Doorgaan naar hoofdcontent

De eerste stap naar een publiek-private samenwerking rond de cold cases en vermiste personen is gezet. Aan het woord een vrijwilliger.

Eerder is al aandacht geweest voor de rol van de vrijwilliger bij de aanpak van cold cases en vermiste personen en de wensen van de politiek bij de inzet van deze groep (zie hier en hier). Dat er nog enorm veel werk ligt voor het politieke bestuurlijke veld is ondertussen wel duidelijk: de Tweede Kamer en de minister moeten doorpakken op het dossier cold cases en vermiste personen. Het gebrek aan geld, mensen en middelen is enorm en de nabestaanden staan achterin de rij, te lang wachtend op antwoorden. Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie doen nog te weinig als het gaat om het delen van kennis en ervaring: burgerparticipatie blijkt een enorme toegevoegde waarde bij de aanpak van cold cases en vermiste personen. Het is allang niet meer dat de exclusieve kennis(monopolie) rond de aanpak van cold cases en vermiste personen alleen bij het opsporingsapparaat ligt. Sterker nog, gezien de huidige inrichting van de cold caseorganisatie (voorziening cold cases en vermiste personen) en de sterke ontwikkelingen van de misdaadjournalistiek, particuliere organisaties, specialistische advocaten, studenten en wetenschappers is het overduidelijk dat het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie niet alleen kennis naar binnen moet halen maar ook de samenwerking moet intensiveren met burgers en particuliere organisaties. De motivatie ligt in het gebrek aan mensen, middelen en geld bij het OM en de Nationale Politie. 

Voorbeelden te over waar meer samenwerking dient te komen, zoals het publiceren van gevalideerde gegevens over cold cases en vermiste personen, de samenwerking aangaan met speurhondenorganisaties voor een programma van archeologische honden, misdaadjournalistiek nog verder betrekken bij dossiers, advocaten en nabestaanden meer betrekken bij het opsporingsonderzoek door inzage te geven en het organiseren van evenementen en symposia, het toevoegen van cold casespecialisten binnen het netwerk van de kennismakelaars van de overheid zoals het departement, het Openbaar Ministerie, het WODC en de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

De eerste positieve stappen zijn gemaakt door burgerkennis naar binnen te halen bij de Nationale Politie. De politievrijwilliger bestaat exact 75 jaar en een goed voorbeeld van een toegevoegde waarde is die van Jessica A. Verhagen. 

Ze werkt twee dagen per week als politievrijwilliger specialistische inzet bij het team cold case en vermissingen van de Eenheid Den Haag. Ruim twintig jaar lang werkte zij als psycholoog bij defensie, nu doet zij nog vooral vrijwilligerswerk. Jessica: ‘Ik kijk in het team mee naar dossiers van cold cases. Het is een heel divers samengesteld team, met heel veel specialisten. Vrijwilligers, studenten, gepensioneerden en rechercheurs met diverse achtergronden. Wat je dan krijgt, is een mix van allerlei deskundigheden bij elkaar. Dat maakt het zo leuk. Samen brainstormen we om te kijken of er nog ergens vlees op het bot zit, waarmee we misschien een verdachte kunnen identificeren en de zaak zouden kunnen oplossen.’ 

De eerste stappen zijn gemaakt als het gaat om kennis delen rond de aanpak van cold cases en vermiste personen. Het departement van Justitie en Veiligheid is echt aan zet om het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie te voorzien van financiele middelen om een doorstap te maken naar transparantie en samenwerking met het private veld om te komen tot een publiekprivate samenwerking bij cold cases en vermiste personen. 

Bekijk mediabericht
Bekijk website over politievrijwilliger
Lees meer over burgerparticipatie


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me