Doorgaan naar hoofdcontent

Tweede Kamerlid stelt vragen aan Minister over inzet sportduikers bij vermiste personen. Duiken naar vermisten on-hold. Minister aan zet.

Het WODC heeft cold case (en vermiste personen) aangeduid als een van de meest ingewikkelde processen binnen het politiek bestuurlijk werkveld. Ondanks de uitkomsten heeft de centrale overheid tot op heden weinig tot niets gedaan om de ingewikkelde infrastructuur te laten ontrafelen en te komen tot diverse aanpassingen in de vigerende wetgeving en nieuwe wetgeving te maken in de vorm van de Wet verplichte aanpak cold cases en vermiste personen. Slechts op individueel niveau worden initiatieven genomen namens de nabestaanden, zoals bijvoorbeeld de situatie rond sportduikers die op vrijwillige basis zoeken naar vermiste personen. De Tweede Kamerleden zullen toch echt nader tot elkaar moeten komen om een echte vuist te maken rond het beleid van de aanpak van cold cases en vermiste personen. 

Afgelopen weken heeft Mark Strolenberg met nabestaanden, sportduikers en duikexperts gesproken die graag weer naar vermiste personen willen zoeken. Nu worden ze hierbij nog door regelgeving gehinderd. Begin 2021 zijn Kamervragen gesteld, omdat een vrijwilligersorganisatie een boete van 12.000 euro opgelegd kreeg. Sportduikers worden door de Arbeidsinspectie als beroepsduikers gezien, met alle verplichte hoge opleidings- en certificeringeisen van dien. Er is in de wet nog geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld (vrijwillige) sportduikers en beroepsduikers bij de brandweer. Dat zorgt ervoor dat er niet meer gedoken wordt en cold-case zaken onopgelost blijven. Strolenberg heeft daarom vragen gestuurd aan de minister. Wat hem betreft wordt de wet aangepast en gaat er gekeken worden naar een overgangsregeling, zodat er dit jaar weer gedoken kan worden door vrijwilligers van hulp- en zoekorganisaties. 

Bekijk profiel Tweede Kamerlid Mark Strolenberg 
Bekijk Kamervragen
Bekijk mediabericht vermissingszaak
Bekijk uitspraak rechtbank sportduikersPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me