Doorgaan naar hoofdcontent

Stichting NL-SAR houdt actief kaart bij vermiste personen Nederland en België. Genoeg motivatie voor meer mensen, geld, middelen.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft een getal genoemd in het parlement, waarbij nu blijkt dat dit getal geen juiste weergave is van het werkelijke aantal cold cases. Het departement, justitie en politie  blijken namelijk geen gevalideerd overzicht te hebben van onopgeloste zaken, dit terwijl nabestaanden al jaren vragen om alle cold cases en vermiste personen te publiceren. De websites van het departement, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie biedt geen uitkomst welke onopgeloste zaken en vermissingen er totaal en gevalideerd zijn. Het ontbreekt aan betrouwbare gegevens op dit gebied, waarbij ook de digitale mogelijkheden om dit verder in beeld te brengen achterwege blijft. Actualisatie ontbreekt menigmaal en oude digitale initiatieven als de website van de Cold Casekalender staan nog steeds online. Tot op heden ontbreekt het ook aan informatie vanuit het departement, justitie en politie wat nu precies de plannen zijn voor de toekomst van de aanpak van cold cases en vermiste personen. Het is ijzig stil. Non-overheidsinitiatieven blijken wel over aanvullende informatie van onopgeloste zaken en vermissingen te beschikken, die vaak genoeg niet (meer) terug te vinden zijn in publieke overheidswebsites- en databases. Zo houdt bijvoorbeeld het NL-SAR een overzicht bij van de vermissingen. Een indrukwekkend initiatief, wat een goed aanvullend inzicht geeft. 

Jaarlijks wordt er grofweg 40.000 keer een vermissing bij de politie gemeld. Dat zijn ongeveer 110 meldingen per dag. Ongeveer 80% van de vermiste personen wordt binnen 48 uur teruggevonden of keert zelf terug. In de andere gevallen blijven de naasten helaas langere tijd in onzekerheid achter, aldus de website van de Nederlandse tak van Search and Rescue. De stichting houdt een overzicht bij van de de vermissingen in Nederland. Volgens NL-SAR is het kaartje nog meer dan genoeg reden om budget vrij te maken voor vermissingen en cold cases. Ook meer dan genoeg redenen om meer samen te werken met de omringende landen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En veel te veel redenen om ervoor te zorgen dat er eindelijk een publiek toegankelijk en correct centraal overzicht komt waarin alle vermissingen te vinden zijn.

De honden van NL-SAR zijn getraind in het vinden van levende en overleden personen. Op verzoek van politie en/of familie worden onze teams ingezet om vermiste personen op te sporen. Deze inzet geschiedt altijd op vrijwillige basis; er worden geen kosten in rekening gebracht. NL-SAR is permanent inzetbaar. Het team beschikt over de juiste uitrusting om 24 uur per dag een zoekactie uit te voeren. Inzet vindt altijd plaats in samenwerking met de politie. 

In februari 2022 is er voor de activiteiten van NL-SAR een stichting opgericht (KvK-nr. 86069942). Alle beschikbare gelden komen volledig ten goede aan het aanschaffen en onderhouden van onze materialen en uitrusting. Het bestuur en haar vrijwilligers krijgen geen vergoedingen buiten compensatie van kosten die gemaakt zijn uit hoofde van de uitoefening van onze doelstellingen. Wilt u de stichting steunen? Maak dan uw donatie over naar rekeningnummer NL50INGB03980483 20.

Bekijk het kaartje van NL-SAR
Bekijk website NL-SAR
Bekijk Linkedin NL-SAR
 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me