Doorgaan naar hoofdcontent

Officier van justitie blijft succes boeken met DNA-Programma Forensische Genealogie: Wegwerken achterstand cold case zedenzaken.

Eerder is al een artikel geschreven over het genetisch genealogieprogramma van officier van justitie Bob Ferguson. Afgelopen december heeft hij aangekondigd dat het DNA-programma voor forensische genetische genealogie van het Openbaar Ministerie nu heeft bijgedragen aan het oplossen van een 24 jaar oude cold case uit Marysville in de Verenigde Staten. In 1998 werd de 19-jarige Jennifer Brinkman dood aangetroffen in het huis van haar familie. Ondanks dat het moordwapen – een bijl – werd achtergelaten, bleef de zaak een cold case. Toch kon de politie van Marysville de aanhouding bekend maken van een 52-jarige man. Hij wordt beschuldigd van moord in de zaak van Brinkman. 

"Ik zal blijven samenwerken met opsporingsambtenaren om cold cases op te lossen, slachtoffers bij te staan en criminelen ter verantwoording te roepen", zei Ferguson. "Na het misdrijf, hoe snel de politie het ook oplost, ervaren de families van veel slachtoffers frustratie en pijn", zegt Erik Scairpon, politiechef van Marysville tijdens de persconferentie. “Je kunt je voorstellen hoeveel decennia zonder antwoorden deze gevoelens verergeren. Hetzelfde geldt voor ons cold caseteam. Toen ik in september 2020 politiechef werd in Marysville, vond ik een team dat de herinnering aan het slachtoffer levend hield. Samen berusten we er in, wetende dat we onze plicht hebben vervuld jegens onze gemeenschap, jegens Jennifer Brinkman, haar familie en iedereen die haar kende.” 

Het programma van Ferguson verstrekte in dit geval ruim 1000 euro voor genetisch genealogisch onderzoek. De gemeente Marysville stelde ook geld beschikbaar voor testen. Het forensisch genetische genealogieprogramma van Ferguson heeft tot nu toe geholpen bij 31 cold case-onderzoeken. Drie andere zaken zijn tot nu toe opgelost met behulp van dit programma, waaronder: 

  • Een gewelddadige verkrachting in 2003 van een 17-jarig meisje
  • Gewelddadige aanrandingen in 2003 en 2004
  • Een moord in 1995

Het programma maakt deel uit van het Sexual Assault Kit Initiative (SAKI) van het Openbaar Ministerie. Het OM heeft ruim 200.000 euro uitgetrokken om de opsporingsdiensten te helpen bij onderzoeken naar misdrijven door middel van forensisch genetisch genealogisch onderzoek. Deze middelen zijn gereserveerd voor cold cases met een seksuele daad. Bovendien mogen de zaken, om in aanmerking te komen, geen actieve aanwijzingen en geen overeenkomsten in het Combined DNA Index System (CODIS) hebben. 

Tot op heden heeft het OM ruim 125.000 euro verstrekt aan opsporingsdiensten voor testen en bijna 100.000 euro extra om het cold caseteam te ondersteunen bij de aanpak van cold cases. Forensische genetische genealogie is simpelweg een krachtig hulpmiddel voor het oplossen van cold cases. In de afgelopen jaren heeft het cold caseteam samen met het Openbaar Ministerie succes gehad bij het oplossen van cold cases met behulp van forensische genetische genealogie. 

Dit houdt in dat een genealoog DNA-bewijsmateriaal neemt, dit uploadt naar een openbare DNA-database die toegang geeft tot de gegevens en die informatie vervolgens gebruikt om een stamboom samen te stellen om potentiële verdachten te identificeren die zelf mogelijk geen DNA-profiel beschikbaar hebben. DNA-monsters in openbare databases bevatten meer genetische informatie dan die welke bij CODIS zijn ingediend en de bedrijven kunnen genealogisch onderzoek uitvoeren om mogelijke familiebanden met DNA-monsters te bepalen, bijvoorbeeld van een verre neef naar uiteindelijk een broer. De genealogen of het cold caseteam hebben geen toegang tot specifieke genetische gegevens, alleen de resultaten van matches in de database.

Slechts enkele bedrijven die DNA-testen aanbieden, bieden toegang tot hun interne databases voor verzoeken van het Openbaar Ministerie. Bedrijven die hun databases aan het OM verstrekken, merken specifiek op dat ze de informatie aan wetshandhavers zullen verstrekken voor lopende onderzoeken en klanten toestaan om ervoor te kiezen dat hun informatie niet aan rechtshandhaving wordt verstrekt.

Officier van justitie Ferguson heeft prioriteit gegeven aan het wegwerken van de achterstand in zedenzaken. Via zijn SAKI zijn alle zedenzaken geinventariseerd, gecentraliseerd en is meer dan 2 miljoen euro toegewezen om achterstanden weg te werken. Ook heeft het Openbaar Ministerie transparantie geboden door het lanceren van een speciale website waar het publiek de voortgang kan volgen en uitleg krijgt over het SAKI-programma. Ook is geinvesteerd om samen met de politie DNA-monsters te verzamelen van honderden geregistreerde zedendelinquenten die niet voldeden aan een wettelijke verplichting om hun DNA te verstrekken. 

Bekijk persbericht
Bekijk eerder artikel over genetisch genealogieprogrammaPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me