Doorgaan naar hoofdcontent

Forensisch opleidingsprogramma voor Officier van Justitie, rechter en advocaat in cold cases. Bevordering Equality of arms.

Ondanks het feit dat onze internationale trots het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in binnen- en buitenland enorme successen behaald met DNA in cold cases, is het toch noodzaak om de ontwikkelingen rond DNA en cold cases in het buitenland te volgen. Waar Nederland ver is met forensisch onderzoek, zo liggen er nog uitdagingen in Nederland als het gaat om de wetgeving rond cold cases, niet geidentificeerde lichamen en vermiste personen en de toepassingen van forensische digitale en biologische methoden. De aanpak van cold cases valt voornamelijk (nog) onder de wetgeving van de generieke opsporing, waarbij de roep om de Wet verplichte aanpak cold cases en vermiste personen luider wordt. In de Verenigde Staten zijn verschillende staten bezig met wet- en regelgeving op basis van de ervaringen in positieve en negatieve zin rond DNA-hits en cold cases. Zo is een taskforce in het leven geroepen in de staat Kansas. De Taskforce is vernoemd naar Alvin Sykes, een Amerikaanse burgerrechtenactivist die onderzoek deed naar onopgeloste moorden op Afro-Amerikanen die plaatsvonden tijdens het tijdperk van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. 

De bedoeling van de Taskforce is dat het procedures opstelt voor het afhandelen van treffers in DNA-databases in cold cases en afgesloten zaken. De reden hiervoor is dat er vragen rezen over de openbaarmaking van nieuw forensisch bewijsmateriaal in strafrechtelijke onderzoeken in Kansas. Politicus en senator David Haley gaf aan dat ambtenaren normen en regels moeten stellen voor de verspreiding van relevante matches uit databases met DNA-tests onder officieren van justitie, rechters en ook advocaten. Procureur Darrin Devinney van de Taskforce verklaarde dat de staat de opleiding van aanklagers, advocaten en rechters met betrekking tot toegang tot en werkwijze van DNA-bewijs enorm moet verbeteren. Alle leden van de taskforce keurden uiteindelijk goed dat er een betere opleiding moet komen voor rechters, openbare aanklagers en advocaten om te voorkomen dat waardevolle forensische informatie door de mazen van het rechtssysteem glipt. 

Twee Officieren van Justitie die actief zijn binnen de Taskforce werden enthousiast van het idee om een doorlopend educatief programma op te zetten om de waardering te vergroten van DNA-matches die beschikbaar zijn via het Laboratory Information Management System (LIMS) van de Kansas Bureau of Investigation). Officieren van Justitie hebben toegang tot LIMS, maar er was consensus dat niet iedereen bij het Openbaar Ministerie op de hoogte was van dit beschikbare bewijsmateriaal of wist hoe het LIMS werkte. Daarnaast was de aanname dat veel advocaten van verdachten of veroordeelden niet veel wisten over LIMS of hun vermogen om database-informatie over zaken op te vragen. 

"Onderwijs is een enorm onderdeel dat we volgens mij moeten ontwikkelen", zei Darrin Devinney, procureur en lid van de Alvin Sykes Cold Case DNA Task Force. “Niet alleen voor aanklagers, niet alleen voor rechters, maar ook voor raadslieden. Het is voor die individuele verdachten.”

De waarde van DNA-bewijs tijdens het proces en in hoger beroep resoneert in Kansas, waar de veroordelingen van Floyd Bledsoe voor moord en seksuele misdrijven in 2015 in Jefferson County  ongedaan werden gemaakt. Bledsoe bracht 16 jaar in de gevangenis door voor misdaden begaan door zijn broer, Tom. Uiteindelijk liet die een afscheidsbrief achter waarin hij verklaarde schuldig te zijn toen eerder niet-getest DNA-bewijs uitwees dat zijn broer Floyd Bledsoe ten onrechte was veroordeeld.

Senator David Haley zei dat de wetgevende macht de kans had om Kansas nationaal op de kaart te zetten door een effectief protocol te implementeren voor het informeren van iedereen die op de hoogte zou moeten worden gebracht van het verschijnen van DNA-bewijsmateriaal op een plaats delict. Het proces moet garanderen dat alle partijen in afgesloten zaken of cold cases op de hoogte worden gebracht wanneer er een match wordt gevonden in DNA-registers. 

Twee advocaten van de taskforce die werken aan zaken van mensen die mogelijk ten onrechte zijn veroordeeld voor misdaden, uitten hun bezorgdheid over een onnauwkeurige benadering van het delen van DNA-informatie tussen de KBI, lokale wetshandhavingsinstanties, forensische laboratoria en / of het Openbaar Ministerie. Tricia Rojo Bushnell, directeur van het Midwest Innocence Project in Kansas  zei dat een advocaat namens de verdachte een verzoek zou kunnen indienen bij het Openbaar Ministerie om een LIMS-onderzoek uit te voeren. Toch werd gesuggereerd dat er duidelijke wettelijke vereisten zouden moeten zijn om beoordelingen van DNA-databases vakkundig uit te voeren en resultaten snel te rapporteren. "We kunnen mensen trainen om erop in te loggen om te kijken, maar dat is niet echt een garantie dat iemand het ook goed bekijkt en beoordeelt", werd vervolgd. 

Justin Edwards, lid van de taskforce en officier van justitie, zei dat een onderwijsprogramma voor het collectief met betrekking tot LIMS, fouten zou moeten elimineren als het gaat om het niet doorgeven van DNA-informatie aan verdachten en veroordeelden. De KBI (centrale recherche), de Kansas County (de overheid) en de District Attorneys Association (afvaardiging van Officieren van Justitie) zouden een rol kunnen spelen bij het onderwijsprogramma. "Hopelijk", zei Edwards, "komen de rapporten dan niet zomaar ergens in een kast te liggen, waardoor ze niet aan de verdediging worden overgedragen."

Zonder wettelijke waarborgen blijft het risico bestaan dat er geen ontlastende forensische rapporten worden verstrekt aan gedetineerden die bijvoorbeeld geen lopende zaken hebben, maar eigenlijk wel in staat moeten zijn om ontlastende forensisch informatie te kunnen ontvangen of te bekijken, zei Alice Craig, lid van de taskforce van het Project for Innocence en werkzaam aan de Universiteit van Kansas.

Procureur John Carmichael gaf aan dat de wetgever een statuut zou moeten goedkeuren dat beschrijft hoe politie, justitie en advocaten DNA gegevensbestandbevindingen kunnen en mogen openbaren. De informatiestroom moet op gang komen, ongeacht of deze als nuttig of schadelijk wordt beschouwd voor de zaak van een verdachte of veroordeelde, zei hij. "Er moet een duidelijke lijn zijn waar rechters naar kunnen kijken om te bepalen of de rechten van een beklaagde al dan niet zijn geschonden", zei Carmichael. 

Politicus Fred Patton deelde mede dat de taskforce een verlenging van een jaar kreeg tot in 2022 om alle aanbevelingen op een rijtje te zetten rond het overdragen van informatie en gegevens over DNA-hits met betrekking tot opgeloste en onopgeloste zaken. De mensen die in de informatie-lus worden opgenomen kunnen onder meer officieren van justitie, advocaten, slachtoffers van misdrijven, nabestaanden en organisaties zijn die zich inzetten voor de vrijlating van onterecht veroordeelden.

De taskforce zou ook procedures ontwikkelen voor het uitvoeren van "redelijke en tijdige" onderzoeken naar DNA-hits. 

Politie en justitie in Amerika maken ook gebruik van CODIS, ofwel het Combined DNA Index System. Het is de doorzoekbare database die door de FBI wordt ondersteund en die bekende DNA-profielen van daders koppelt aan onbekende DNA-profielen bijvoorbeeld van een plaats delict. Er zijn federale beperkingen op de toegang tot rapporten die door CODIS zijn gegenereerd en niet iedereen heeft toegang. 

Brian Hill, politiecommandant en lid van de taskforce, zei dat hij zich herinnerde dat tijdens zijn werk als rechercheur moordzaken hij de ervaring had dat de doorlooptijd van CODIS-hits lang was en traag werkte. Politicus John Carmichael zei dat de wet de verplichtingen van het Openbaar Ministerie en de politie zou moeten definiëren om verdachten en veroordeelden en hun advocaten DNA-bewijs te verstrekken in afgesloten zaken en cold cases. 

Uiteindelijk konden diverse conclusies op een rijtje worden gezet over hoe de informatielijnen zouden moeten lopen bij DNA-bewijs in cold cases en afgesloten zaken voor alle betrokkenen. De leden van de taskforce zijn het er over eens dat meer training en opleiding van Officieren van Justitie, rechters en advocaten dit tot een betere bekendheid brengt van het forensische systemen zoals het Laboratory Information Management System (LIMS)-portaal. Het vermindert ook aanzienlijk het potentiële risico dat ontlastende forensische rapporten niet worden verstrekt aan verdachten en gedetineerde personen. Ook vond de Taskforce dat protocollen moeten worden opgesteld om ervoor te zorgen dat zowel het Openbaar Ministerie en de raadsman de mogelijkheid moet hebben om elke CODIS-treffer te evalueren om er zeker van te zijn van de goede werking van het rechtssysteem. 

Procureur Darrin Devinney verklaarde dat dit een effectieve strategie is voor Officier van Justitie om te blijven voldoen aan professionele normen en ethische verplichtingen en dat de voorgestelde aanbevelingen niet onnodig omslachtig zijn. Hij verklaarde dat de sleutel tot dit voorstel de onderwijscomponent is. De Taskforce zou overgaan tot het onderzoeken van de best practices en in hoeverre wetgeving nodig is om het onderwerp van equality of arms bij DNA-hits in cold cases en afgesloten zaken door te voeren. 

Bekijk mediabericht
Bekijk platform Commissie Kansas
Bekijk memo september 2021
Bekijk planvorming
Bekijk memo september 2021-2
Bekijk agenda 2021 
Bekijk notulen

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me