cold cases op te lossen. Deze eenheid zal vol zitten met ervaren rechercheurs. Met de financiering kan de druk op de regionale kantoren worden weggenomen. “We hopen dat we kunnen uitbreiden en mogelijk zaken kunnen beoordelen en suggesties kunnen doen over zaken waarbij de GBI aanvankelijk niet betrokken was”, zei Whidby. Hij zegt dat families contact kunnen opnemen met de GBI als ze willen dat hun zaak wordt onderzocht. Agenten verwachten volledig dat er een toestroom van zaken zal verschijnen via hun online portaal op https://gbi.georgia.gov

“Op de eerste pagina van de GBI-website kunt u als nabestaande naar beneden gaan en daar vindt u een aanvraagformulier voor de Coleman-Baker Act. Dus bepaalde aangewezen personen, bepaalde familieleden onder de Coleman-Baker Act, klikken daarop. Zij kunnen het formulier invullen. Wij vragen dat zij deze in zijn geheel invullen, ons zoveel mogelijk informatie geven en dat aan de GBI voorleggen. We zullen dat bekijken en dan contact opnemen met het familielid”, aldus Whidby.

Bekijk de website van dit speciale cold caseteam

TEKST COLEMAN-BAKER-ACT ------------------------------------------------------------------------ 

House Bill 88 (ZOALS BESPROKEN HUIS EN SENAAT)
Een wetsontwerp dat als wet kan worden aangemerkt. Titel 17 van de officiële code van Georgia Annotated, met betrekking tot de strafprocedure, wijzigen om de "Coleman-Baker Act" uit te vaardigen; een korte titel opgeven;
definities geven;
te voorzien in de beoordeling van cold case-moorddossiers door wetshandhavingsinstanties;
het voorzien in de toepassing van herziening;
om te voorzien in beperkingen van de beoordeling;
te voorzien in kennisgeving met betrekking tot beoordeling;
om te voorzien in de afkondiging van regelgeving;
het voorzien in rapportagevereisten;
om tegenstrijdige onderzoeken mogelijk te maken;
het voorzien in toepasbaarheid;
het verzorgen van aanverwante zaken;
het voorzien in een ingangsdatum;
om tegenstrijdige wetten in te trekken;
en voor andere doeleinden.

ZIJ HET VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN GEORGIA:
SECTIE 1.
Titel 17 van het Geannoteerde Officiële Wetboek van Georgia, dat betrekking heeft op de strafrechtelijke procedure, wordt gewijzigd door een nieuw hoofdstuk toe te voegen dat als volgt luidt: HOOFDSTUK 21

Dit hoofdstuk zal bekend zijn en kan worden aangehaald als de 'Coleman-Baker Act'.
Zoals gebruikt in dit hoofdstuk, is de term:
(1) 'Bureau' betekent een wetshandhavingsinstantie met de jurisdictie om deel te nemen aan de opsporing, het onderzoek of de vervolging van een cold case-moord.
(2) ‘Cold case’ betekent een moord:
(A) Dat meer dan drie jaar vóór de datum van een aanvraag is gepleegd door een aangewezen persoon op grond van subsectie (c) van deze Codesectie; En
(B) Dat werd eerder onderzocht door een bureau; En
(C) Waarvoor alle bewijskrachtige aanwijzingen zijn uitgeput; of
(D) Waarvoor geen waarschijnlijke dader is geïdentificeerd.
(3) 'Aangewezen persoon' betekent een direct familielid of hun aangewezen wettelijke vertegenwoordiger die een lid is met een goede reputatie bij de Georgia State Bar.
(4) Onder ‘direct familielid’ wordt verstaan een ouder, schoonouder, grootouder, grootouder, broer of zus, echtgenoot, kind of stiefkind van een slachtoffer of iedere persoon die in loco parentis controle uitoefende over een slachtoffer op grond van de leeftijd van 18 jaar.
(5) 'Moord' betekent elk strafbaar feit bedoeld in Codesectie 16-5-1.
(6) 'Probatief bewijs' betekent bewijsmateriaal dat voldoende nuttig is om een element van het misdrijf te bewijzen dat niet werd geïdentificeerd of vastgesteld als onderdeel van het eerdere onderzoek door de dienst.
(7) Onder 'slachtoffer' wordt verstaan een natuurlijk persoon die is overleden als gevolg van een cold case-moord.
(a) Het hoofd van een agentschap of zijn of haar aangewezen persoon zal het dossier met betrekking tot een cold case-moord beoordelen op schriftelijk verzoek van een aangewezen persoon om te bepalen of een volledig nieuw onderzoek zou resulteren in:
(1) De identificatie van bewijskrachtige onderzoeksaanknopingspunten; of
(2) Een waarschijnlijke dader.
(b) De beoordeling uitgevoerd onder subsectie (a) van deze Codesectie omvat:
(1) Een analyse van welke onderzoeksprocedures mogelijk gemist zijn in het initiële onderzoek;
(2) Een beoordeling of getuigen moeten worden gehoord of opnieuw moeten worden gehoord;
(3) Een onderzoek van fysiek bewijsmateriaal om te zien of alle passende forensische tests en analyses in eerste instantie zijn uitgevoerd of dat aanvullende tests informatie kunnen opleveren die relevant is voor het onderzoek; En
(4) Een update van het dossier waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest actuele onderzoeksnormen op de datum van de beoordeling, voor zover dit zou helpen bij het ontwikkelen van bewijskrachtige aanwijzingen.
(C)
(1) De instantie voert een volledig nieuw onderzoek uit naar de cold case-moord in kwestie als naar eigen goeddunken van de instantie uit de beoordeling van het dossier blijkt dat een volledig  heronderzoek van een dergelijke cold case-moord zou resulteren in aanvullende, voorheen ongeïdentificeerde, bewijskrachtige aanwijzingen of een waarschijnlijke dader.
(2) Een volledig heronderzoek omvat het beoordelen van al het bewijsmateriaal en het analyseren van die items die forensische waarde kunnen bevatten die zijn verzameld in de cold case-moord in kwestie, met als doel bewijsmateriaal of een waarschijnlijke dader te ontwikkelen.
(3) De conclusie van een onderzoek van een cold case-dossier uitgevoerd door het Georgia Bureau of Investigation op grond van deze Code-sectie is onderworpen aan rechterlijke toetsing in  overeenstemming met Hoofdstuk 13 van Titel 50, de 'Georgia Administrative Procedure Act'. Enig resultaat dat volgt op de afronding van het heronderzoek van een cold case door een sheriff of een politieafdeling is niet onderworpen aan de Wet op de administratieve procedure overeenkomstig Code Section 63 50-13-1.
(D)
(1) Een nieuw onderzoek vereist op grond van subsectie (c) van deze Codesectie mag niet uitsluitend worden uitgevoerd door een persoon die eerder onderzoek heeft gedaan naar de moord in kwestie.
(2) Er mag slechts één volledig heronderzoek tegelijk worden uitgevoerd met betrekking tot hetzelfde slachtoffer.
(3) Indien een volledig heronderzoek van een cold case-moord is voltooid en er bij de afsluiting nog geen waarschijnlijke dader is geïdentificeerd, zal er geen aanvullend dossieronderzoek of volledig heronderzoek plaatsvinden met betrekking tot die cold case-moord gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van de conclusie van de overeenkomst. het heronderzoek, tenzij er nieuw ontdekt, materieel significant bewijsmateriaal is.
(e)
(1) Elke instantie moet een schriftelijke aanvraag opstellen die door een aangewezen persoon kan worden gebruikt om een dossierbeoordeling aan te vragen op grond van subsectie (a) van deze Codesectie.
(2) Uiterlijk één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk zal het hoofd van elke instantie of zijn of haar aangewezen persoon procedures uitvaardigen om de naleving door de instantie van de in dit hoofdstuk beschreven bepalingen te garanderen.
f) Het agentschap verstrekt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de aanvraag door het agentschap aan de aangewezen persoon die de aanvraag heeft ingediend. De schriftelijke bevestiging van het agentschap omvat de procedure voor het indienen van een klacht bij en contactgegevens voor de eenheid van het agentschap die verantwoordelijk is voor interne onderzoeken naar beschuldigingen van wangedrag.
(g)
(1) In ieder geval waarin op grond van dit hoofdstuk door de onderzoeksinstantie een schriftelijke aanvraag tot herziening is ontvangen, wordt herziening afgewezen indien de zaak niet voldoet aan de criteria van paragraaf (2) van Code Section 17-21-2 voor een cold case-moord.
(2) In een dergelijk geval zal het hoofd van de instantie of zijn of haar aangewezen persoon een schriftelijke brief uitbrengen, waarvan een kopie wordt verstrekt aan de aangewezen persoon die de aanvraag heeft ingediend krachtens paragraaf (1) van deze onderafdeling, waarin wordt verklaard dat de definitieve beoordeling is niet nodig.
(h) Uiterlijk zes maanden na ontvangst van de schriftelijke aanvraag voltooit de instantie het onderzoek van haar dossier en concludeert zij of een volledig nieuw onderzoek al dan niet gerechtvaardigd is, zoals bepaald in subsectie (a) van deze Codesectie.
(i) De instantie kan de tijdslimiet onder subsectie (h) van deze Codesectie één keer verlengen voor een periode van maximaal zes maanden als de instantie tot de conclusie komt dat het aantal te beoordelen dossiers het praktisch onmogelijk maakt om hieraan te voldoen met een dergelijke limiet zonder op onredelijke wijze middelen te onttrekken aan andere wetshandhavingsactiviteiten. Voor gevallen waarvoor de termijn wordt verlengd, zal het agentschap een kennisgeving en een toelichting op zijn motivering doen toekomen aan één aangewezen persoon die het schriftelijke verzoek tot herziening heeft ingediend.
(j) De procedures uitgevaardigd onder subsectie (e) van deze Codesectie vereisen een opleidingscursus door een instructeur die is gecertificeerd door de Georgia Peace Officer Standards and Training Council, zoals bepaald in Codesectie 35-8-8, voor geschikte werknemers en functionarissen binnen het agentschap over de procedures, verantwoordelijkheden en verplichtingen die krachtens dit hoofdstuk vereist zijn.
(k) Het Carl Vinson Institute of Government van de Universiteit van Georgia zal een systeem voor het volgen van zaken en een doorzoekbare openbare website opzetten en onderhouden die de volgende informatie bevat over onderzoeken naar moordzaken uit hoofde van dit hoofdstuk:
(1) Het aantal ingediende schriftelijke verzoeken met de instantie zoals bepaald in subsectie (e) van deze Codesectie;
(2) Het aantal toegekende verlengingen en een toelichting op de redenen gegeven onder subsectie (i) van deze Codesectie;
(3) Het aantal volledige heronderzoeken dat is gestart en afgesloten zoals bepaald in subsectie (h) van deze Codesectie; En
(4) Statistische informatie over het totale aantal cold cases, verdachten, arrestaties, aanklachten en veroordelingen.
(l)
(1) Als meer dan één instantie het initiële onderzoek naar een cold case-moord heeft uitgevoerd, coördineert elke instantie de beoordeling van het dossier of het volledige heronderzoek ervan, zodat er slechts één gezamenlijke beoordeling of volledig heronderzoek tegelijk plaatsvindt, zoals bepaald in paragraaf (2) van subsectie (d) van deze Codesectie.
(2) Als meer dan één instantie het eerste onderzoek naar een cold case-moord heeft uitgevoerd, als een betrokken instantie een volledig heronderzoek uitvoert en er aan het einde van het onderzoek geen waarschijnlijke dader wordt geïdentificeerd, hoeft er geen aanvullend dossieronderzoek of volledig heronderzoek te worden uitgevoerd. met betrekking tot die cold case-moord gedurende een periode van vijf jaar door elke betrokken instantie, beginnend op de datum waarop het heronderzoek is afgerond, tenzij er nieuw ontdekt, materieel significant bewijsmateriaal is.
(m) De bepalingen van dit hoofdstuk zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen die speciaal voor dit doel door de Algemene Vergadering of een ander relevant staatkundig onderdeel van de staat zijn toegewezen, voor alle kosten die door staats- en lokale autoriteiten worden gemaakt.
(a) Deze sectie van de Code is van toepassing in het geval van een cold case-moord die plaatsvindt op of na 1 januari 1970.
(b) Dit hoofdstuk geeft een lijkschouwer of medisch onderzoeker toestemming om een overlijdensakte af te geven zoals bepaald in Code Section 45-16-24, met een niet-specifieke doodsoorzaak en wijze van moord, indien, naar eigen goeddunken van de lijkschouwer of medisch onderzoeker zou het vrijgeven van dergelijke informatie het moordonderzoek niet belemmeren.
(c) In het geval waarin de doodsoorzaak wordt vermeld als een niet-specifieke doodsoorzaak of onbepaald en er vervolgens voldoende onderzoeksinformatie wordt verstrekt om een specifieke doodsoorzaak vast te stellen, heeft de lijkschouwer of de medische onderzoeker zes maanden vanaf de datum van de definitieve uitspraak van de doodsoorzaak. het onderzoek om een gewijzigde overlijdensakte in te dienen waarin de officiële doodsoorzaak wordt vermeld.
(d) Niets in deze sectie van de Code zal de nalatenschap of het beheer van de nalatenschap van een slachtoffer van moord of de verdeling van uitkeringen bij overlijden aan de begunstigden verhinderen als gevolg van het achterhouden van de doodsoorzaak van een slachtoffer van moord."
SECTIE 2.
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2023.
SECTIE 3.
Alle wetten en delen van wetten die in strijd zijn met deze wet worden ingetrokken.

------------------------------------------

UPDATE mei 2023: De gouverneur van Georgia heeft een wet ondertekend om een gecentraliseerde cold case-eenheid op te richten binnen het Georgia Bureau of Investigation. De wetgeving biedt 5,4 miljoen dollar om de eenheid te creëren. Het vereist ook inzet van de opsporingsdiensten in de hele staat om een nauwkeurige telling van onopgeloste moordzaken aan het bureau te verstrekken en om bijvoorbeeld families in staat te stellen in die gevallen tijdig overlijdensakten toe te kennen. 

De Coleman-Baker Act is vernoemd naar de rechtenstudente Tara Baker van de Universiteit van Georgia, die in januari 2001 werd vermoord in haar huis in Athene, en de 18-jarige Rhonda Sue Coleman, die werd vermoord in haar geboorteplaats Hazelhurst. Beide moorden blijven onopgelost. Gouverneur Kemp ondertekende het wetsvoorstel in het gerechtsgebouw van Athens-Clarke County in de Verenigde Staten, waarbij families aanwezig waren van wie de moorden op dierbaren cold cases zijn geworden. Kemp vertelde de families dat hij erkent dat geen enkele wet "je gebroken hart kan helen", maar zei dat hij hoopt dat de nieuwe wet hen helpt gerechtigheid te vinden. "Dit is haar nalatenschap", zei de zus van slachtoffer Baker, Meredith Baker Schroeder. "Dit zal precies doen wat ze wilde doen, mensen helpen." De moeder van het slachtoffer zei dat de wet hoop uitstraalt, maar erkent dat er misschien geen onmiddellijke gerechtigheid is in de moord op haar dochter. "Dit wetsvoorstel is niet voor ons", zei Virginia Baker. “Dit is voor andere gezinnen, om ze te helpen. We willen niet dat mensen zich 22 jaar later in onze situatie bevinden.” De ouders van Coleman zeiden ook dat ze hopen dat de wet hen en anderen wat troost kan bieden. "Het is een grote stap, niet alleen voor ons, maar ook voor andere cold cases", zegt Coleman's vader, Milton Coleman.

UPDATE 11-04-2023 Een wetsvoorstel dat bekend staat als de Coleman-Baker Act dat een cold case-eenheid creëert binnen het Georgia Bureau of Investigation is onlangs aangenomen door de Algemene Vergadering van Georgia en wacht alleen op een handtekening van gouverneur Brian Kemp om wet te worden. Cameron Harrelson, maker en gastheer van Classic City Crime Podcast, zei maandag dat hij verwacht dat de gouverneur het wetsvoorstel zal ondertekenen. Het wetsvoorstel is vernoemd ter ere van Tara Baker, gedood op 19 januari 2001, en Rhonda Sue Coleman, gedood op 17 mei 1990. Beide moorden blijven onopgelost en liggen op de plank als 'cold cases'. Harrelson herinnerde zich dat vele jaren geleden voordat Kemp gouverneur werd, hij en zijn vrouw, Marty, geld toezegden aan een fonds dat in de Baker-zaak was opgericht. Baker studeerde rechten aan de Universiteit van Georgia op het moment van haar overlijden. 

“Terwijl we hopen dat dit wetsvoorstel verandering in de aanpak van cold cases zal brengen, is het natuurlijk ook een geweldige manier om slachtoffers als Tara en Rhonda te eren", zei Harrelson. Harrelson heeft de familie Baker gesteund bij het aandringen op de nieuwe cold casewetgeving. "Het was nooit de bedoeling dat de podcast een belangenbehartigingspositie zou innemen, maar toen ik de familie Baker ontmoette, wist ik dat we iets moesten doen om de herinneringen aan Tara te behouden", zei hij. Harrelson sprak ook zijn dankbaarheid uit aan staatsvertegenwoordiger Houston Gaines, die “voorvechter was en dit wetsvoorstel over de finishlijn droeg. We zijn hem veel dank verschuldigd.” 

Het wetsvoorstel voorziet in een fonds van 5,4 miljoen dollar om de statelijke centrale cold case-eenheid op te richten. De staat heeft momenteel een coldcase-eenheid die grotendeels wordt bemand door vrijwillige gepensioneerde agenten. Gaines zei maandag dat hij de families Baker en Coleman had ontmoet toen ze het Capitool bezochten. "Hun verhalen inspireerden me om betrokken te raken bij deze kwestie en ervoor te zorgen dat we gerechtigheid bieden aan de families van cold case-slachtoffers", zei hij. “De federale regering heeft vorig jaar een tweeledige wetgeving over dit onderwerp aangenomen en ik vond dat Georgië hetzelfde moest doen. Ik ben erg blij dat we tweeledige steun hebben gekregen om de wet over de finish te krijgen, 'zei Gaines dankbaar voor mensen zoals Harrelson, die "deze kwestie met zijn podcasts naar voren bracht."

Naast de cold case-eenheid, creëert het wetsvoorstel een vereiste voor het Openbaar Ministerie en de politie om een nauwkeurige telling te geven van hun onopgeloste moordzaken. Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat families tijdig een overlijdensakte ontvangen, zei Gaines. Harrelson merkte ook op dat de familie Baker tien jaar lang geen overlijdensakte kreeg, omdat het Openbaar Ministerie en de politie beweerden dat het benoemen van de doodsoorzaak het onderzoek zou belemmeren. 

Bekijk mediabericht

---------------------------------------------------------

Eerder is al gemeld dat de nieuwste ontwikkeling bij de aanpak van cold cases en vermiste personen  de specialistische wet- en regelgeving is. Het zorgt voor verantwoording en verantwoordelijkheid. Zo is de Coleman-Baker Act aangenomen in het House in de staat Georgia en gaat inmiddels door naar Senaat. Het wetsvoorstel, ook wel bekend als HB 88, werd aangenomen met een stemming van 168 tegen 1. Dit wetsvoorstel is niet de eerste poging die de families Coleman en Baker hebben ondernomen om wetgeving aan te nemen met betrekking tot onopgeloste moorden in de staat. In 2022 introduceerden ze de Georgia Homicide Victims' Families Rights Act, die niet in wetgeving werd omgezet vanwege andere belangrijke items op de wetgevingsagenda van dat jaar. Cameron Jay, gastheer van de Classic City Crime-podcast, doet al een tijdje verslag van de activiteiten van de families. De wet was gebaseerd op een soortgelijke wet – de wet op de rechten van moordslachtoffers uit 2021 – die in 2022 in federale wetgeving werd omgezet. 

Het wetsvoorstel is vernoemd naar Rhonda Sue Coleman, vermoord in 1990 in Hazlehurst en Tara Louise Baker, vermoord in 2001 en beiden in de staat Georgia. Slachtoffer Baker was een rechtenstudent aan de Universiteit van Georgia die werd vermoord in haar appartement in Athene. 

Indien aangenomen, zou de Coleman-Baker Act de autoriteiten ertoe aanzetten nieuwe technologie toe te passen, wordt verantwoording en verantwoordelijkheid doorgevoerd en periodieke hernieuwde aandacht aan de cold cases in de staat Georgia. 

Inhoudelijk is de Coleman-Baker-Act hier te lezen --> 

Bekijk mediabericht 
Bekijk eerder mediabericht 

---------------------------

Nederland was een van de vooruitstrevende landen als het gaat om de aanpak van cold cases en vermiste personen. Ondertussen heeft de minister van Justitie en Veiligheid laten weten niet te investeren in de aanpak van cold cases en vermiste personen. Justitie en politie krijgen er geen mensen, middelen en geld bij en moeten het doen met de huidige vorm. Onhaalbaar, zeker gezien de razendsnelle ontwikkelingen op forensisch gebied en het ontbreken van zichtbaar daadkrachtig leiderschap in de Nederlandse wereld van cold cases en vermiste personen. Het ontbreekt aan een zichtbaar boegbeeld vanuit justitie en politie. Onder andere in de Verenigde Staten is een daadkrachtige stroming ontstaan als het gaat om het doorvoeren van wetgeving van cold cases en vermiste personen. 

Nieuwe wetgeving moeten nabestaanden zekerheden geven bij de aanpak van cold cases en vermiste personen. In de Amerikaanse senaat is in 2022 een officiele cold case-wet aangenomen waar nu uitvoering wordt gegeven in diverse staten. Justitie en politie krijgen richtlijnen opgelegd om periodiek aandacht te geven aan de onopgeloste zaken en daarbij ook de nieuwste technieken te gebruiken. Ook worden de opsporingsdiensten verplicht jaarlijks de nabestaanden op de hoogte te brengen wat de stand van zaken is in het onderzoek. Ook ligt er voor justitie en politie de verplichting om een gevalideerde database op te zetten met alle onopgeloste zaken en de dossiers op orde te houden. Zo is in de staat Georgia de cold case van Tara Baker, ooit een studente aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Georgia, aanleiding om een beweging op gang te brengen om nieuwe wetgeving door te voeren. Het slachtoffer werd 22 jaar geleden op 19 januari 2001 vermoord in haar huurhuis in de plaats Athene in de Verenigde Staten. De misdaad blijft tot op de dag van vandaag onopgelost.

In het State Capitol in Atlanta, voegden familieleden van het slachtoffer zich bij familieleden van de 32-jarige onopgeloste moord op de 18-jarige Rhonda Sue Coleman, een middelbare scholier uit Hazlehurst. Ze kwamen bijeen voor een persconferentie ter ondersteuning van de voorgestelde Coleman-Baker Act, die dit jaar in de Algemene Vergadering zal worden geïntroduceerd en die een nieuwe focus op onopgeloste moorden zal brengen. 

"Het was echt opmerkelijk om de moeders van beide slachtoffers elkaars hand te zien vasthouden, elkaar te omhelzen, elkaar door de persconferentie heen te helpen", zegt Cameron Harrelson, die onder de naam Cameron Jay gastheer en maker is van Classic City Crime Podcast die zich richt op onopgeloste moorden. Harrelson, wiens podcast de onopgeloste moord op slachtoffer Baker behandeld, woonde de persconferentie bij samen met Houston Gaines namens de gemeente Athene en staatssenator Randy Robertson. Beiden zijn belangrijk aangezien zij de grootste ondersteuners zijn van de Coleman-Baker Act. Ook aanwezig waren leden van Eternal Vigilance Action, een non-profit politieke actiegroep in de staat Georgia. 

Podcaster Harrelson zei dat het wetsvoorstel, dat volgende week naar een wetgevende commissie gaat, drie belangrijke punten bevat. Het wetsvoorstel stelt een beoordelingseenheid in het Georgia Bureau of Investigation in die volledig zal worden gefinancierd, zei hij. Momenteel bestaat een coldcase-eenheid in het GBI uit gepensioneerde rechercheurs die op vrijwillige basis werken. "Na zes jaar zonder beweging kunnen de familie en de lokale opsporingsdiensten een verzoekschrift indienen bij de groep onderzoekers om de zaak opnieuw te onderzoeken", zei Harrelson. 

Ten tweede voorziet het wetsvoorstel voor het eerst in een verzameling van gegevens en rapporten van justitie en politie over het aantal onopgeloste moorden. Harrelson zei dat de regio Athene 40 onopgeloste moordzaken heeft, terwijl de staat Georgia schat dat het er ongeveer 300 zijn. 

En een derde punt is het verstrekken van een overlijdensakte aan de families van de slachtoffers.

"De overlijdensakte van Tara Baker werd tien jaar lang geweigerd aan haar familie", zei hij. "Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat gezinnen gegarandeerd een overlijdensakte krijgen, zelfs in een onopgeloste zaak."

Podcaster Harrelson zei dat er een poging is gedaan om ervoor te zorgen dat justitie en politie, zoals in de Verenigde Staten de politiechef en sheriffverenigingen en de openbare aanklager, input hadden voor de wetgeving. "Het is een eerste stap," zei Harrelson, "maar we weten dat er nog veel meer kan worden gedaan."

Bekijk het mediabericht
Beluister de podcast
Bekijk Georgia Bureau of InvestigationPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me