Doorgaan naar hoofdcontent

Nederlands initiatief: Het in beeld brengen van cold case zaken, soms zelfs niet meer te vinden op officiële overheidswebsites.

In Nederland is volop beweging in de aanpak van cold cases, vermiste personen en ongeïdentificeerde lichamen. Een groot aantal initiatieven vanuit de misdaadjournalistiek zoals die van Mick van Wely, non-profitorganisaties zoals Bureau Dupin en hogescholen / universiteiten zoals de Minor: Cold Case van hogeschool Saxion verschijnen volop in de media. Wat achterblijft is het politiek bestuurlijke domein, dat weinig tot geen aandacht heeft voor nabestaanden, de werkvloer en andere initiatieven bij de aanpak. De minister van Justitie en Veiligheid heeft overduidelijk laten blijken weinig tot geen investeringen te doen in mensen, middelen en geld voor de aanpak van cold cases. Justitie en politie moeten het doen met de huidige bezetting, middelen en financiën. Ook is gebleken dat de minister in de Tweede Kamer sprak over het aantal van 1700 zaken, terwijl blijkt dat het departement niet beschikt over een gevalideerde lijst van aantallen zaken. De organisatie van de aanpak van cold cases en vermiste personen, sinds de laatste reorganisatie officieel de benaming Voorziening cold cases en vermiste personen van toepassing, kent daarmee een belemmerende factor. De forensische technieken maken het mogelijk de kansen te vergroten nabestaanden antwoorden te geven in decennia oude onopgeloste zaken. 

Ondertussen is de website Cold Case Zaken ontwikkeld vanuit een particulier initiatief. De website wordt wekelijks voorzien van nieuwe zaken, waarbij het soms ook cold cases zijn die niet (meer) te vinden zijn op de officiele website(s) van justitie en politie. De website kent inmiddels een indrukwekkend aantal zaken, die weer de aandacht krijgen van het publiek. De website is ontwikkeld vanuit particulier onderzoeksschap en heeft ten doel zoveel mogelijk onopgeloste zaken te beschrijven en bezoekers en mogelijke tipgevers niet allerlei websites af hoeven te zoeken naar informatie over een zaak. 

Ook biedt de website om tips aan te leveren. Soms willen mensen, om wat voor reden dan ook, hun verhaal niet aan de politie kwijt. Eventuele tips worden ook gedeeld met de juiste instanties. De website kent geen commercieel oogmerk en heeft een maatschappelijk doel en wil op deze wijze de zaken onder de aandacht houden. 

Een goed voorbeeld van burgerparticipatie ten behoeve van de waarheidsvinding in cold cases, vermiste personen en niet-geïdentificeerde lichamen. 

Bekijk de website

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me