Doorgaan naar hoofdcontent

Honderdduizend euro subsidie gemeente Amsterdam aan cold caseteam onderwerp van gesprek gemeenteraad.

Jonet.nl, het onafhankelijk Joods platform voor nieuws en achtergronden zet ontwikkelingen uiteen rond het cold caseteam wat onderzoek heeft gedaan naar het verraad van Anne Frank: De zaak rond het Cold Case Team (CCT) en hun onderzoek naar het vermeende verraad van Anne Frank krijgt een nieuwe wending. Dat bleek donderdag in de Amsterdamse gemeenteraad, waar fracties vragen stelden aan dossierwethouder Shula Rijxman (D66) over de honderdduizend euro aan subsidie die de gemeente eerder aan het CCT heeft verstrekt. Er zou inmiddels onderzoek zijn gedaan. Dat bleek echter iets anders te liggen. De wethouder zegde een ‘second opinion’ toe. 

Na het verschijnen van het boek ‘Het verraad van Anne Frank’, in januari 2022, en de ophef die daarover ontstond, verzocht de Amsterdamse raad het college om de subsidieton terug te vorderen op het CCT. De wethouder zei eerst onderzoek te willen doen, wat onlangs zou zijn afgerond en waarover informatie naar buiten werd gebracht. Er werd gesteld dat er geen juridische grond zou zijn om de ton terug te halen, maar dat wordt door raadsleden en experts betwist. 

Rijxman schreef op 23 januari aan de raad: ‘De basis van de terugvordering zou moeten zijn in welke mate deze doelen zijn behaald. Dat is onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen juridische grond is om het bedrag terug te vorderen. De onderzoeksaanpak is voldoende gevolgd en de met de gemeente gemaakte afspraken zijn voldoende nagekomen’. Donderdag vergaderde de gemeenteraad over de kwestie. De ton, aldus Rijxman, was bedoeld voor het ‘ontsluiten van data’. Het werd niet duidelijk wat ze daarmee bedoelde. 

Rijxman schreef in haar raadsbrief van 23 januari dat de door het CCT ingeleverde dataset van het onderzoek, 8.600 digitale documenten, inmiddels is in te zien. Dat is echter onjuist: Het Stadsarchief is nog volop met de toetsing en technische ontsluiting bezig. Oppositieraadsleden Diederik Boomsma (CDA) en Annabel Nanninga (JA21) stelden hierover vragen, evenals over andere zaken rond het dossier. ‘Waarom kondigde de gemeente aan dat de dataset voldeed voordat deze geheel ontsloten was? Hoe kon dat al geconstateerd zijn? Wat waren eigenlijk de voorwaarden en afspraken? Zo wilden beide volksvertegenwoordigers weten. Maar ook: Had de gemeente de beweringen van hoofd Pieter van Twisk van het Cold Case Team over verregaande samenwerking met diverse instellingen en deskundigen wel gecheckt? En wie had dit allemaal het laatste jaar onderzocht?’ Allemaal vragen van het CDA en JA21 voor het college van burgemeester en wethouders.

In haar antwoorden stelde Rijxman dat er eigenlijk niets tot weinig te onderzoeken viel naar de gang van zaken rond het verlenen van de subsidieton. Er bleken namelijk geen voorwaarden gesteld aan de subsidie, die overigens ‘een innovatiebijdrage’ was, een vorm van geld geven door de gemeentewaarvoor geen vaste criteria bestaan. Die zijn in zo’n geval maatwerk, legde de D66-wethouder uit. Alleen was er ook geen maatwerk geweest. Uit de bijgeleverde stukken bleek, dat het CCT eenvoudigweg middels twee facturen in twee tranches was uitbetaald waar ze om vroegen, plus BTW. Voordat de ton verstrekt werd, waren er wel degelijk aanbevelingen vanuit instellingen zoals de Anne Frank Stichting en van deskundigen geweest, zei Rijxman. ‘In de informatie die ik heb kunnen terugvinden is er met alle partijen gesproken.” Op 2 januari jongstleden heeft Directeur Digitale Innovatie Ger Baron van de gemeente per mail – die in bezit is van Jonet.nl – reeds beweerd dat er een aanbeveling vanuit de Anne Frankstichting geweest zou zijn. Maar op een verzoek tot inzage daarvan werd niet gereageerd.

Volgens Rijxman, donderdag, is ook dit onderdeel mondeling verlopen. Welke informatie zij dan teruggevonden heeft in het onderzoek blijft vooralsnog onduidelijk. Deze informatie bleek in ieder geval niet aan de stukken te zijn toegevoegd. “Verdient dit de schoonheidsprijs, nee,” zei Rijxman. “Ik vind, en dat wil ik ook aanbieden, dat we een second opinion moeten doen. Ik ben niet tevreden. Ik ben ook verbaasd geweest over het feit dat er helaas in de schriftelijke verslaggeving op geen enkele wijze gekeken is naar meer dan ik u net vertelde.”

Bekijk het mediaberichtPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me